ค้นพบ วิธีคิดใหม่!

ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นสำหรับการรักษาด้านความงามด้วยระยะเวลาที่สั้นลง ระบบรากฟันเทียม Neodent® Zi Ceramic Implant System ผสมผสานแนวคิดเรื่องความปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ความมั่นคง และความงามเข้าด้วยกัน


ความยิ่งใหญ่
คือความสำเร็จ

ระบบรากฟันเทียม Grand Morse® สืบสานเจตจำนงเฉพาะของ Neodent ในการมอบทางเลือกการรักษาคุณภาพสูงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ป่วยเรื่อยมา 

รอยยิ้มสำหรับทุกคน

Neodent NeoArch® วิธีการสำหรับการบูรณะฟันทั้งปากแบบติดแน่นในทันที ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากโดยการบูรณะการทำงานของฟันและให้ความสวยงามในทันที

ความยิ่งใหญ่
คือความสำเร็จ

ระบบรากฟันเทียม Grand Morse® สืบสานเจตจำนงเฉพาะของ Neodent ในการมอบทางเลือกการรักษาคุณภาพสูงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ป่วยเรื่อยมา 

รอยยิ้มสำหรับทุกคน

Neodent NeoArch® วิธีการสำหรับการบูรณะฟันทั้งปากแบบติดแน่นในทันที ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากโดยการบูรณะการทำงานของฟันและให้ความสวยงามในทันที


ประสิทธิภาพของดิจิทัล

เข้าถึงขั้นตอนการบูรณะฟันและตัวเลือกการรักษาที่ทันสมัยที่สุดด้วยNeodent Digital Solutions เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ตรงตามความต้องการในทันที ซึ่งตอบสนองความคาดหวังที่สูงของผู้ป่วยในเรื่องของผลลัพธ์ด้านความงามและรอยยิ้มที่สวยงาม

Neodent
วิธีการที่ง่าย

Neodent มุ่งเน้นเรื่องความสะดวกในการใช้งาน โดยการนำเสนอวิธีการที่ทันสมัยและเชื่อถือได้เพื่อให้สามารถเข้าถึงการรักษาและง่ายต่อการสร้างรอยยิ้มใหม่ๆ ในทุกๆ วัน

ประสิทธิภาพของดิจิทัล

เข้าถึงขั้นตอนการบูรณะฟันและตัวเลือกการรักษาที่ทันสมัยที่สุดด้วยNeodent Digital Solutions เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ตรงตามความต้องการในทันที ซึ่งตอบสนองความคาดหวังที่สูงของผู้ป่วยในเรื่องของผลลัพธ์ด้านความงามและรอยยิ้มที่สวยงาม

Neodent
วิธีการที่ง่าย

Neodent มุ่งเน้นเรื่องความสะดวกในการใช้งาน โดยการนำเสนอวิธีการที่ทันสมัยและเชื่อถือได้เพื่อให้สามารถเข้าถึงการรักษาและง่ายต่อการสร้างรอยยิ้มใหม่ๆ ในทุกๆ วัน

เฉลิมฉลองไปกับการพัฒนา

การประชุม Neodent Congress ครั้งที่ 6 

วันที่ 18, 19 และ 20 พฤษภาคม 2023
กูรีตีบา - บราซิล


เฉลิมฉลองไปกับการพัฒนา

การประชุม Neodent Congress ครั้งที่ 6 

วันที่ 18, 19 และ 20 พฤษภาคม 2023
กูรีตีบา - บราซิล


ข่าวสาร Neodent

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Neodent