Behandling för tandrestaurering

Om en eller flera tänder måste restaureras kan du välja mellan en implantatlösning eller en konventionell behandling. Se de viktigaste skillnaderna.

Restaurering av en enstaka tand

Behandling med tandimplantat och krona

 • Benstrukturen och gommen bevaras
 • Tänderna ser naturligare ut
 • Du behåller tuggförmågan

Konventionell behandling med bro fixerad på intilliggande tänder

 • Intilliggande friska tänder som stödjer bron måste slipas ned
 • Benvävnaden i det tandlösa området kan krympa

Restaurera flera tänder

Behandling med tandimplantat och krona

 • Benstrukturen och gommen bevaras
 • Tänderna ser naturligare ut
 • Du behåller tuggförmågan

Konventionell behandling med avtagbar delprotes

 • Kräver stöd från andra tänder och tandlöst tandkött
 • Obehag när protesen flyttas
 • Eventuell instabilitet i protesen
 • Eventuella förändringar i gommen

Restaurera alla tänderna

Behandling med hel bro fixerad på tandimplantat

 • Benstrukturen och gommen bevaras
 • Du behåller tuggförmågan
 • Tänderna är fixerade och kan inte flyttas

Behandling med konventionell tandprotes

 • Benresorption
 • Eventuell instabilitet i protesen
 • Eventuell smakförlust