Juridisk information

Den information som ges på denna webbplats är endast avsedd för allmänna informations- och utbildningssyften. Läs och granska noga dessa användningsvillkor innan du går in på eller använder denna webbplats. Genom att gå in på eller använda denna webbplats bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till avtalet om användningsvillkor. Om du inte samtycker till användningsvillkoren får du inte gå in på eller använda webbplatsen.

Användningsvillkor

Allt innehåll på och programvara som används på denna webbplats ägs eller kontrolleras av Institut Straumann AG och dess närstående företag (”Straumann”) eller deras leverantörer, och är skyddad av upphovsrätt och internationella lagar om immaterialrätt. Straumann ger dig en begränsad licens att skaffa dig åtkomst till och ladda ned innehåll endast för personligt och icke-kommersiella bruk. Inga modifieringar eller ytterligare reproduktion av innehållet är tillåtna. Innehållet får inte kopieras eller användas på något annat sätt utan föregående uttryckligt tillstånd från Straumann.

Den information som anges här är av allmän art och utgör ingen ersättning för medicinsk vård eller tandvård och är inte avsedd som medicinsk vård eller tandvård. Om du har eller misstänker att du har ett medicinskt problem, tandproblem eller annat hälsoproblem bör du kontakta sjukvårdspersonal. Läkare ska läsa bipacksedeln före användning.

Straumann kommer att vidta rimliga åtgärder för att hålla informationen på denna webbplats uppdaterad och korrekt, men gör inga utfästelser, lämnar inga garantier för eller försäkringar om att denna webbplats, dess information eller innehåll ska vara tillgängligt, korrekt, aktuellt eller fullständigt. Straumann är inte ansvarigt för några skador eller personskador som uppstår till följd av din åtkomst till, eller oförmåga att få åtkomst till, denna webbplats, eller din användning av eller ditt förlitande på denna webbplats eller någon information som tillhandahålls på denna webbplats.

Denna webbplats kan innehålla länkar eller hänvisningar till andra webbplatser som kan nås via länkar från tredje parts webbplats. Straumann har inte kontroll över sådana webbplatser. Straumann har inget ansvar för innehållet på sådana andra webbplatser och ansvarar inte för några skador eller personskador som uppstår på grund av detta innehåll eller denna åtkomst. Eventuella länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast för bekvämlighets skull för användarna på denna webbplats. Straumann förbehåller sig rätten att radera, modifiera eller komplettera innehåll, länkar eller hänvisningar på denna webbplats när som helst, av vilket skäl som helst, utan föregående varsel. Produkter som det hänvisas till på webbplatsen är kanske inte licensierade för försäljning i alla jurisdiktioner. Eventuella erbjudanden om produkter på denna webbplats är ogiltiga där de är förbjudna. Kontakta din lokala Straumann-representant för att få en fullständig och aktuell lista över produkter som är tillgängliga på just din marknad.

DENNA WEBBPLATS OCH DESS INNEHÅLL OCH INFORMATION TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER. I DEN HÖGSTA UTSTRÄCKNING SOM ÄR TILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, OCH MED UNDANTAG FÖR VAD SOM SPECIFIKT ANGES HÄR, LÄMNAR STRAUMANN INGA GARANTIER OCH GÖR INGA UTFÄSTELSER AV NÅGOT SOM HELST SLAG RÖRANDE WEBBPLATSEN, DESS INNEHÅLL, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM STRAUMANN ELLER NÅGON ANNAN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLER ELLER SÄLJER. STRAUMANN FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN UNDERFÖRSTÅDDA OCH UTTRYCKLIGA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE-INTRÅNG AVSEENDE DETSAMMA. STRAUMANN ÄR INTE ANSVARIGT FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNINGEN AV DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, STRAFFRÄTTSLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR. UTAN ATT BEGRÄNSA DET OVANSTÅENDE GES INGEN GARANTI FÖR ATT WEBBPLATSEN ELLER NÅGON INFORMATION SOM STRAUMANN TILLHANDAHÅLLER DIG KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN, FRI FRÅN VIRUS ELLER FELFRI. I vissa jurisdiktioner är friskrivning från underförstådda garantier inte tillåten. Därför kan det hända att ovanstående friskrivningsklausul inte gäller för dig.

Porträtt av personer som visas på denna webbplats är endast avsedda som illustrationer. Dessa personer är inte faktiska användare av eller patienter som har fått behandling med Straumanns produkter, såvida inte annat uttryckligen anges. Alla produktnamn, oavsett om de visas med stor text eller med varumärkessymbolen eller inte, är varumärken som tillhör Straumann, dess närstående företag, relaterade bolag eller licensgivare eller affärspartners i samriskbolag, såvida inte annat anges.