PROCEDUR FÖR STANDARDBEHANDLING1. Rådgivning och undersökning

Tandläkaren kommer att göra en bedömning av din tandvårdshistorik och medicinska historik och förklara vad du kan förvänta dig och vilka behandlingsalternativ du har.


2. Klinisk bedömning och planering 

Din tandläkare kommer göra en noggrann klinisk bedömning. 

För att du ska kunna få implantatbehandling behöver du ha tillräckligt med frisk benvävnad för att ett implantat ska kunna sättas fast. Röntgenbilder och CBCT-undersökningar visar benvävnadens kvalitet och mängd. Om det inte finns tillräckligt med benvävnad, finns det olika sätt att bygga upp benvävnaden igen. 


3. Tandborttagning (vid behov)

Om tanden inte går att behandla, kommer den att dras ut under lokalbedövning. 

För att behålla de naturliga dimensionerna kan man behöva göra en benförstärkning i området där tanden har dragits ut. 

Nu tar det lite tid innan tandluckan har läkt. Det kan ta några månader, beroende på din situation. Under denna tid kanske du inte vill att din tandlucka ska synas och därför kan du välja att få temporär akrylprotetik som kan förankras i de intilliggande tänderna.

Direkt efter operationen ska du bara äta mjuk mat som är lättuggad och undvika alkohol och rökning. Din tandläkare kommer att ge dig detaljerade instruktioner om vad du ska göra, vad du ska undvika och hur länge det behövs. 


4. Implantatkirurgi

Din tandläkare kommer att öppna tandköttet och borra för att få åtkomst till stället där tandimplantatet ska sättas in. Sedan kommer implantatet att sättas in i benvävnaden. Detta kan utföras under lokalbedövning, men man kan även använda djupare bedövning.

Din tandläkare kommer att placera en läkdistans ovanpå implantatet. Detta gör det lättare att forma ditt tandkött under läkningen.

Under det här steget kommer en tandlucka fortfarande att synas. Om du och din tandläkare väljer en temporär tandlösning, beror åtgärden på var tandluckan sitter och hur stor den är. Du kommer att få antingen en temporär akrylkrona eller akrylbro, som kan fästas vid dina naturliga intilliggande tänder.

Du kommer att få detaljerade instruktioner om vad du kan göra och vad du ska undvika direkt efter operationen. Till exempel: 

  • Lägg på kylplattor runt munnens utsida. Detta bidrar till att förhindra blödningar och svullnad.
  • Undvik varm mat och drycker eftersom dessa kan göra att du börjar blöda. Ät helst kall mat.
  • Undvik att tugga direkt på implantatstället.
  • Ta det förskrivna läkemedlet enligt rekommendationerna.
  • Var försiktig när du sköljer munnen och borsta försiktigt i det omgivande området.

Nu kommer det att tid innan ben- och mjukvävnaden har läkt ordentligt runt implantatet. Det kan ta mellan 2 och 9 månader beroende på vilken behandlingsplan du har.

Under läkningsfasen ska du hålla dig till mjuk mat som är lättuggad och undvika alkohol och rökning. Din tandläkare kommer att ge dig detaljerade instruktioner om vad du ska göra, vad du ska undvika och hur länge det behövs.


5. Postoperativ utvärdering och suturborttagning

Ungefär två veckor efter operationen går du på ett återbesök hos din tandläkare för att kontrollera din läkning och ta bort suturerna.


6. Avtryckstagning och tillverkning av protetisk restaurering

När implantatet har läkt ordentligt är det dags att starta med restaureringssteget. Detta brukar utföras av din tandläkare i samarbete med det tandtekniska laboratoriet.

Tandläkaren kommer att ta ett avtryck av implantatet, så att laboratoriet får den information som behövs om implantatets position. Detta innebär att du kommer att bita i en avtryckssked fylld med avtrycksmaterial. Din tandläkare kommer att se till att den protetiska restaureringen får en tandnyans som passar ihop med intilliggande tänder.

Det tandtekniska laboratoriet kommer att utgå från detta avtryck när de tillverkar den protetiska restaureringen, så att den får exakt samma form, storlek och nyans som den borttagna tanden.


7. Inprovning av protetisk restaurering 

När den permanenta protetiska restaureringen är färdig kommer din tandläkare att fixera den vid respektive implantat och göra de justeringar som behövs för att bettet ska bli behagligt, funktionellt och estetiskt tilltalande. 

Från och med nu kan du äta, le och skratta som vanligt igen.