Adatvédelmi nyilatkozat

1. Bevezető

Az Institut Straumann AG és leányvállalatai (a továbbiakban: „Straumann”) számára kiemelkedően fontos a személyes adatok védelme és biztonsága. A személyes adatok gyűjtésére és feldolgozására a mindenkor hatályos adatvédelmi törvényekben és jogszabályokban – többek között a GDPR-ben (az EU adatvédelmi rendelete) és a svájci adatvédelmi törvényben – foglaltaknak megfelelően kerül sor.

Cégünk számára fontos, hogy felhasználóink tisztában legyenek vele, hogy mely személyes adataikat gyűjtjük, amikor weboldalunkat felkeresik vagy igénybe veszik a szolgáltatásainkat vagy ajánlatainkat. Szeretnénk továbbá, ha tisztában lennének vele, hogy a későbbiekben hogyan használjuk fel az összegyűjtött adatokat. A jelen adatvédelmi nyilatkozat a fentiek mellett arról is tájékoztat, hogy hogyan védekezik társaságunk a személyes adatok manipulációja, elvesztése, megsemmisülése vagy helytelen felhasználása ellen. Előfordulhat, hogy a későbbiekben a Straumann bizonyos szolgáltatásait illetően további adatvédelmi tájékoztatót adunk ki.

2. Milyen intézkedéseket hajtunk végre az Ön adatainak biztonsága érdekében?

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre az adatok véletlen vagy szándékos manipulálásának, elveszésének, megsemmisülésének, illetve az adatokhoz való illetéktelen hozzáférésnek a megakadályozása érdekében. Ezeknek az intézkedéseknek a célja biztosítani az adatok titkosságát és integritását, valamint az adatkezelésre használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos rendelkezésre állását és rugalmasságát. Az általunk alkalmazott biztonsági intézkedések keretében titkosítjuk, továbbá tűzfalakkal és jelszóval védjük az Ön személyes adatait. Az adatfeldolgozást és a biztonságot szolgáló intézkedéseket a technológia fejlődésének megfelelően folyamatosan fejlesztjük. Mindazonáltal felhívjuk a figyelmét, hogy weboldalaink és szolgáltatásaink használata során a felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy megfelelő védelmet biztosító eszközöket (pl. vírusirtó szoftvert) használjon a külső felek általi illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében.

3. Hogyan használjuk fel személyes adatait?

A „személyes adatok” körébe tartozik minden olyan információ, amely személyes azonosításra alkalmas vagy felhasználható, többek között az Ön neve, címe, telefonszáma, e-mail címe vagy számlázási adatai. Cégünk kizárólag olyan esetekben végzi személyes adatok gyűjtését és feldolgozását, ha azt a jogszabályok lehetővé teszik, vagy ha ehhez Ön előzetesen hozzájárult. A felhasználók adatainak feldolgozását és tárolását addig végezzük, amíg erre cégünket jogszabály kötelezi, vagy amíg a gyűjtés céljai nem teljesülnek; az adatgyűjtéshez való hozzájárulás visszavonásával és az adatok törlésével kapcsolatos felhasználói jogokat illetően lásd a 7 és a 9 pontokat. Az Önre vonatkozó személyes adatokat közvetlenül Öntől, vagy olyan partnercégektől szerezzük be, amelyeknek a termékeit Ön megvásárolta, illetve – a jogszabályi keretek között – nyilvánosan elérhető forrásokból gyűjtjük. Az alkalmazandó egyéb dokumentumok vagy az alábbiakban megjelölt szakaszok eltérő rendelkezése hiányában a Straumann a hatályos adatvédelmi jogszabályok értelmében minden esetben független adatkezelőnek minősül.

Személyes adatainak feldolgozásának módját részben Ön határozza meg, azaz az adatfeldolgozáshoz az Ön hozzájárulására, illetve megfelelő jogalapra van szükség. Ebbe a körbe tartoznak az alábbiak:

a. Kapcsolattartás és információkérés
Személyes adatait a webáruházunkban és más platformokon történő regisztráció során az Ön megrendeléseinek, kifizetéseinek, számláinak feldolgozására, valamint ügyfélszolgálati tevékenységünk részeként használjuk fel. Személyes adatait gyártó partnereink is felhasználják az Ön által megrendelt termékek kiszállítása, valamint a termékekkel kapcsolatos kérdései megválaszolása céljából. Az adatfeldolgozás jogalapjai közé tartozik a szerződéses kötelezettségnek való megfelelés, az Ön hozzájárulása, a jogi igények védelme és a cégünkre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek, például a számlák jogszabályban előírt ideig történő megőrzése.

A személyes adatok e-boltunk fejlesztésére és jogos marketing-célokra is felhasználhatók.

b. E-bolt és megrendelések
Személyes adatokat gyűjtünk eShop online áruházunknál tett regisztrációja során, amelyekre szükség van a megrendelések feldolgozásához és a számlázáshoz. Személyes adatait használhatjuk a webáruház fejlesztésére és marketingcélokra is. Személyes adatait a gyártásban és a szállításban közreműködő partnereink is kezelik, valamint felhasználjuk őket a termékekkel kapcsolatos érdeklődései megválaszolására.

c. Offline és online marketing
Cégünk marketing tevékenységébe beletartozhat a termékeinkre, szolgáltatásainkra, képzéseinkre, rendezvényeinkre és a fogászat területén végzett ügyfélkutatásra vonatkozó tájékoztatás. Ügyfélelemzést is végezhetünk, amelynek keretében adott esetben felhasználhatjuk az Ön által offline és online megadott adatokat annak érdekében, hogy személyre szabott információkat vagy ajánlatokat, valamint az Önt esetleg érdeklő, fogászattal kapcsolatos képzéseket és eseményeket kínáljunk, illetve ügyfél-elégedettségi felméréseket végezzünk. Az adatkezelés jogalapja ilyen esetben az Ön hozzájárulása vagy cégünk jogos érdeke.

d. Képzésekre és rendezvényekre történő regisztráció
Személyes adatait az Ön hozzájárulása vagy szerződéses kötelezettségünk alapján a tanfolyamokra és rendezvényekre történő regisztráció, az előfizetett szolgáltatások nyújtása, illetve számlák küldése során használjuk fel. Az említett tanfolyamokról vagy rendezvényekről az Ön hozzájárulása vagy cégünk jogos érdeke alapján is küldhetünk tájékoztatást. Adott esetben, és amennyiben ezt Ön felé külön jelezzük, az Ön személyes adatait a tanfolyamok és rendezvények lebonyolításában, illetve szervezésében cégünkkel együttműködő partnerek is feldolgozzák. A személyes adatokat kezelhetjük továbbá a számlákhoz vagy szerződésekhez kapcsolódó adatok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettségeink, jogos érdekeink és a jogi igények védelme alapján.

e. Online állásjelentkezés
Ha Ön a cégünk által meghirdetett állásra, képzési lehetőségre vagy szakmai gyakorlatra jelentkezik közvetlenül az erre a célra szolgáló weboldalon, külső közvetítő cégnél vagy annak weboldalán vagy ajánlás útján, a jelentkezés feldolgozása és értékelése, a kapcsolatfelvétel és az interjúk során felhasználjuk és kezeljük az Ön lakcímét, elérhetőségét és jelentkezési adatait. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, szerződéses kötelezettség, jogos érdekek vagy bizonyos információk ellenőrzésére vonatkozó jogi kötelezettségünk. Cégünk jogos érdeke alapján a személyes információkat feldolgozhatjuk a jelentkezéssel kapcsolatos ügyintézés javítása érdekében.

f. Közösségi média oldalak
A Straumann egyes közösségi médiahálózatokon, többek között a Facebookon, a LinkedIn-en, a TikTok-on és az Instagramon is jelen van. Az említett oldalakon Ön reagálhat az általunk közzétett bejegyzésekre, azokhoz hozzászólhat, saját felhasználói bejegyzést hozhat létre, továbbá privát üzenetet küldhet a számunkra az Önt érintő kérdéseket illetően. Az EGT-országok esetében az említett közösségi médiaoldalak kezelésének bizonyos aspektusait közös adatkezelési megállapodások alapján végzik az érintett közösségi médiahálózatok által meghatározott feltételeknek megfelelően, amelyekbe beletartozik, hogy elérhetővé tegyék az adott oldal és a Straumann között létrejött megállapodás lényeges pontjait. Az Ön által ezzel kapcsolatban megadott és számunkra hozzáférhető adatokat (pl. felhasználónév, képek, adott esetben érdeklődési kör, kapcsolattartási adatok, az oldalainkon Ön által folytatott kommunikáció, a bejegyzéseinkhez fűzött reakciók és hozzászólások, közvetlen üzenetek) kizárólag cégünk jogos érdekei alapján, az ügyfelekkel és potenciális ügyfelekkel folytatott kommunikáció céljaira használjuk fel. Cégünk érdeke, hogy platformot biztosítsunk az Ön számára, ahol naprakész információkat tehetünk közzé, és ahol Ön kéréseket intézhet hozzánk, amelyekre cégünk időben reagálhat.

g. Szabályozói kötelezettségek és tudományos kutatás
Orvostechnikai eszközök törvényes gyártójaként a Straumann a betegek egészségének magas szintű védelmét és az orvostechnikai eszközök magas szintű minőségi és biztonsági szabványainak biztosítását szolgáló törvények, jogszabályok és szabványok hatálya alá tartozik világszerte. A fentiek értelmében a Straumannak az alábbi, nem teljes körű felsorolásban szereplő kötelezettségek betartása révén kell biztosítania termékei biztonságát, minőségét és hatékonyságát: a szabályozó hatóságok jóváhagyásának megszerzése, tájékoztatás nemkívánatos eseményekről, a nemkívánatos események nyomon követése és jelentése, vizsgálatok és klinikai értékelések, a forgalomba hozatalt követő klinikai ellenőrző jelentések és felügyeleti folyamatok, a minőségirányítási rendszerek és a minőségi panaszokkal kapcsolatos folyamatok fenntartása. Az ezzel kapcsolatos adatoknak a szabályozó hatóságok felé történő továbbítására az érintettek azonosíthatóságának megakadályozása érdekében minden esetben összesített vagy álnevesített formában kerülhet csak sor. A szóban forgó további adatfeldolgozási tevékenységek jogalapja a jogi kötelezettségeink és az orvosi eszközök és egészségügyi kezelések magas minőségi és biztonsági szabványainak biztosításához, a tudományos kutatáshoz és a jogi igények védelméhez fűződő közérdek, a cégünkre vonatkozó, határon átnyúló törvényeknek és jogszabályoknak való megfeleléshez fűződő jogszabályi kötelezettségeink és jogos érdekeink, az orvostechnikai eszközök globális biztonsági szabványaihoz fűződő közérdek, valamint a jogi igények védelme. Amennyiben jogszabály írja elő, az érintettek által adott hozzájárulás lehet az alkalmazandó jogalap.

A Straumann a mindenkor hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően, álnevesített adatok alapján és az összes szükséges dokumentum és információ birtokában tudományos kutatást, termékfejlesztést és klinikai értékeléseket is végezhet. Az említett adatkezelési tevékenységek jogalapja cégünk orvostechnikai eszközei magas szintű minőségi és biztonsági szabványainak eléréséhez, a betegek egészségügyi ellátásához, valamint a tudományos kutatáshoz fűződő jogos érdekeink.

h. Statisztikai és használati adatok
A Straumann a termékek, szolgáltatások és szoftverek teljesítményére és használatára vonatkozó információkat (a továbbiakban: „Használati adatok”) arra használja, hogy a statisztikák segítségével (összesített vagy álnevesített formában) elemezze a szóban forgó termékek, szolgáltatások és szoftverek használatát, az elemzések eredményét a termékek, szolgáltatások és szoftverek továbbfejlesztésére és új termékek, szolgáltatások és szoftvereket fejlesztésére használja fel, továbbá képzési célokra és használatuk optimalizálására annak érdekében, hogy magasabb szintű támogatást nyújtson a felhasználók számára. Cégünk a szóban forgó Felhasználási Adatokat közvetlenül a Straumann termékei, szolgáltatásai és szoftverei használata során, vagy eredeti készülékgyártókon keresztül szerezheti meg, amennyiben a felhasználó a Straumannon keresztül vásárolta meg az adott terméket, vagy cégünk platformjain vagy weboldalain keresztül használta az adott terméket, szolgáltatást vagy szoftvert. Az adatkezelés jogalapja az Ön által adott hozzájárulás vagy cégünk jogos érdekei.

i. Ajánlások
Termékeink és szolgáltatásaink használata során előfordulhat, hogy Ön egyes betegekkel kapcsolatos esetek leírását más egészségügyi szakemberekhez továbbítja, vagy egészségügyi szakemberek részére hozzáférést biztosít ezekhez az esetekhez. Ilyen esetekben kizárólag Önt terheli a felelősség az ahhoz szükséges összes hozzájárulás és tájékoztató nyilatkozat beszerzéséért, hogy hozzáférést biztosítson az említett egészségügyi szakemberek számára a betegekkel kapcsolatos esetekhez. Ön szavatolja a Straumann felé, hogy a betegekkel kapcsolatos eseteket kizárólag törvényes úton és az alkalmazandó törvényeknek és jogszabályoknak, valamint a vonatkozó szakmai előírásoknak megfelelően továbbítja, illetve azokhoz kizárólag ilyen módon biztosít hozzáférést.

j. Implantátum kezelések nyilvántartása
A Straumann AXS Platformon (amely egyszerű hozzáférést biztosít egészségügyi szakemberek számára a Straumann-csoport és külső partnerek termékeihez és szolgáltatásaihoz) elérhető implantátum nyilvántartás keretében biztosított fogászati minőségirányítási szolgáltatásokat igénybe vevő egészségügyi szakemberek rögzíthetik a pácienseikkel kapcsolatos korábbi és folyamatban lévő, a termékekre és kezelésekre vonatkozó információkat, figyelemmel az AXS Felhasználási feltételeiben az adatok megosztására vonatkozó feltételekre. Ilyen esetekben az érintett egészségügyi szakemberek további tájékoztatást nyújtanak az Ön részére a személyes adatai védelmét illetően.

4. Betegadatok

A Straumann által nyújtott bizonyos szolgáltatások esetén, például fogszabályzással kapcsolatos kezelések vagy az AXS platform szolgáltatásai során elengedhetetlen a betegek adatainak megadása. Az így megadott személyes adatokat cégünk biztonságosan és a kellő gondossággal kezeli a fenti 3. szakaszban, illetve a jelen Adatvédelmi tájékoztató egyéb pontjaiban foglaltaknak megfelelően. Kérjük, hogy bármely személyes adatot kizárólag abban az esetben adjon meg a számunkra, ha erre szükség van. Kérjük, hogy a hivatkozási mezőkben közvetlen azonosításra alkalmas információkat – például a beteg nevét – ne használjon.

A Straumannal kötött kifejezetten eltérő megállapodás hiányában a betegei számára nyújtott és előírt egészségügyi szolgáltatások és kezelések tekintetében Ön független adatkezelőnek minősül. Ön szavatolja, hogy amennyiben erre jogszabályi előírás kötelezi, beszerzi a betegtől a kezeléséhez szükséges beleegyezést és átadja a részére a szükséges adatvédelmi tájékoztatót. Amennyiben a személyes adatokat nem a Straumann által erre a célra biztosított csatornákon osztják meg, az Ön felelősségébe tartozik, hogy az adatok megosztására biztonságosan, megfelelő titkosítás alkalmazásával kerüljön sor.

5. Kötelező információk

Ha valamely adatgyűjtő űrlap kötelező vagy csillaggal (*) jelölt adatmezőket tartalmaz, az érintett adatok megadása jogszabály vagy szerződés alapján kötelező, vagy az érintett adatok megadására a szerződés megkötéséhez, a vonatkozó szolgáltatás nyújtásához vagy meghatározott cél teljesítéséhez van szükség. Amennyiben a szükséges információkat nem adja meg, előfordulhat, hogy a szerződést nem tudjuk teljesíteni, a kért szolgáltatást nem tudjuk biztosítani, vagy a kitűzött cél elérése lehetetlenné válik.

6. Kikkel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait, illetve harmadik személyek az Ön által megadott személyes adatait külső szolgáltatókkal, beszállítókkal és a Straumann által az Ön megrendeléseinek, kéréseinek, valamint a tanfolyamokra és rendezvényekre történő regisztrációjának feldolgozása során igénybe vett más együttműködő partnerekkel oszthatjuk meg. A Személyes Adatokat megoszthatjuk továbbá a Straumann részére különféle támogató szolgáltatásokat nyújtó külső szolgáltatókkal – többek között nyomdákkal, direkt marketing vállalkozásokkal, ügyfélszolgálati központokkal, reklámügynökségekkel, internetes és egyéb informatikai szolgáltatókkal, tanúsító partnerekkel, bejelentett szervezetekkel és adatközpontokkal. A fentieken kívül az Ön személyes adatait – elsősorban támogatási, feldolgozási, ellátási vagy marketing célból – a Straumann más kapcsolt vállalkozásaival is megoszthatjuk.

Szolgáltatóink, beszállítóink és egyéb együttműködő partnereink az Ön Személyes Adatainak feldolgozását kizárólag a cégünk által meghatározott érdekkel végezhetik. A Személyes Adatok harmadik felekkel és kapcsolt vállalkozásokkal történő megosztásának előfeltétele, hogy azok működése megfeleljen a cégünk által meghatározott adatvédelmi és titoktartási feltételeknek.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat vagy más alkalmazandó adatvédelmi feltételek alkalmazását illetően szolgáltatóink, beszállítóink és egyéb együttműködő partnereink részben vagy egészben az Ön lakóhelye szerinti országon kívül találhatók. Előfordulhat, hogy az ezekben az országokban hatályos adatvédelmi szabványok és jogszabályok eltérnek az Ön lakóhelye szerinti országban által alkalmazott szabályozástól. Az adattovábbítás során a Straumann a hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően védi a személyes adatokat, és gondoskodik róla, hogy a hatályos szabályok szerinti megfelelő védelmet biztosítsanak a személyes adatok számára. Ha az adattovábbítás nem tartozik valamely megfelelőségi határozat hatálya alá, és az eltérések egyike sem alkalmazható, a Straumann az adattovábbítás során az úgynevezett Általános Szerződési Feltételeket alkalmazza. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha további kérdései merülnek fel, többek között az Általános Szerződési Feltételek megismerésével kapcsolatban.

7. Az adatfeldolgozás elleni tiltakozáshoz való jog

Ön – minden esetben az alkalmazandó jogszabályi előírásokra, illetve jogokra is figyelemmel – jogosult rá, hogy az egyedi helyzetével kapcsolatos okok miatt Személyes Adatainak cégünk részéről történő feldolgozása ellen tiltakozzon.

Amennyiben személyes adatai feldolgozása ellen tiltakozik, vagy korábban adott hozzájárulását kívánja visszavonni, kérjük, küldjön egy rövid üzenetet a 9. pontban megadott e-mail vagy postacímre.

8. Szerveres naplófájlok és sütik

Minden olyan alkalommal, amikor egy látogató belép a weboldalunkra, a folyamattal kapcsolatos adatok ideiglenesen a szerveren található naplófájlban (Server Log File) kerülnek tárolásra és kezelésre. A naplófájlokban az alábbi információkat tároljuk:

- a belépéskor használt webböngésző típusa és verziószáma
- a felhasználó által használt operációs rendszer
- a hivatkozó URL kategóriája
- a hozzáférő terminál állomásneve
- a szerverre érkező kérés dátuma és időpontja
- a felhasználó IP-címe.

Az IP-cím az Ön az internethez és a weboldalainkhoz való hozzáféréshez használt műszaki eszközének (számítógép vagy mobil eszköz) számjegyekkel kifejezett címe. Az IP-cím teszi lehetővé a számítógépek és a kiszolgálók közötti kommunikációt. A szervernapló-adatoknak a Straumann általi feldolgozására műszaki okokból, a weboldal elemzése és fejlesztése, valamint a rendszer biztonságának garantálása érdekében van szükség.

Sok más vállalathoz hasonlóan weboldalain és alkalmazásaiban cégünk is ún. „sütiket” és hasonló technológiákat alkalmaz. A sütik olyan kis méretű visszakereshető fájlok, amelyeket a rendszer az Ön eszközére továbbít és az Ön eszközén tárol. A Straumann által használt sütik lehetnek állandó sütik – amelyek akkor is az Ön eszközén maradnak, amikor elhagyja a Straumann weboldalát –, illetve egy munkamenetig tartó sütik, amelyek csak addig működnek, amíg a böngészési munkamenet véget nem ér, vagy amikor Ön úgy nem dönt, hogy az érintett böngészőablakot bezárja. Amennyiben azt a hatályos jogszabályok előírják, az említett technológiák alkalmazását megelőzően kérni fogjuk az Ön hozzájárulását. Tájékoztatni fogjuk továbbá, hogy a sütiket kik helyezhetik el, illetve kik olvashatják, és a hatályos adatvédelmi törvények által előírt egyéb információkról is tájékoztatást adunk. Amennyiben a hatályos jogszabályok az Ön hozzájárulását nem írják elő, az adatkezelés jogalapját a műszaki funkciók megkönnyítéséhez és biztosításához, a weboldalainkkal és alkalmazásainkkal való felhasználóbarát kommunikáció lehetővé tételéhez, az Ön igényeinek optimális kielégítéséhez, illetve a weboldalunk forgalmának marketing- és optimalizálási célú értékeléséhez fűződő jogos érdekeink képezik.

A sütik kezeléséhez eltávolíthatja azokat az eszközéről: böngészőjében a böngészési előzményeket törölve az eszközön található összes sütit törölni tudja. Ennek során az Ön által felkeresett valamennyi weboldalról származó összes süti törlésre kerül. Felhívjuk a figyelmét, hogy a folyamat során egyes korábban elmentett információk (pl. elmentett bejelentkezési adatok, oldalbeállítások) is elveszhetnek. Az egyes webhelyek által elhelyezett sütiket az Ön által használt böngésző adatvédelmi és süti-beállításaiban is kezelni tudja. A legtöbb modern böngészőt be lehet állítani úgy, hogy megakadályozza sütik elhelyezését az eszközén; előfordulhat mindazonáltal, hogy ezt követően, amikor egy webhelyet/oldalt felkeres, minden alkalommal kézzel kell beállítania egyes beállításokat, illetve hogy egyes szolgáltatások és funkciók (pl. felhasználói profillal történő bejelentkezés) nem fognak megfelelően működni.

9. Tájékoztatás és az adatvédelmi jogok gyakorlása

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel Személyes Adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal.

A fentieken túl Ön az adatok helyesbítésére (GDPR 16. cikk), törlésére (GDPR 17. cikk), az adatkezelés korlátozására (GDPR 18. cikk), az adatkezelés elleni tiltakozásra (GDPR 21. cikk) és az adathordozhatóságra (GDPR 20. cikk) is jogosult, minden esetben a jogi előírásokra és egyéb jogokra is figyelemmel.

Kérjük, hogy minden esetben az alábbi címen vegye fel cégünkkel a kapcsolatot:

Postai úton: 
Straumann GmbH Magyarországi Fióktelepe
Privacy
Buda-Center
Hegyalja út 7–13
1016 Budapest
Hungary

Adatvédelmi tisztviselőnkkel a következő címen is felveheti a kapcsolatot: privacy.hu@straumann.com.

Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatos jogait illetően bármely további információra van szüksége, vagy panaszt kíván tenni, akkor az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is fordulhat.

10. Módosítások

Fenntartjuk a jelen adatvédelmi nyilatkozat időről időre történő módosításának jogát. Az adatvédelmi nyilatkozat módosított változatát ugyanezen a weboldalon tesszük közzé, megjelölve az új verzió kiadásának dátumát. Ennek megfelelően kérjük, hogy amikor a jövőben felkeresi ezt az oldalt, olvassa el újra az adatvédelmi nyilatkozatot. A Straumann weboldalaihoz való hozzáférés és azok használata, valamint az ott gyűjtött adatok az adott weboldalon közzétett, hatályban lévő adatvédelmi tájékoztató hatálya alá tartoznak.

Verzió dátuma: 2023. szeptember