Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

1. Indledning

Beskyttelsen og sikkerheden af personlige oplysninger er af afgørende betydning for Institut Straumann AG og dets tilknyttede selskaber (”Straumann”). Vi indsamler og behandler personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser om databeskyttelse og beskyttelse af personlige oplysninger, herunder GDPR (EU's databeskyttelsesforordning) og schweizisk databeskyttelseslovgivning.

Det er vigtigt for os, at du er klar over, hvilke personlige oplysninger der indsamles, når du besøger vores hjemmeside, og når du gør brug af vores tjenester eller tilbud. Vi ønsker også, at du er klar over, hvordan vi bruger disse data efterfølgende. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger indeholder oplysninger om dette og om, hvordan vi beskytter dine personlige oplysninger mod manipulation, tab, ødelæggelse eller ukorrekt brug. Specifikke Straumann-tjenester kan være underlagt yderligere oplysninger, som vi vil give i yderligere erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger.

2. Hvilke foranstaltninger implementerer vi for at holde dine data sikre?

Vi træffer tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang fra uautoriserede personer. Foranstaltningerne er designet til at sikre fortroligheden og integriteten af dine data og til at sikre den fortsatte tilgængelighed og modstandsdygtighed af de systemer og tjenester, der behandler dem. Vores sikkerhedsforanstaltninger omfatter kryptering af dine data, firewalls og adgangskodebeskyttelse. Vores databehandling og sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i takt med den teknologiske udvikling. Bemærk dog, at du, når du tilgår vores hjemmesider og tjenester, er eneansvarlig for at bruge tilstrækkeligt sikrede enheder (f.eks. antivirus-software) for at undgå uautoriseret adgang fra tredjeparter.

3. Hvordan bruger vi dine personlige oplysninger?

”Personlige oplysninger” henviser til alle oplysninger, der identificerer eller kan bruges til at identificere dig personligt, f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse eller faktureringsoplysninger. Vi indsamler og behandler kun personlige oplysninger, hvis det er tilladt ved lov, eller hvis du har givet dit forudgående samtykke. Vi vil behandle og opbevare dine oplysninger, så længe vi er forpligtet til at gøre det ved lov, eller indtil de formål, som de blev indsamlet til, er opfyldt, for dine rettigheder til tilbagekaldelse, tilbagetrækning og sletning se venligst afsnit 7 og 9 nedenfor. Vi indhenter enten personlige oplysninger om dig direkte fra dig, fra tredjepartsvirksomheder, hvis produkter du har købt, og, i det omfang det er lovligt tilladt, fra offentligt tilgængelige kilder. Medmindre andet er angivet i specifik separat gældende dokumentation eller i specifikke afsnit herunder, er Straumann altid en uafhængig dataansvarlig i henhold til gældende love om databeskyttelse.

Vores behandling af dine personlige oplysninger afhænger af din interaktion med os og kræver dit samtykke eller et juridisk grundlag. Det omfatter følgende:

a. Kontakt og anmodninger om information
Vi bruger dine personlige oplysninger til at behandle og svare på dine kontakt- og informationsanmodninger. Retsgrundlaget afhænger af anmodningens art: kontraktmæssig nødvendighed, dit samtykke eller vores legitime interesser.

b. E-shop og bestillinger
Vi bruger dine personlige oplysninger til registrering i vores eShop og på andre platforme til at behandle dine ordrer, betalinger, fakturering og til at yde kundesupport. Dine oplysninger vil også blive behandlet af vores produktionspartnere og til forsendelse af de produkter, du bestiller, samt til at håndtere dine forespørgsler om produkter. Vores retsgrundlag er kontraktmæssig nødvendighed, dit samtykke, forsvar af juridiske krav og juridiske forpligtelser, som vi er underlagt, såsom opbevaring af fakturaer i lovbestemte opbevaringsperioder.

Dine personlige oplysninger kan desuden bruges til at forbedre eShoppen og til markedsføringsformål baseret på vores legitime interesser.

c. Offline og online markedsføring
Vi kan informere dig om vores produkter, tjenester, kurser, arrangementer og kundeundersøgelser inden for tandpleje. Vi kan også foretage kundeanalyser, som kan omfatte kombinationen af oplysninger, vi modtager fra dig offline og online, for at give dig tilpassede oplysninger eller tilbud samt kurser, arrangementer og kundetilfredshedsundersøgelser, inden for tandpleje, som kan være af interesse for dig. Vores retsgrundlag er dit samtykke eller vores legitime interesser.

d. Tilmelding til kurser og arrangementer
Vi bruger dine personlige oplysninger data til at gennemføre tilmeldinger til kurser og arrangementer, til at levere tilmeldte tjenester og til at sende fakturaer, baseret på dit samtykke eller vores kontraktlige forpligtelse. Vi kan også give dig oplysninger om sådanne kurser eller begivenheder baseret på dit samtykke eller vores legitime interesser. Hvor det er relevant og angivet, vil dine oplysninger også blive behandlet af vores samarbejdspartnere til udførelse og / eller organisering af kurserne og arrangementerne. Vi kan yderligere behandle oplysningerne baseret på juridiske forpligtelser til at opbevare data vedrørende fakturaer eller kontrakter, vores legitime interesser og til forsvar af juridiske krav.

e. Online jobansøgninger
Når du ansøger om et ledigt job, en uddannelsesmulighed eller en praktikplads hos os, enten direkte på vores dedikerede hjemmeside, via et tredjepartsbureau eller -hjemmeside eller ved henvisning, bruger og behandler vi din adresse, dine kontaktoplysninger og dine ansøgningsdata med det formål at behandle og evaluere din ansøgning, kontakte dig og gennemføre interviews. Retsgrundlaget er dit samtykke, kontraktmæssig nødvendighed, legitime interesser eller vores juridiske forpligtelser til at verificere visse oplysninger. Vi kan yderligere behandle oplysninger for at forbedre vores ansøgningsproces baseret på vores legitime interesser.

f. Sider på sociale medier
Straumann er til stede på visse sociale medier, såsom Facebook, LinkedIn, TikTok og Instagram. Disse giver dig mulighed for at svare på vores opslag, kommentere på dem, selv oprette et brugeropslag og sende os private beskeder med personlige bekymringer. For EØS-lande udføres visse aspekter af administrationen af disse sociale mediesider baseret på fælles kontrol i henhold til de vilkår, der er fastsat af sådanne sociale medienetværk, som også gør det væsentlige i aftalen med Straumann tilgængelig. De oplysninger, du giver i denne sammenhæng, og som kan være tilgængelige for os (f.eks. brugernavn, billeder, interesser, hvis relevant, kontaktoplysninger, interaktioner med vores sider, likes (synes godt om) og kommentarer til vores opslag, direkte beskeder), vil udelukkende blive brugt af os med det formål at kommunikere med kunder og potentielle kunder baseret på vores legitime interesser. Vores interesse ligger i at tilbyde dig en platform, hvor vi kan vise opdaterede oplysninger, og ved hjælp af hvilken du kan rette din anmodning til os, og vi kan svare på din anmodning rettidigt.

g. Lovgivningsmæssige forpligtelser og videnskabelig forskning
I sin rolle som autoriseret producent af medicinsk udstyr er Straumann underlagt en række globale love, regler og standarder, der har til formål at sikre et højt niveau af beskyttelse af patienters sundhed og høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder for medicinsk udstyr. I den forbindelse er Straumann forpligtet til at sikre sine produkters sikkerhed, kvalitet og effektivitet gennem overholdelse af følgende ikke-udtømmende liste over forpligtelser: opnåelse af godkendelser fra tilsynsmyndigheder, information om og sporing, overvågning og rapportering af uønskede hændelser, test og kliniske evalueringer, klinisk opfølgningsrapportering efter markedsføring og overvågningsprocesser, vedligeholdelse af systemer til kvalitetsstyring og processer for klager over kvalitet. Når oplysninger videregives til de regulerende myndigheder i denne sammenhæng, er det altid i en aggregeret eller pseudonymiseret form, så det ikke er muligt at identificere de involverede registrerede. Retsgrundlaget for disse yderligere behandlingsaktiviteter er vores juridiske forpligtelser og den offentlige interesse i at sikre høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder for medicinsk udstyr og sundhedsbehandlinger, videnskabelig forskning og forsvar af juridiske krav, eller vores juridiske forpligtelser og vores legitime interesser i at overholde grænseoverskridende love og regler, der gælder for os, og en offentlig interesse i globale sikkerhedsstandarder for medicinsk udstyr samt forsvar af juridiske krav. Den registreredes samtykke kan være det gældende grundlag, hvor det er lovpligtigt.

Videnskabelig forskning, produktudvikling og kliniske evalueringer kan også udføres af Straumann, i overensstemmelse med gældende love og regler, baseret på pseudonymiserede data og med al passende dokumentation og information på plads. Retsgrundlaget for sådanne behandlingsaktiviteter er vores legitime interesser i at opnå høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder for vores medicinske udstyr, patienters sundhedspleje samt videnskabelig forskning.

h. Statistiske data og brugsdata
Straumann bruger produkter, tjenester og softwareoplysninger vedrørende ydeevne og brug af samme (”brugsdata”) for at analysere og øge forståelsen af brugen af sådanne produkter, tjenester og software gennem statistikker (i aggregeret eller pseudonymiseret form) for at forbedre dem, udvikle nye, til uddannelsesformål, for at optimere deres brug og i sidste ende for at yde bedre support til brugerne. Straumann kan indhente sådanne brugsdata direkte gennem din brug af vores produkter, tjenester og software eller gennem OEM'er i det omfang, brugeren har købt det relevante produkt gennem Straumann eller har oprettet forbindelse til et sådant produkt, tjeneste eller software gennem vores platforme eller websteder. Retsgrundlaget er dit samtykke eller vores legitime interesser.

i. Henvisninger
Gennem din brug af vores produkter og tjenester kan du være i stand til at henvise eller give adgang til patientsager til andre sundhedspersoner. Du er fuldt ud og alene ansvarlig for at sikre, at du har alle relevante samtykker og informationsmeddelelser på plads til at give sådanne sundhedspersoner adgang til sådanne patientsager. Du garanterer over for Straumann, at du kun vil henvise til eller give adgang til sådanne patientsager på en lovlig måde og i overensstemmelse med gældende love, regler og professionelle standarder, der gælder for dig.

j. Registrering af behandling med implantater
Sundhedspersonale, der bruger tjenesterne til kvalitetsstyring for tandlægepraksis i implantatregistret, der er tilgængeligt på Straumann AXS-platformen (som er en platform, hvor sundhedspersonale nemt kan få adgang til forskellige produkter og tjenester fra Straumann Group og tredjepartspartnere), kan registrere tidligere og igangværende produkt- og behandlingsrelaterede oplysninger knyttet til deres patienter underlagt separate vilkår for datadeling, der er beskrevet i AXS-brugsbetingelserne. I forbindelse med sådanne anvendelser vil de respektive sundhedspersoner give dig yderligere oplysninger om beskyttelsen af dine personlige oplysninger.

4. Patientdata

Visse tjenester, der leveres af Straumann, såsom ortodontiske behandlinger eller AXS-platformtjenester, kræver levering af patientdata. Vi behandler alle sådanne personlige oplysninger sikkert og med al nødvendig omhu som beskrevet i afsnit 3 ovenfor eller som på anden måde yderligere beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi beder dig om kun at give os personlige oplysninger, hvis og hvor det er nødvendigt. Brug ikke direkte identificerbare oplysninger, som f.eks. patientens navn, i referencefelter.

Medmindre andet specifikt er aftalt med Straumann, betragtes du som en uafhængig dataansvarlig for de sundhedstjenester og behandlinger, du leverer og ordinerer til din patient. Du garanterer, at du hvor og når det er juridisk påkrævet, har indhentet passende patientsamtykke til den medicinske behandling af din patient og forsynet personen med den relevante erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis personlige oplysninger deles uden for de dedikerede kanaler, der leveres af Straumann, er du ansvarlig for at sikre, at sådanne oplysninger deles på en sikker måde ved hjælp af passende kryptering.

5. Obligatoriske oplysninger

Hvis en formular til dataindsamling indeholder datafelter, der er markeret som obligatoriske eller med en asterisk (*), er indsendelsen af sådanne oplysninger enten påkrævet ved lov eller kontrakt eller kan være nødvendig for indgåelse af en kontrakt, levering af tjenester eller opfyldelse af det angivne formål. Hvis du ikke giver de nødvendige oplysninger, kan det resultere i, at vi ikke kan opfylde en kontrakt, at den ønskede tjeneste ikke kan leveres, eller at det angivne formål ikke kan opfyldes.

6. Hvem deler vi dine oplysninger med?

Dine personlige oplysninger og personlige oplysninger fra tredjeparter, som du deler med os, kan blive delt med tredjepartstjenesteudbydere, leverandører og andre samarbejdspartnere, der bruges af Straumann til at behandle dine ordrer, anmodninger og tilmeldinger til kurser og arrangementer. Sådanne personlige oplysninger kan også deles med tredjepartstjenesteudbydere, der leverer supporttjenester til Straumann, herunder f.eks. trykkerier, lettershops, callcentre, reklamebureauer, internet- og it-tjenesteudbydere, certificeringspartnere, bemyndigede organer og datacentre. Derudover kan vi dele dine oplysninger med andre af Straumanns datterselskaber, især med henblik på support, behandling, levering eller markedsføring.

Vores tjenesteudbydere, leverandører og andre samarbejdspartnere må kun behandle dine personlige oplysninger til vores formål. Enhver deling af personlige oplysninger med tredjeparter og tilknyttede virksomheder er underlagt deres overholdelse af vores vilkår for beskyttelse af personlige oplysninger og fortrolighed.

Nogle af eller alle vores tjenesteudbydere, leverandører og andre samarbejdspartnere kan være placeret uden for dit bopælsland til de formål, der er angivet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller andre gældende vilkår for databeskyttelse. Standarderne og lovgivningen for databeskyttelse i sådanne lande kan afvige fra dem i dit bopælsland. I forbindelse med sådanne overførsler vil Straumann beskytte personlige oplysningerne i overensstemmelse med, hvad der kræves i henhold til gældende databeskyttelseslove og sikre, at et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau er opfyldt i henhold til sådanne love. Straumann vil stole på de såkaldte standardkontraktbestemmelser for disse overførsler, hvis de pågældende ikke er underlagt en afgørelse om tilstrækkelighed, og ingen af undtagelserne er gældende. Kontakt os, hvis du har yderligere spørgsmål, blandt andet om hvordan du kan få en kopi.

7. Din ret til at gøre indsigelse mod behandling

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation, dog med forbehold for gældende lovkrav eller rettigheder.

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger eller ønsker at tilbagekalde et givet samtykke, bedes du sende en kort besked til den e-mail- eller postadresse, der er angivet i afsnit 9.

8. Serverlogfiler og cookies

Hver gang en besøgende går ind på vores hjemmeside, gemmes data om denne proces midlertidigt i en logfil (Server Log Files) og behandles. Logfilen gemmer følgende oplysninger:

- En beskrivelse af typen og versionen af den anvendte webbrowser
- Det anvendte styresystem
- Henviserens URL-kategori
- Værtsnavnet på den terminal, der har adgang
- Dato og klokkeslæt for serveranmodningen
- IP-adressen.

En IP-adresse er en numerisk adresse på din tekniske enhed (computer eller mobilenhed), der bruges til at få adgang til internettet og vores hjemmesider. IP-adressen muliggør kommunikation mellem computere og servere. Straumanns behandling af disse såkaldte serverlogdata er påkrævet af tekniske årsager, analyse og forbedring af hjemmesiden samt for at sikre systemsikkerheden.

Som mange andre virksomheder bruger vi også såkaldte ”cookies” og lignende teknologier på vores hjemmesider og i vores apps. Cookies er små filer, der sendes til og gemmes på din enhed, så de er klar til hentning. senere Vi bruger både permanente cookies, der forbliver på din enhed, når du forlader Straumann-hjemmesiden, og sessionscookies, der udløber, når browsersessionen slutter, eller du vælger at lukke browservinduet. I det omfang det kræves af gældende lovgivning, vil vi bede om dit samtykke, før vi bruger disse teknologier. Vi vil også give dig oplysninger om, hvem der kan placere og/eller læse cookies, samt andre oplysninger, der kræves i henhold til gældende databeskyttelseslove. I det omfang gældende lovgivning ikke kræver samtykke, er vi afhængige af vores legitime interesser i at lette og sikre tekniske funktioner. Samt at gøre interaktioner med vores websteder og apps brugervenlige og vores interesse i at opfylde dine behov optimalt eller at evaluere besøg på vores hjemmeside til markedsførings- og optimeringsformål.

Du kan administrere cookies ved at fjerne cookies fra din enhed: Du kan slette alle cookies, der allerede er på din enhed, ved at rydde browserhistorikken i din browser. Dette vil fjerne alle cookies fra alle de hjemmesider, du har besøgt. Vær dog opmærksom på, at du også kan miste nogle gemte oplysninger (f.eks. gemte loginoplysninger, præferencer for hjemmesider). Du kan også administrere cookies for specifikke hjemmesider i privatlivs- og cookieindstillingerne i din foretrukne browser. Du kan indstille de fleste moderne browsere til at forhindre, at der placeres cookies på din enhed, men så skal du muligvis manuelt justere nogle præferencer, hver gang du besøger et websted/en side, og nogle tjenester og funktionaliteter fungerer muligvis slet ikke korrekt (f.eks. login på din profil).

9. Information og udøvelse af retten til beskyttelse af personlige oplysninger

Hvis du har spørgsmål om vores indsamling og brug af dine personlige oplysninger, vil vi med glæde besvare dem.

Derudover har du ret til berigtigelse (art. 16 GDPR), sletning (art. 17 GDPR), begrænsning af behandling (art. 18 GDPR), indsigelse mod behandling (art. 21 GDPR) og dataportabilitet (art. 20 GDPR), dog med forbehold for lovmæssige krav eller rettigheder.

I hvert tilfælde bedes du kontakte os på følgende adresse:

Med post:
Straumann Danmark ApS
Privacy
Nygårds Plads 21.1
2605 Brøndby
Denmark

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på: privacy.dk@straumann.com.

Hvis du har brug for flere oplysninger om dine rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger eller ønsker at indgive en klage, kan du også kontakte en tilsynsmyndighed for beskyttelse af personlige oplysninger.

10. Ændringer

Vi forbeholder os ret til at opdatere denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger fra tid til anden. Den ændrede version af erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger vil blive offentliggjort på denne hjemmeside med en ny versionsdato. Læs derfor erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger igennem igen, når du besøger os igen. Adgang til og brug af Straumanns hjemmesider og alle oplysninger, der indsamles derigennem, er underlagt den erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, der er offentliggjort på den respektive hjemmeside på det pågældende tidspunkt.

Version: September 2023