Ochrana soukromí

1. Úvod

Ochrana a bezpečí vašich osobních údajů jsou pro skupinu Straumann zásadní. Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů, včetně GDPR (EU Data Protection Regulation).

Je pro nás důležité, abyste věděli, které osobní údaje jsou shromažďovány při návštěvě našich webových stránek a při využívání našich služeb nebo nabídek. Chceme také, abyste si byli vědomi, jak tyto údaje používáme poté. Naše oznámení o ochraně osobních údajů poskytuje informace, jak chráníme vaše osobní údaje před manipulací, ztrátou, zničením nebo nesprávným použitím.

2. Jak bezpečné jsou vaše údaje?

Zavedli jsme technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Tato opatření jsou určena k zajištění důvěrnosti a integrity vašich údajů a k zajištění nepřetržité dostupnosti a odolnosti systémů a služeb, které je zpracovávají. Mezi naše bezpečnostní opatření patří šifrování dat, brány firewall a ochrana heslem. Naše zpracování údajů a bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technologickým vývojem. Nezapomínejte však, že jste zodpovědní za používání vhodně zabezpečených zařízení (např. antivirového softwaru) při přístupu na naše webové stránky a služby, abyste zabránili neoprávněnému přístupu třetích stran.

3. Jak používáme vaše osobní údaje?

Pojem „osobní údaje“ se vztahuje na jakékoli informace, které identifikují nebo mohou být použity k identifikaci osoby, například vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo fakturační údaje. Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze tehdy, je-li to povoleno zákonem nebo pokud jste k tomu dali předchozí souhlas. Budeme zpracovávat a uchovávat vaše informace, pokud je to vyžadováno zákonem, nebo do přiměřeného naplnění účelu, pro který byly shromážděny; informace o právech na zrušení, odvolání souhlasu a smazání naleznete v částech 4 a 10 níže.

Naše zpracování vašich osobních údajů závisí na vaší interakci s námi a vyžaduje váš souhlas nebo právní základ. Obsahuje následující:

a. Požadavky o kontakt a informace
Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom zpracovávali a odpovídali na vaše požadavky o kontakt a informace.

b. eShop
Osobní údaje používáme k registraci v našem eShopu, zpracování vašich objednávek a fakturaci. Vaše osobní údaje mohou být dále použity k vylepšení eShopu a pro marketingové účely. Vaše údaje budou také zpracovávány našimi výrobními partnery a pro zaslání objednaných produktů, jakož i pro řešení dotazů na produkty.

c. Offline a online marketing
Můžeme vás informovat o našich produktech, službách, školeních, akcích a zákaznických průzkumech v oblasti zubního lékařství. Můžeme také provádět zákaznickou analýzu, která může zahrnovat kombinaci údajů, která obdržíme od vás offline a online, abychom vám poskytli přizpůsobené informace nebo nabídky, kurzy, události a průzkumy spokojenosti zákazníků, které by vás mohly v oboru stomatologie zajímat.

d. Registrace na kurzy a akce
Vaše osobní údaje používáme k registraci na kurzy a akce včetně fakturace a poskytování informací o kurzu nebo akci. V relevantních případech a pokud je to uvedeno, budou vaše údaje také zpracovávány našimi partnery za účelem realizace a/nebo organizace kurzů a akcí.

e. Online žádosti o zaměstnání
Při přihlašování k zaměstnání, školení nebo stáži u nás používáme a zpracováváme vaši adresu, telekomunikační informace a údaje ze žádosti za účelem zpracování a vyhodnocení vaší žádosti a vašeho kontaktování.

4. Požadované informace

Pokud formulář pro shromažďování údajů obsahuje pole označená jako povinná nebo s hvězdičkou (*), poskytnutí takových informací je buď požadováno zákonem, nebo smlouvou, nebo může být zapotřebí pro uzavření smlouvy, poskytování služeb nebo plnění uvedeného účelu. Pokud neposkytnete požadované informace, nemusíme být schopni splnit smlouvu nebo poskytnout požadovanou službu nebo uvedený účel nemusí být dosažitelný.

5. S kým sdílíme vaše údaje?

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s poskytovateli služeb třetích stran, dodavateli a dalšími spolupracujícími partnery, se kterými skupina Straumann Group spolupracuje při zpracování vašich objednávek, žádostí a registrací na kurzy a akce. Vaše osobní údaje mohou být také sdíleny s poskytovateli služeb třetích stran, kteří poskytují podporu skupině Straumann, včetně například tiskáren, zpracování hromadných zásilek, call center, reklamních agentur, poskytovatelů internetových a IT služeb a datových center. Kromě toho můžeme vaše informace sdílet s dalšími dceřinými společnostmi skupiny Straumann, zejména za účelem podpory, zpracování, dodávek nebo marketingu.

Naši poskytovatelé služeb, dodavatelé a další spolupracující partneři mohou vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro naše účely. Jakékoli sdílení osobních údajů se třetími a přidruženými společnostmi podléhá dodržování našich podmínek ochrany soukromí a důvěrnosti.

6. Vaše právo na odmítnutí zpracování

Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů u nás z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, a to dle platných zákonných požadavků nebo práv.

Pokud máte námitky proti zpracování vašich údajů nebo chcete zrušit daný souhlas, zašlete prosím krátkou zprávu na e-mail nebo poštovní adresu uvedenou v kapitole 10.

7. Cookies a sledování webu

a. Cookies
Cookies jsou malé soubory, které jsou odesílány na pevný disk vašeho počítače pomocí webového prohlížeče nebo jiných programů. Ty jsou uloženy lokálně na pevném disku počítače a jsou připraveny k pozdějšímu načtení.

b. Použití souborů cookie

Cookies se používají na internetových stránkách Straumann Group

  • k usnadnění a zajištění požadovaných technických funkcí,
  • aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivé a
  • optimálně přizpůsobené vašim potřebám, nebo za účelem vyhodnocení návštěvy na našich webových stránkách pro marketing a optimalizaci.

Za určitých okolností se také používají cookies třetích stran (například při re-targetingu), které zajišťují funkce a techniky poskytovatelů třetích stran.

Cookie relace se používají pouze pro relaci. Tyto cookies jsou po ukončení relace smazány, tj. po opuštění našeho webu nebo zavření okna prohlížeče.

Jiné cookies zůstanou na vašem zařízení delší dobu a umožní nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

c. Schválení nebo zamítnutí cookies
Cookies můžete také schválit nebo odmítnout – a to i pro sledování webu – v nastavení prohlížeče. Svůj internetový prohlížeč můžete nastavit, aby vás upozornil, když jsou cookies povolované, nebo aby cookies zcela odmítal. Pokud však cookies odmítnete, nebudete moct používat všechny funkce našich webových stránek. Informace o této funkci pro oblíbené prohlížeče naleznete na následujících odkazech:

8. Google Analytics

Když kliknete nebo zavřete naše vyskakovací okno se žádostí o souhlas, naše webové stránky použijí Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba Google Analytics používá cookies uložené v počítači, aby  analyzovala vaše používání našich webových stránek. Informace generované cookies jsou obvykle přenášeny na server Google v USA, kde jsou i uchovávány.

Aktivací anonymizací IP na webových stránkách Google však bude vaše adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google v USA odeslána úplná adresa IP a zkrácena až tam.

Společnost Google je signatářem systému EU Privacy Shield. EU Privacy Shield může být použit jako základ pro adekvátní ochranu údajů dle rozhodnutí Evropské komise o přenosu osobních údajů z EU do společností v USA, které získaly osvědčení v rámci systému Privacy Shield (certifikát je k dispozici na adrese https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI).

Společnost Google tyto informace použije v našem zastoupení, aby anonymizovala používání našich webových stránek, sestavila přehledy o aktivitách na našich webových stránkách a poskytovala nám další služby související s aktivitou webových stránek a používáním internetu.

Můžete zabránit shromažďování údajů vygenerovaných pomocí cookies (včetně zkrácené adresy IP) a používáním stránek, jakož i zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací plug-inu prohlížeče dostupného na odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

9. Soubory protokolu serveru a adresy IP

Při každém přístupu návštěvníka k našim webovým stránkám se údaje o tomto procesu dočasně uloží v souboru protokolu (soubory protokolu serveru) a zpracují se. Soubor protokolu ukládá následující informace:

  • popis typu a verzi používaného webového prohlížeče
  • použitý operační systém
  • kategorii URL odkazovače
  • název hostitele přístupového terminálu
  • datum a čas požadavku serveru
  • adresu IP.

Adresa IP je číselná adresa vašeho technického zařízení (počítače nebo mobilního zařízení) používaného pro přístup na internet a na naše webové stránky. Adresa IP umožňuje komunikaci mezi počítači a servery. Zpracování takzvaných údajů protokolů serveru skupinou Straumann je vyžadováno z technických důvodů za účelem analýz webových stránek a jejich vylepšení a zajištění bezpečnosti systému.

10. Informace a uplatňování práv na soukromí

Máte-li jakékoli dotazy ohledně našeho shromažďování a používání vašich osobních údajů, rádi vám je zodpovíme.

Kromě toho máte právo na opravu (článek 16 GDPR), výmaz (článek 17 GDPR), omezení zpracování (článek 18 GDPR), odmítnutí zpracování (článek 21 GDPR) a přenos údajů (článek 20 GDPR), a to v souladu se zákonnými požadavky nebo právy.

V každém případě nás kontaktujte na následující adrese:

Emailem: 
privacy.cz@straumann.com

Poštou: 
Straumann s.r.o.
Privacy
Nazertvach 2196/34
180 00 Prague 8
Czech Republic

Pokud potřebujete více informací o vašich právech na ochranu osobních údajů nebo si přejete podat stížnost, obraťte se prosím na místní orgán pro dohled nad ochranou údajů (dozorový úřad).

11. Dodatky

Vyhrazujeme si právo čas od času aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů. Upravená verze zásad ochrany osobních údajů bude zveřejněna na této webové stránce s datem nové verze. Přečtěte si prosím znovu informace o ochraně osobních údajů, když nás znovu navštívíte. Přístup a používání webových stránek skupiny Straumann a veškerá shromážděná data podléhají zásadám ochrany osobních údajů zveřejněným v dané době na příslušné webové stránce.

Verze: Květen 2018