PROCEDUR FÖR DIREKTBEHANDLING1. Rådgivning och undersökning

Tandläkaren kommer att göra en bedömning av din tandvårdshistorik och medicinska historik och förklara vad du kan förvänta dig och vilka behandlingsalternativ du har. För att proceduren för direktbehandling ska lyckas är det väldigt viktigt att tandimplantatet kan stabiliseras ordentligt i benvävnaden så fort det har satts in.


2. Klinisk bedömning, planering och tillverkning av restaureringen

Tandläkaren kommer göra en noggrann klinisk bedömning.

Röntgenbilder och CBCT-undersökningar visar om du är en lämplig kandidat för direktbehandling. De visar vilken benkvalitet du har och om du har tillräckligt med benvävnad för att implantatet ska kunna förankras riktigt stabilt i käken. Om inte, kanske det är bäst att välja en standardbehandling.

Digitala bilder ger en exakt 3D-bild av din mun. Tandläkaren använder dessa data för att planera exakt var implantatet ska sitta. Det tandtekniska laboratoriet använder dessa data för att tillverka din provisoriska protetiska restaurering före operationen.


3. Tandextraktion, placering av implantat och restaureringar.

Nu är operationsdagen här och tandläkaren kommer att utföra 3 eller 4 steg på en gång:

  1. Vid behov kommer han/hon att dra ut den dåliga tanden som ska ersättas.
  2. Implantatet kommer att placeras på ett ställe som redan har läkt eller där en tand nyss dragits ut.
  3. Om en tand nyss har dragits ut kanske benvävnaden behöver förstärkas lite grann.
  4. Den nya provisoriska kronan, bron eller tandprotesen, som redan tillverkats av det tandtekniska laboratoriet, kommer nu att anslutas direkt till implantatet/implantaten. Detta steg är viktigt både för att få ett estetiskt resultat och för att tandköttet ska behålla sin kontur under läkningen.

På så sätt får du en ny fungerande tand, eller uppsättning av tänder, som både ser naturliga ut och känns naturliga. Men, implantatet måste få läka. Läkningstiden beror på din individuella situation.

Du kommer att få detaljerade instruktioner om vad du kan göra och vad du ska undvika direkt efter operationen. Till exempel: 

  • Lägg på kylplattor på munnens utsida. Detta bidrar till att förhindra blödningar och svullnad.
  • Undvik varm mat och drycker eftersom dessa kan göra att du börjar blöda. Ät helst kall mat.
  • Undvik att äta hård mat på den sida där implantatet har satts in.
  • Ta det förskrivna läkemedlet enligt rekommendationerna.
  • Var försiktig när du sköljer munnen och borsta försiktigt i det omgivande området.

Under läkningsfasen ska du bara äta mjuk mat som är lättuggad och undvika alkohol och rökning. Din tandläkare kommer att ge dig detaljerade instruktioner om vad du ska göra, vad du ska undvika och hur länge det behövs.


4. Utvärdering efter operationen 

Ungefär två veckor efter operationen kommer du att gå på ett återbesök hos tandläkaren. 


5. Avtryckstagning och tillverkning av permanent protetisk restaurering  

Efter några månader är implantatet och den omgivande vävnaden redo att ta emot den permanenta protetiken. 

Ett nytt avtryck kommer att tas, antingen digitalt eller med hjälp av avtrycksmaterial. Det tandtekniska laboratoriet kommer att använda dessa data för att tillverka ny permanent protetik som matchar dina läkta konturer perfekt.


6. Ersättning av provisorisk protetikoch inprovning av din permanenta protetiska restaurering 

Tandläkaren kommer att ta bort den temporära protetiska restaureringen och sedan kommer din permanenta krona, bro eller tandprotes som är gjord av hållbart material att anslutas till respektive implantat. Han eller hon kommer att göra de justeringar som behövs för att bettet ska bli behagligt, funktionellt och estetiskt tilltalande. 

Från och med nu kan du äta, le och skratta som vanligt igen.