Åpent bitt

Når du biter sammen, vil de bakerste tennene berøre hverandre mens fortennene ikke gjør det, og dermed oppstår det et mellomrom når du smiler.

Før

Etter

Hvorfor rette det opp?

Et åpent bitt kan gjøre det vanskelig å bite i mat, og det kan gi uregelmessig trykk på kjevefestet og enkelttenner, noe som kan føre til tilbaketrukket tannkjøtt, bentap og nedslitte tenner.

Kan ClearCorrect hjelpe?

Ja! ClearCorrect-skinner kan rette opp et åpent bitt.


En behandling for alle slags smil

Det finnes smil i alle former og størrelser, og det samme gjelder for feilbitt. ClearCorrect kan rette opp mange ulike typer smil. Ligner tennene dine på noen av disse? Klikk på dem for å finne ut mer.