Axiom X3®
ve PX profilleri 
Tüm kemik durumları için 2 gövde profili

Klinik performansa tek bir odaklanma ile yenilik

X3, REG ve PX profilleri hem Axiom® Kemik Seviyesi hem Doku Seviyesi implantları için sağlanabilir. Birlikte tüm klinik ve kemik durumu tiplerini kapsarlar. Klinik engellerin sürekli olarak üstesinden gelen, gelişen tedavilere ayak uyduran ve hasta beklentilerini karşılayan 3 implant tasarımı.

  • İmmediyat tedavi protokolleri dahil üniversal kemik stabilitesi ve klinik uyum sağlama için tasarlanmıştır.
  • Dar bir apeksi ince, alternatif yiv uzunluklu, iki yönlü kesici oluklarla kombine ederek kemiği koruyan yenilikçi, konik bir implant tasarımı.
  • İmmediyat post-ekstraksiyon yerleştirme ve düşük yoğunluklu kemik için endikedir.
  • Derin yivleri ve kendinden giren apeksi optimal stabilite için düşük yoğunluklu kemiği sıkıştıran bir konik implant tasarımı.
  • Çok amaçlı implant.
  • Paralel duvarlar ve yuvarlatılmış apeks hafif ve kademeli ankorlanma sağlar.

REG profili

Düz yivli boyun

Primer kemik ankorlanmasını optimize eder
Kemik sıkıştırma etkili retantif boyun

Silindirik-konik şekil

Aşamalı sıkıştırma
Kontrollü ve rehberli yerleştirme

Asimetrik yivler

Kendi vuran
Aşamalı ankorlama

Atravmatik apeks

Sinüs kaldırmayla uyumlu

PX profili

Ters konik boyun

Kortikal kemiğin korunması
Alveoler kemiğin yeniden şekillenmesini destekler

Konik tasarım

Kemik yoğunlaşması
Düşük yoğunluklu kemikte artmış başlangıç stabilitesi

Derin simetrik çift yiv

Yönlendirici etki, hızlı kemik penetrasyonu
Kendi delen ve kendi vuran

Hızlı penetrasyon apeksi

Apikal kısmın optimal ankorlaması

Axiom® cerrahi kiti

Axiom® Kemik Seviyesi ve Doku Seviyesi implantları, X3, PX ve REG profilleri için tek bir kompakt cerrahi kit

  •  Kullanıcı dostu
  •  Özgürlük ve esneklik
  •  Verimli protokoller
  •  Uygulamanıza sakinlik getirin

İlgili ürünler

İndirin

Belgeler

Klinik kaynaklar

Videolar