Jogi közlemény

A webhelyen található információ kizárólag általános tájékoztatási és oktatási célokra szolgál. Kérjük, a webhely elérése vagy használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Használati feltételeket. A webhely elérésével vagy használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a jelen Használati feltételek rendelkezéseit. Ha nem fogadja el a Használati feltételek rendelkezéseit, Ön nem jogosult elérni vagy használni a webhelyet.

Használati feltételek

A Webhely teljes tartalma, valamint a webhelyen futtatott minden szoftver az Institut Straumann AG és társvállalatai („Straumann”) vagy ezek beszállítói tulajdonában vagy irányítása alatt állnak, és nemzetközi érvénnyel védik őket a szerzői jogi és szellemi tulajdon védelmére szolgáló törvények. A Straumann korlátozott licencjogot biztosít Önnek a tartalmak elérésére és használatára, kizárólag magáncélból és nem kereskedelmi felhasználásra. Tilos a tartalmak további másolása vagy módosítása. A tartalmak a Straumann előzetes és kifejezett írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem másolhatók vagy használhatók fel.

Az itt szereplő információk általános jellegűek, és nem helyettesítik az orvosi vagy fogászati ellátást, továbbá nem minősülnek orvosi vagy fogászati ellátásnak. Ha Önnek ismert vagy feltételezett orvosi, fogászati vagy más egészségügyi problémája van, kérje megfelelő egészségügyi szakember tanácsát. Az orvosoknak a használat előtt el kell olvasniuk az alkalmazási előírást.

A Straumann megteszi az észszerűen elvárható erőfeszítéseket a webhely tartalma naprakészségének és pontosságának biztosításához, de semmilyen tényállítást, garanciát vagy jótállást nem vállal a webhely, valamint annak adatai és tartalmai elérhetőségével, pontosságával, időszerűségével vagy hiánytalanságával kapcsolatban. A Straumann semmilyen felelősséget nem vállal a webhely Ön általi elérésével vagy elérhetetlenségével, illetve a webhely Ön általi használatával vagy a webhelyen található információk felhasználásával kapcsolatos semmilyen kárért vagy sérülésért.

A webhely tartalmazhat más webhelyekre mutató hivatkozásokat vagy utalásokat, illetve hozzáférhető lehet harmadik fél webhelyeiről hivatkozás útján. A Straumann nem rendelkezik ellenőrzéssel ezen külső webhelyek fölött. A Straumann nem felelős az ilyen külső webhelyek tartalmáért, és semmilyen felelősséget nem vállal az ezek tartalma vagy hozzáférése miatt esetleg bekövetkező károkért vagy sérülésekért. Bármilyen külső webhelyre mutató hivatkozás kizárólag a webhely felhasználóinak kényelmét szolgálja. A Straumann fenntartja a jogát arra, hogy bármikor, bármilyen okból, értesítés nélkül törölje, módosítsa vagy kiegészítse a webhely tartalmát, hivatkozásait vagy utalásait. A webhelyen bemutatott termékek egy része esetleg nem minden országban/térségben rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel. Az adott országban/térségben engedéllyel nem rendelkező termékek ajánlatai a webhelyen érvénytelennek tekintendők. Az Ön országában kapható termékek teljes és naprakész listáját beszerezheti a Straumann helyi forgalmazójától.

A WEBHELY, VALAMINT TARTALMAI ÉS INFORMÁCIÓI „ADOTT ÁLLAPOTBAN”, BÁRMILYEN JÓTÁLLÁS NÉLKÜL KERÜLNEK BIZTOSÍTÁSRA. ITT SZEREPLŐ KIFEJEZETTEN ELTÉRŐ ÉRTELMŰ RENDELKEZÉS HIÁNYÁBAN A STRAUMANN A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ELZÁRKÓZIK BÁRMILYEN JÓTÁLLÁSTÓL VAGY TÉNYÁLLÍTÁSTÓL A WEBHELY ÉS ANNAK TARTALMAI, VALAMINT A STRAUMANN VAGY VALAMELY HARMADIK FÉL ÁLTAL KÍNÁLT TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK VONATKOZÁSÁBAN. UGYANEZEK VONATKOZÁSÁBAN A STRAUMANN KIFEJEZETTEN KIZÁR TOVÁBBÁ MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓAN IS. A STRAUMANN NEM VÁLLAL SEMMILYEN FELELŐSSÉGET A WEBHELY HASZNÁLATA MIATT BEKÖVETKEZETT SEMMILYEN KÁRÉRT, IDEÉRTVE, NEM KORLÁTOZÓ ÉRTELEMBEN, A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, BÜNTETŐJOGI VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁROKAT IS. AZ ELŐZŐEKET NEM KORLÁTOZVA NEM VÁLLALUNK TOVÁBBÁ SEMMILYEN GARANCIÁT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A WEBHELY VAGY A STRAUMANN ÁLTAL NYÚJTOTT BÁRMELY MÁS INFORMÁCIÓ MEGSZAKADÁSOKTÓL, SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSOKTÓL, ILLETVE HIBÁKTÓL MENTES LENNE. Néhány joghatóság tiltja a vélelmezett jótállások kizárását, ezért a fenti korlátozás Önre esetleg nem vonatkozik.

A webhelyen található képeken a személyek csak illusztrációs céllal szerepelnek. Ezek a személyek nem a Straumann felhasználói, illetve nem kaptak kezelést a Straumann termékeivel, kivéve ha az adott képnél ez kifejezetten meg van említve. Minden terméknév (akár nagybetűsen vagy védjegyjelzéssel szerepel, akár nem) a Straumann, társvállalatai, kapcsolt vállalkozásai, licencbe adói vagy vegyes vállalati partnerei által tulajdonolt védjegy, kivéve ahol ellentétes értelmű állítás szerepel.