Postup při léčbě zubními implantáty

Léčba zubními implantáty je vědecky podložená prověřená zdravotnická technika. Pečlivá diagnostika, individuální konzultace a kompetentní stomatologická léčba jsou základními kameny pro úspěšný výsledek. Na vaší cestě k novému úsměvu najdete dva hlavní postupy. 

Standardní léčba >
Okamžitá léčba >

Standardní postup léčby

Doba léčby: 3 až 4 měsíce od zavedení implantátu až do finální protetické náhrady.

Návštěvy: Počet se může lišit, typicky 7 až 8 návštěv od první až po finální protetickou náhradu.

Čas a počet návštěv se mohou lišit v závislosti na stavu vašeho chrupu i celkového zdraví.

Postup při okamžité léčbě

Při okamžité léčbě podstoupíte odstranění zubu (v případě potřeby), zavedení implantátu a nasazení dočasné protetické náhrady v jednom kroku.

Tento postup vyžaduje méně návštěv a nemusíte čekat několik měsíců s mezerou mezi zuby. Toto může být zvláště pozitivní v následujících situacích

  • nahrazovaný zub je viditelný v linii úsměvu,
  • nechcete nosit snímatelnou dočasnou protézu,
  • při výměně všech vašich zubů se zubními implantáty a při použití kompletní zubní protézy.

Obecně je doba od zákroku po finální nové zuby kratší než u standardních postupů. Tento přístup také vyžaduje pečlivé a přesné plánování a vysoce kvalitní, spolehlivá terapeutická řešení upravená na míru s cílem umožnit protokoly okamžité léčby. Okamžitá léčba není vždy vhodná pro každého pacienta a váš zubař vám vysvětlí, jestli je toto řešení ve vašem případě schůdné.