Behandling för tandrestaurering

Om en eller flera tänder måste restaureras kan du välja mellan en implantatlösning eller en konventionell behandling. Se de viktigaste skillnaderna.

Restaurering av en enstaka tand>
Restaurera flera tänder >
Restaurera alla tänder i över- eller underkäken >

RESTAURERING AV EN ENSTAKA TAND


Behandling med tandimplantat och krona

 • Benstrukturen och gommen bevaras
 • Tänderna ser naturligare ut
 • Du behåller tuggförmågan

Konventionell behandling med bro fixerad på intilliggande tänder

 • Intilliggande friska tänder som stödjer bron måste slipas ned
 • Benvävnaden i det tandlösa området kan krympa

RESTAURERA FLERA TÄNDER


Behandling med bro fixerad på tandimplantat

 • Benstrukturen och gommen bevaras
 • Tänderna ser naturligare ut
 • Du behåller tuggförmågan

Konventionell behandling med avtagbar delprotes

 • Kräver stöd från andra tänder och tandlöst tandkött
 • Obehag när protesen flyttas
 • Eventuell instabilitet i protesen
 • Eventuella förändringar i gommen

RESTAURERA ALLA TÄNDERNA


Behandling med hel bro fixerad på tandimplantat

 • Benstrukturen och gommen bevaras
 • Du behåller tuggförmågan
 • Tänderna är fixerade och kan inte flyttas

Behandling med konventionell tandprotes

 • Benresorption
 • Eventuell instabilitet i protesen
 • Eventuell smakförlust