Juridisk melding

Informasjonen på dette nettstedet gis bare for generelle informasjons- og utdanningsformål. Les nøye gjennom disse brukervilkårene før du går inn på eller bruker dette nettstedet. Ved å gå inn på eller bruke dette nettstedet bekrefter du at du har lest, forstått og samtykket i denne avtalen om vilkår for bruk. Hvis du ikke samtykker i vilkårene for bruk, må du heller ikke gå inn på eller bruke nettstedet.

Vilkår for bruk

Alt innhold i, og programvaren brukt på, dette nettstedet eies eller kontrolleres av Institut Straumann AG og tilknyttede selskaper («Straumann») eller leverandører og er beskyttet av opphavsrett og internasjonal immaterialrettslovgivning. Straumann gir deg en begrenset og innskrenket lisens til å åpne og laste ned innhold kun til personlig, ikke-kommersiell bruk. Ingen endring eller videre fremstilling av innholdet er tillatt. Innholdet kan ikke på annen måte kopieres eller på noen måte brukes uten forutgående uttrykkelig tillatelse fra Straumann.

Informasjonen her er generell og erstatter verken lege eller tannlege eller er ment som lege eller tannlege. Hvis du har eller antar at du har medisinske, tannrelaterte eller andre helserelaterte problemer, må du oppsøke lege. Klinikere bør lese pakningsvedlegget før bruk.

Straumann vil sette i verk rimelige tiltak for å inkludere oppdatert og nøyaktig informasjon på dette nettstedet, men gir ingen erklæringer, garantier eller forsikringer om hvorvidt dette nettstedet, dets informasjon eller dets innhold er tilgjengelig, nøyaktig, oppdatert eller fullstendig. Straumann skal ikke være ansvarlig for eventuelle skader som oppstår som følge av din tilgang til, eller manglende tilgang til, dette nettstedet, eller som følge av din bruk av eller tillit til dette nettstedet, eller eventuell informasjon fra dette nettstedet.

Dette nettstedet kan inneholde koblinger eller henvisninger til andre nettsteder og kan åpnes via koblinger fra tredjepartsnettsteder som Straumann ikke har kontroll over. Straumann har ikke ansvar for innholdet på slike andre nettsteder og skal ikke være ansvarlig for eventuelle skader skade som oppstår som følge av dette innholdet eller denne tilgangen. Eventuelle koblinger til andre nettsteder gis simpelthen av praktiske hensyn for brukere av dette nettstedet. Straumann forbeholder seg retten til å slette, endre eller supplere innholdet, koblingene eller henvisningene til dette nettstedet når som helst, av hvilken som helst grunn, uten varsel. Produkter nevnt på dette nettstedet er ikke nødvendigvis lisensert for salg i alle land. Tilbud på produkter på dette nettstedet er ugyldig på steder der dette er forbudt. Kontakt den lokale Straumann-representanten for en fullstendig og oppdatert liste over produkter som er tilgjengelige på ditt marked.

DETTE NETTSTEDET OG DETS INNHOLD OG INFORMASJON GIS «SOM DEN ER» UTEN GARANTIER. FOR SÅ VIDT DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOVGIVNING OG MED MINDRE ANNET ANGIS I DETTE DOKUMENTET, GIR STRAUMANN INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER MED HENSYN TIL NETTSTEDET, DETS INNHOLD ELLER PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM STRAUMANN ELLER ANDRE TREDJEPARTER GIR ELLER SELGER. STRAUMANN FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ANSVAR FOR ALLE UNDERFORSTÅTTE OG UTTRYKKELIGE GARANTIER OM SALGBARHET, FORMÅLSTJENLIGHET ELLER FRAVÆR AV IMMATERIALRETTSKRENKELSE MED HENSYN TIL SAMME. STRAUMANN STÅR IKKE ANSVARLIG FOR TAP SOM MÅTTE FØLGE VED BRUK AV DETTE NETTSTEDET, HERUNDER BLANT ANNET INITIALSKADE-, FØLGESKADE-, TILLEGGSSKADE- OG STRAFFERSTATNING. UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE GIS DET INGEN GARANTI OM AT NETTSTEDET ELLER INFORMASJON STRAUMANN GIR DEG, VIL VÆRE UTEN AVBRUDD, VIRUS ELLER FEIL. I visse land tillates ikke fraskrivelse av ansvar for underforståtte garantier, så foregående ansvarsfraskrivelse gjelder ikke nødvendigvis for deg.

Portrettering av personer som vises på dette nettstedet, er kun for illustrasjonsformål. Disse personene er ikke faktiske brukere av, eller pasienter som har mottatt behandling med, Straumann-produkter, med mindre dette spesifikt angis. Alle produktnavn, enten de står med stor skrift eller varemerkesymbol, er varemerker som tilhører Straumann, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, lisensgivere eller partnere i felleskontrollert virksomhet med mindre annet angis.