POSTUP PŘI OKAMŽITÉ LÉČBĚ1. Konzultace a vyšetření

Zubař vyhodnotí vaši zubní a zdravotní anamnézu, zjistí, co od léčby očekáváte, a vysvětlí vám různé možnosti léčby. Pro úspěšný okamžitý zákrok je zásadní, aby byl zubní implantát (implantáty) bezpečně stabilizován do kosti hned při zavedení.


2. Klinické vyhodnocení, plánování a výroba náhrady

Váš zubař provede pečlivé klinické vyhodnocení.

Rentgenové snímky a CBCT skeny ukážou, jestli jste vhodným kandidátem pro protokol okamžité léčby. Ukážou kvalitu vaší kosti a její množství, dle čehož lze ověřit možnost stabilně ukotvit implantát (implantáty) ve vaší čelisti. Pokud ne, může být vhodný standardní přístup.

Digitální skeny poskytnou přesný 3D snímek vašich úst. Zubař použije údaje k plánování přesné pozice implantátu. Zubní laboratoř použije údaje k vytvoření vaší dočasné protetické náhrady před zákrokem.


3. Extrakce zubu, implantace a zavedení náhrady

Přišel den zákroku a lékař provede během jedné návštěvy 3 nebo 4 kroky:

  1. V relevantních případech bude odstraněn neošetřitelný zub, který je nutné nahradit.
  2. Implantát bude zaveden do již zahojené nebo čerstvě extrahované oblasti.
  3. U čerstvě extrahovaného zubu bude nutná malá augmentace kosti.
  4. Dočasná nová korunka, můstek nebo snímatelná protéza, kterou laboratoř předem vyrobila, bude nyní ihned připojena k implantátu (implantátům). Tento krok je důležitý s cílem dosáhnout estetického výsledku a udržet obrysy dásní, když se budou dásně hojit.

V důsledku toho získáte funkční nový zub nebo sadu zubů, které již budou na pohled i pocitově přirozené. Implantát (implantáty) se však i tak musí zahojit. Doba bude záviset na vaší individuální situaci.

Dostanete podrobné poučení o správných návycích a postupech, kterým je třeba se krátce po zákroku vyhýbat. Například: 

  • Přiložte si na tváře chladící obklad. Tím zabráníte krvácení a otoku.
  • Vyhýbejte se horkým jídlům a nápojům, mohly by vyvolat nežádoucí krvácení. Doporučujeme studená jídla.
  • Nežvýkejte nic tvrdého na straně, kde byl zaveden implantát.
  • Užívejte předepsané léky dle doporučení.
  • S ústními vodami buďte opatrní, okolní oblast vyčistěte pouze jemně kartáčkem.

Během hojení jsou vhodná měkká jídla, která se dobře žvýkají. Vyhýbejte se alkoholu a kouření. Váš zubař vám poskytne podrobné pokyny, čemu se vyhýbat a jak dlouho.


4. Pooperační kontrola 

Přibližně dva týdny po zákroku přijdete na kontrolu k vašemu zubaři. 


5. Otiskování a výroba finální protetické náhrady  

Po několika měsících budou implantát a okolní tkáně připravené pro finální protézu. 

Provede se nový otisk – digitálně nebo pomocí otiskovací hmoty. Zubní laboratoř bude tyto údaje používat k výrobě vaší nové finální protézy, která přesně odpovídá zahojeným konturám.


6. Výměna dočasné protézy a nasazení finální protetické náhrady 

Váš zubař odstraní dočasnou protetickou náhradu a připojí vaši finální korunku, můstek nebo náhradu vyrobenou z dlouhodobého materiálu k příslušnému implantátu (implantátům). Provede potřebné úpravy, aby byl váš skus pohodlný, funkční a estetický dle očekávání. 

Nyní již budete moct znovu jíst, usmívat se a smát se přirozeně.