Procedur för tandimplantatbehandling

Implantatbehandling är en väl beprövad, vetenskapligt testad medicinsk teknik. En noggrann diagnos, individuell rådgivning och kompetent tandvårdsbehandling är avgörande faktorer för att få ett lyckat resultat. Det finns huvudsakligen två förfaranden som kan ge dig ett nytt leende. 

Procedur för standardbehandling >
Procedur för direktbehandling >

Procedur för standardbehandling

Behandlingstid: Tre till fyra månader från insättning av implantatet tills du får den permanenta protetiska restaureringen.

Besök: Kan variera, men oftast behövs det sju till åtta besök från det första besöket tills du får den permanenta protetiska restaureringen.

Tiden och antalet besök kan variera beroende på din tandhälsa och ditt medicinska tillstånd

Procedur för direktbehandling

Vid en direktbehandling brukar man utföra tandborttagningen (vid behov), implantatplaceringen och den provisoriska protetiska restaureringen i ett enda steg.

Med denna procedur krävs det inte lika många besök och du behöver inte gå omkring med en tandlucka i flera månader. Detta kan vara särskilt bra när:

  • tanden som restaureras syns när du ler,
  • du inte vill ha avtagbar temporär protetik
  • alla dina tänder ska ersättas med tandimplantat och full protetik.

Oftast brukar det gå snabbare att få de färdiga nya tänderna efter operationen, om man jämför med standardbehandling. Med detta tillvägagångssätt krävs emellertid grundlig och noggrann planering samt högkvalitativa och tillförlitliga behandlingslösningar som är specialanpassade till direktbehandlingar. Direktbehandlingar passar inte alla patienter och tandläkaren kommer att rådgöra med dig om vilken lösning som är möjlig i ditt fall.