Juridisk meddelelse

De oplysninger, der gives på dette websted, er generelle og kun til undervisningsformål. Læs og gennemgå disse betingelser for brug omhyggeligt, før du går ind på eller anvender dette websted. Ved at gå ind på eller anvende dette websted bekræfter du, at du har læst, forstået og accepterer aftalebetingelserne for brug. Hvis du ikke accepterer aftalevilkårene, må du ikke gå ind på eller anvende webstedet.

Brugsvilkår

Alt indhold og software anvendt på dette websted ejes eller kontrolleres af Institut Straumann AG og virksomhedens datterselskaber (“Straumann”) eller deres leverandører og beskyttes af ophavsret og love om intellektuel ejendom internationalt. Straumann giver dig en begrænset licens til at gå ind på og downloade indhold til kun personlig, ikke-kommerciel brug. Ingen modifikation eller yderligere gengivelse af indholdet er tilladt. Indholdet må i øvrigt ikke kopieres eller anvendes på nogen måde uden forudgående udtrykkelig tilladelse fra Straumann.

Oplysningerne, der gives her, er generelle og erstatter ikke læge- eller tandbehandling og er ikke beregnet til at være læge- eller tandbehandling. Hvis du har eller har mistanke om at du har et medicinsk, dentalt eller andet sundhedsrelateret problem, skal du konsultere din relevante læge. Læger skal læse indlægssedlen før brug.

Straumann vil i rimelig grad bestræbe sig på at opslå aktuelle og nøjagtige oplysninger på dette websted, men giver ingen erklæringer, garantier eller forsikringer med hensyn til tilgængelighed, nøjagtighed, aktualitet eller fuldstændighed for dette websted, dets oplysninger eller indhold. Straumann er ikke ansvarlig for eventuelle beskadigelser eller personskader, der skyldes din adgang eller manglende adgang til dette websted eller din brug af eller tillid til dette websted eller eventuelle oplysninger, der gives på dette websted.

Dette websted må angive link eller referencer til andre websteder og må blive besøgt via link fra tredjepartswebsteder, som Straumann ikke har kontrol over. Straumann har ikke ansvar for indholdet på sådanne websteder og er ikke ansvarlig for eventuelle beskadigelser eller personskader, der opstår via det pågældende indhold eller den pågældende adgang. Alle link til andre websteder gives blot som en service for brugerne af dette websted. Straumann forbeholder sig ret til at slette, ændre eller supplere indholdet, linkene eller referencerne på dette websted når som helst, af en hvilken som helst årsag og uden meddelelse. Der må ikke gives salgslicens til produkter, der omtales på dette websted, i nogen retskreds. Alle produkttilbud på dette websted er ugyldige, i tilfælde hvor de er forbudt. Kontakt den lokale Straumann-repræsentant for at få en fyldestgørende og aktuel liste over produkter, der sælges på dit bestemte marked.

DETTE WEBSTED OG DETS INDHOLD OG OPLYSNINGER GIVES “SOM FOREFINDES” UDEN GARANTIER AF NOGEN ART. I DET FULDESTE OMFANG, SOM GÆLDENDE LOV TILLADER OG UNDTAGEN SOM SPECIFIKT ANGIVET HER, GIVER STRAUMANN IKKE NOGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER AF NOGEN ART MED HENSYN TIL WEBSTEDET, DETS INDHOLD ELLER PRODUKTER ELLER SERVICEYDELSER, SOM STRAUMANN ELLER ANDRE TREDJEPARTER LEVERER ELLER SÆLGER. STRAUMANN FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT ALLE UNDERFORSTÅEDE OG UDTRYKKELIGE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE MED HENSYN TIL SAMME. STRAUMANN ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN SKADER AF NOGEN ART, DER OPSTÅR PÅ GRUND AF BRUGEN AF DETTE WEBSTED, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, STRAFFENDE OG FØLGEMÆSSIGE SKADER. UDEN AT BEGRÆNSE OVENNÆVNTE GIVES INGEN GARANTI FOR, AT WEBSTEDET ELLER NOGEN OPLYSNINGER, SOM STRAUMANN GIVER DIG, VIL VÆRE UAFBRUDTE, VIRUS- ELLER FEJLFRI. Nogle retskredse tillader ikke ansvarsfraskrivelse af underforståede garantier, så den ovennævnte ansvarsfraskrivelse gælder måske ikke for dig.

Portrætteringer af personer på dette websted er kun af belysende karakter. Disse personer er ikke faktiske brugere af, eller patienter, som har modtaget behandling med Straumann-produkter, medmindre andet specifikt er angivet. Alle produktnavne, uanset om de er skrevet med store typer eller med varemærkesymbol, er varemærker, der tilhører Straumann, virksomhedens datterselskaber, relaterede virksomheder eller licensgivere eller joint venture-partnere, medmindre andet er angivet.