STANDARDNÍ POSTUP LÉČBY1. Konzultace a vyšetření

Zubař vyhodnotí vaši zubní a zdravotní anamnézu, zjistí, co od léčby očekáváte, a vysvětlí vám různé možnosti léčby.


2. Klinické vyhodnocení a plánování 

Váš zubař provede pečlivé klinické vyhodnocení. 

Léčba implantáty vyžaduje dostatek zdravé kosti k ukotvení implantátu. Rentgenové a CBCT snímky zobrazí množství a kvalitu kosti. Pokud nemáte dostatek kosti, jsou k dispozici možnosti k její dostavbě. 


3. Extrakce zubu (pokud relevantní)

Pokud nelze zub ošetřit, bude jej nutné vytrhnout v místní anestezii. 

K udržení přirozených rozměrů může být nutná augmentace kosti v extrahované oblasti. 

Nyní bude mezera potřebovat nějaký čas na zahojení. To může trvat několik měsíců v závislosti na vaší situaci. Během této doby možná nebudete chtít nechat mezeru mezi zuby viditelnou a můžete zvolit dočasnou akrylátovou protézu, kterou lze ukotvit k okolním zubům.

Krátce po zákroku je třeba jíst pouze měkká jídla, které se lehce žvýkají. Také se vyhýbejte alkoholu a kouření. Váš zubař by vás měl podrobně poučit o správných návycích a době, po kterou je nutné opatření dodržovat. 


4. Implantační zákrok

Při zavádění implantátu vám lékař otevře dáseň a vyvrtá vám vstup, kde bude usazen zubní implantát. Poté bude implantát zaveden do kosti. To lze provést v místní, ale také v hlubší anestezii.

Na implantát vám zubař nasadí hojicí kapnu. To pomůže vytvarovat vaše dásně během hojení.

Nyní bude vidět mezeru mezi zuby. Pokud se se zubařem rozhodnete pro řešení s dočasným zubem, v závislosti na pozici a velikosti mezery dostanete dočasnou akrylátovou korunku nebo můstek, které lze připojit k sousedním přirozeným zubům.

Dostanete podrobné poučení o správných návycích a postupech, kterým je třeba se krátce po zákroku vyhýbat. Např.: 

  • Přiložte si na tváře chladící obklad. Tím zabráníte krvácení a otoku.
  • Vyhýbejte se horkým jídlům a nápojům, mohly by vyvolat nežádoucí krvácení. Doporučujeme studená jídla.
  • Nekousejte přímo přes místo implantátu.
  • Užívejte předepsané léky dle doporučení.
  • S ústními vodami buďte opatrní, okolní oblast vyčistěte pouze jemně kartáčkem.

Chvíli potrvá, než se kost a měkké tkáně kolem implantátu správně zahojí. Přesná délka bude záviset na vašem léčebném plánu, může to trvat 2 až 9 měsíců.

Během hojení je třeba jíst pouze měkká jídla, která se lehce žvýkají. Také se vyhýbejte alkoholu a kouření. Váš zubař by vás měl podrobně poučit o správných návycích a době, po kterou je nutné opatření dodržovat.


5. Pooperační kontrola a odstranění šicího materiálu

Přibližně dva týdny po zákroku přijdete na kontrolu ke svému zubaři, který zkontroluje hojení a vytáhne vám stehy.


6. Otiskování a výroba protetické náhrady

Po úplném zahojení implantátu je čas přistoupit k vytvoření náhrady. Obvykle ji vyrábí váš zubař ve spolupráci se stomatologickou laboratoří.

Zubař provede otisk implantátu, ze kterého získá laboratoř potřebné informace o poloze implantátu. To znamená, že budete muset skousnout lžíci s otiskovací hmotou. Váš zubař také zvolí odstín zubu, aby protetická náhrada splynula s odstínem okolních zubů.

Tento otisk slouží jako základ pro stomatologickou laboratoř při výrobě protetické náhrady přesně dle tvaru, velikosti a odstínu vašeho odstraněného zubu.


7. Nasazení protetické náhrady 

Když bude připravena finální protetická náhrada, váš zubař ji připevní k příslušnému implantátu (implantátům) a provede potřebné úpravy, aby váš skus byl pohodlný, funkční a odpovídal estetickému plánu. 

Nyní již budete moct znovu jíst, usmívat se a smát se přirozeně.