Aviz juridic

Informațiile furnizate pe acest website sunt destinate doar informațiilor generale și educaționale. Vă rugăm să citiți și examinați cu atenție acești Termeni de utilizare înainte de a accesa sau utiliza acest website. Prin accesarea sau utilizarea acestui website, recunoașteți că ați citit, înțeles și sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii de utilizare, nu puteți accesa sau utiliza site-ul.

Termeni de utilizare

Întregul conținut și software-ul utilizat în acest website reprezintă proprietatea și se află sub controlul Institut Straumann AG și afiliaților săi („Straumann”) sau furnizorilor săi și este protejat la nivel internațional prin legile privind dreptul de autor și proprietatea intelectuală. Straumann vă acordă o autorizație limitată și restrânsă pentru accesarea și descărcarea de conținut, exclusiv pentru uz personal, necomercial. Nu este permisă nicio modificare sau reproducere ulterioară a acestui conținut. Conținutul nu poate fi copiat sau utilizat în alt mod, în niciun fel, fără acordul prealabil expres al Straumann.

Informațiile furnizate aici sunt de natură generală și nu constituie un substitut pentru îngrijirea medicală sau dentară și nu sunt destinate îngrijirii medicale sau dentare. Dacă aveți sau suspectați că aveți o problemă medicală, dentară sau o altă problemă de sănătate, trebuie să consultați personalul medical. Medicii sunt obligați să citească prospectul înainte de utilizare.

Straumann va depune eforturi rezonabile pentru a include informații actualizate și exacte pe acest website, dar nu oferă nicio reprezentare, garanții sau asigurări cu privire la disponibilitatea, acuratețea, actualitatea sau caracterul complet al acestui website, al informațiilor sau conținutului acestuia. Straumann nu va răspunde pentru daune sau vătămări care rezultă din accesul dumneavoastră sau din incapacitatea de a accesa acest website, sau din utilizarea de către dumneavoastră sau din bazarea pe acest website sau pe orice informații furnizate pe acest website.

Acest website poate furniza link-uri sau referințe către alte site-uri și poate fi accesat prin link-uri de pe website-uri terțe, asupra cărora Straumann nu are niciun control. Straumann nu este responsabilă în niciun fel pentru conținutul altor site-uri și nu va fi răspunzătoare pentru daunele sau vătămările rezultate din conținutul sau accesarea acestora. Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite utilizatorilor acestui site exclusiv cu titlu orientativ. Straumann își rezervă dreptul de a șterge, modifica sau completa conținutul, link-urile sau referințele din acest site în orice moment, din orice motiv, fără notificare. Este posibil ca produsele de pe acest site să nu fie autorizate pentru vânzare în toate jurisdicțiile. Orice ofertă a oricărui produs făcută pe acest website este nulă acolo unde este interzisă. Contactați reprezentantul local Straumann pentru o listă completă și actuală a produselor disponibile pe piața dumneavoastră.

ACEST SITE ȘI CONȚINUTUL ȘI INFORMAȚIILE DE PE ACESTA SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚII. ÎN LIMITELE PERMISE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA ÎN VIGOARE ȘI CU EXCEPȚIA SITUAȚIILOR ÎN CARE PREZENTUL DOCUMENT SPECIFICĂ ALTFEL, STRAUMANN NU OFERĂ NICIUN FEL DE GARANȚII SAU REPREZENTĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU WEBSITE-UL, CONȚINUTUL ACESTUIA SAU PRODUSELE SAU SERVICIILE FURNIZATE SAU VÂNDUTE DE STRAUMANN SAU DE O TERȚĂ PARTE. STRAUMANN RESPINGE ÎN MOD EXPRES TOATE GARANȚIILE IMPLICITE ȘI EXPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN SCOP SPECIFIC SAU NEÎNCĂLCAREA LEGII ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTEA. STRAUMANN NU VA RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE APĂRUTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI WEBSITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, PUNITIVE ȘI PE CALE DE CONSECINȚĂ. FĂRĂ A SE LIMITA LA CELE DE MAI SUS, NU SE OFERĂ NICIO GARANȚIE CĂ WEBSITE-UL SAU ORICE INFORMAȚII FURNIZATE DE STRAUMANN VOR FI NEÎNTRERUPTE, FĂRĂ VIRUȘI SAU FĂRĂ ERORI. Unele jurisdicții nu permit renunțarea la garanțiile implicite, astfel încât renunțarea de mai sus poate să nu vi se aplice dumneavoastră.

Portretele persoanelor afișate pe acest site au scop ilustrativ. Aceste persoane nu sunt utilizatori reali sau pacienți care au fost tratați cu produsele Straumann, cu excepția cazurilor în care este specificat altfel. Toate denumirile produselor, care apar sau nu cu litere mari sau cu simbolul mărcii comerciale, sunt mărci comerciale ale Straumann, filialelor sale, companiilor aferente, licențiatorilor săi sau partenerilor de asociere în comun, cu excepția cazului în care se menționează altfel.