Informare privind confidențialitatea

1. Introducere

Protecția și securitatea datelor cu caracter personal sunt aspecte deosebit de importante pentru Institut Straumann AG și afiliații săi („Straumann”). Colectăm și prelucrăm date cu caracter personal în conformitate cu legile și reglementările aplicabile privind protecția și confidențialitatea datelor, inclusiv Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) din UE și legea elvețiană privind protecția datelor.

Este important pentru noi să știți ce date cu caracter personal sunt colectate atunci când vizitați site-ul nostru web și când utilizați serviciile sau ofertele noastre. De asemenea, dorim să luați cunoștință de modul în care folosim aceste date ulterior. Această informare privind confidențialitatea oferă informații despre confidențialitate și despre modul în care vă protejăm datele cu caracter personal împotriva manipulării, pierderii, distrugerii sau utilizării necorespunzătoare. Anumite servicii Straumann pot face obiectul unor informații suplimentare, pe care le vom furniza în informări suplimentare privind confidențialitatea.

2. Ce măsuri implementăm pentru a vă păstra datele în siguranță?

Luăm măsuri tehnice și organizatorice de securitate pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva manipulării, pierderii, distrugerii sau accesului accidental sau intenționat din partea persoanelor autorizate. Măsurile sunt concepute să garanteze confidențialitatea și integritatea datelor dumneavoastră și să asigure disponibilitatea și reziliența continuă a sistemelor și serviciilor care le prelucrează. Măsurile noastre de securitate includ criptarea datelor dumneavoastră, firewalluri și protecția prin parolă. Măsurile noastre de prelucrare a datelor și de securitate sunt îmbunătățite în mod constant în conformitate cu progresul tehnologic. Rețineți, totuși, că, atunci când accesați site-urile web și serviciile noastre, vă revine responsabilitatea exclusivă pentru utilizarea dispozitivelor securizate corespunzător (de exemplu, software antivirus) pentru a evita accesul neautorizat al terților.

3. Cum utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

„Date cu caracter personal” se referă la orice informație care vă identifică sau poate fi utilizată pentru a vă identifica personal, de exemplu numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail sau detaliile de facturare. Colectăm și prelucrăm date cu caracter personal numai dacă este permis de lege sau dacă v-ați exprimat consimțământul prealabil. Vom prelucra și stoca informațiile dumneavoastră atâta timp cât suntem obligați prin lege să facem acest lucru sau până la îndeplinirea rezonabilă a scopurilor pentru care au fost colectate; pentru drepturile dumneavoastră de revocare, retragere și ștergere consultați secțiunile 7 și 9 de mai jos. Obținem date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră fie direct de la dumneavoastră, fie de la companii partenere ale căror produse le-ați achiziționat și, în măsura permisă legal, din surse publice. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în documentația specifică aplicabilă separată sau în secțiuni specifice de mai jos, Straumann este acționează ca operator de date independent în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor.

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal depinde de interacțiunea dumneavoastră cu noi și necesită consimțământul dumneavoastră sau un temei juridic. Sunt incluse următoarele:

a. Solicitări de contact și informații
Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal ca să prelucrăm și să răspundem la solicitările dumneavoastră de contact și informații. Temeiul juridic depinde de natura cererii: necesitatea contractuală, consimțământul dumneavoastră sau interesele noastre legitime.

b. Magazin online și comenzi
Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru înregistrarea în magazinul nostru online și alte platforme pentru a vă procesa comenzile, plățile, facturarea și pentru a vă oferi asistență. De asemenea, informațiile dumneavoastră vor fi prelucrate de către partenerii noștri de producție și pentru expedierea produselor pe care le comandați, precum și pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră despre produse. Temeiul juridic pentru acțiunile noastre sunt necesitatea contractuală, consimțământul dumneavoastră, apărarea unui drept în instanță și obligațiile legale care ne revin, cum ar fi păstrarea facturilor pentru perioadele legale de păstrare.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi utilizate și pentru a îmbunătăți magazinul online și în scopuri de marketing pe baza intereselor noastre legitime.

c. Marketing offline și online
Vă putem informa despre produsele, serviciile, cursurile de formare, evenimentele noastre și sondajele adresate clienților din domeniul stomatologiei. De asemenea, putem efectua analize ale clienților, care pot include combinația de date pe care le primim de la dumneavoastră în mediul offline și online, pentru a vă oferi informații sau oferte personalizate, precum și cursuri, evenimente și sondaje de satisfacție a clienților care vă pot interesa în domeniul stomatologiei. Temeiul juridic pentru aceste acțiuni sunt consimțământul dumneavoastră sau interesele noastre legitime.

d.Înregistrări la cursuri și evenimente
Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a efectua înregistrarea la cursuri și evenimente, pentru a furniza servicii cu abonament și pentru a trimite facturi, pe baza consimțământului dumneavoastră sau a obligației noastre contractuale. De asemenea, vă putem oferi informații despre astfel de cursuri sau evenimente pe baza consimțământului dumneavoastră sau a intereselor noastre legitime. Acolo unde este cazul și indicat, datele dumneavoastră vor fi prelucrate și de partenerii noștri pentru desfășurarea și/organizarea cursurilor și evenimentelor. Putem prelucra datele și pe baza obligațiilor legale de a păstra datele referitoare la facturi sau contracte, interesele noastre legitime și apărarea unui drept în instanță.

e. Candidaturi la joburi online
Când vă depuneți candidatura la un job vacant, o oportunitate de formare sau un stagiu, fie direct pe site-ul nostru web dedicat, printr-o agenție sau un site web terță parte sau prin recomandare, folosim și prelucrăm adresa și informațiile dumneavoastră de contact și datele aplicației în scopul de a prelucra și evalua candidatura dumneavoastră, de a vă contacta și de a organiza interviuri. Temeiul juridic pentru aceste acțiuni sunt consimțământul dumneavoastră, necesitatea contractuală sau obligațiile noastre legale de a verifica anumite informații. Este posibil să prelucrăm informații și pentru a ne îmbunătăți procesul de candidatură pe baza intereselor noastre legitime.

f. Pagini de social media
Compania Straumann este prezentă pe anumite pagini de social media, cum ar fi Facebook, LinkedIn, TikTok și Instagram. Pe aceste pagini aveți posibilitatea să răspundeți la postările noastre, să comentați, să creați o postare de utilizator și să ne trimiteți mesaje private cu întrebări și nelămuriri. În țările din Spațiul Economic European (SEE), anumite aspecte de administrare a respectivelor pagini de social media se realizează prin exercitarea în comun a competenței de operator, sub rezerva condițiilor prevăzute de astfel de rețele de social media, care pun la dispoziție și aspectele esențiale acordului cu Straumann. Vom folosi datele pe care le furnizați în acest context și la care s-ar putea să avem acces (de exemplu, nume de utilizator, imagini, interese, dacă este cazul, date de contact, interacțiuni cu paginile noastre, aprecieri și comentarii la postările noastre, mesaje directe) exclusiv pentru scopul comunicării cu clienți existenți și cu clienți potențiali pe baza intereselor noastre legitime. Interesul nostru este să vă punem la dispoziție o platformă pe care să putem afișa informații actualizate și cu ajutorul căreia să ne puteți adresa solicitarea dumneavoastră și să răspundem la aceasta în timp util.

g. Obligații de reglementare și cercetare științifică
În calitate de producător legal de dispozitive medicale, compania Straumann respectă o serie de legi, reglementări și standarde la nivel global care urmăresc să ofere un nivel înalt de protecție a sănătății pacienților și standarde înalte de calitate și siguranță pentru dispozitivele medicale. Prin urmare, Straumann trebuie să asigure siguranța, calitatea și eficacitatea produselor sale prin respectarea următoarei liste neexhaustive de obligații: obținerea aprobărilor din partea autorităților de reglementare, informarea și urmărirea, monitorizarea și raportarea evenimentelor adverse, testare și evaluări clinice, procese de raportare și supraveghere a urmăririi clinice după introducerea pe piață, întreținerea sistemelor de management al calității și a proceselor de reclamații privind calitatea. Transmiterea datelor către autoritățile de reglementare în acest context se face într-o formă agregată sau pseudonimizată, astfel încât să nu permită identificarea persoanelor vizate implicate. Temeiurile juridice pentru aceste activități de prelucrare ulterioară sunt obligațiile noastre legale și interesul public de a asigura standarde înalte de calitate și siguranță pentru dispozitivele medicale și tratamentele de îngrijire a sănătății, cercetarea științifică și apărarea unui drept în instanță sau obligațiile noastre legale și interesele noastre legitime în respectarea legilor și reglementărilor transfrontaliere aplicabile nouă și a unui interes public în standardele globale de siguranță a dispozitivelor medicale, precum și apărarea unui drept în instanță. Consimțământul persoanei vizate poate fi temeiul aplicabil acolo unde este necesar din punct de vedere legal.

De asemenea, Straumann poate derula activități de cercetare științifică, dezvoltare a produselor și evaluări clinice, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile, pe baza datelor pseudonimizate și cu condiția să dețină toată documentația și informațiile adecvate. Temeiul juridic pentru astfel de activități de prelucrare sunt interesele noastre legitime de a atinge standarde înalte de calitate și siguranță pentru dispozitivele noastre medicale, îngrijirea sănătății pacienților, precum și cercetarea științifică.

h. Date statistice și privind utilizarea
Straumann folosește informații despre produse, servicii și software referitoare la performanța și utilizarea acestora („Date privind utilizarea”) pentru a analiza și a valorifica înțelegerea utilizării acestor produse, servicii și software prin statistici (în formă agregată sau pseudonimizată) pentru a le îmbunătăți, pentru a dezvolta unele noi, în scop de instruire, pentru a optimiza utilizarea acestora și, în cele din urmă, pentru a oferi un suport mai bun utilizatorilor. Straumann poate obține astfel de „date privind utilizarea” direct prin utilizarea produselor, serviciilor și software-ului nostru sau prin intermediul OEM (producători de echipamente originale), în măsura în care utilizatorul a achiziționat produsul relevant de la Straumann sau s-a interconectat cu un astfel de produs, serviciu sau software prin platformele sau site-urile noastre web. Temeiul juridic pentru aceste acțiuni sunt consimțământul dumneavoastră sau interesele noastre legitime.

i. Trimiteri
Prin utilizarea produselor și a serviciilor noastre, aveți posibilitatea să faceți trimiteri sau să acordați acces la cazuri de pacienți altor profesioniști din domeniul sănătății. Vă revine responsabilitatea unică și deplină să vă asigurați că aveți toate consimțămintele și notificările de informare adecvate pentru a le oferi acestor profesioniști din domeniul sănătății acces la astfel de cazuri de pacienți. Garantați companiei Straumann că veți trimite sau acorda acces la astfel de cazuri de pacienți doar într-o manieră legală și în conformitate cu legile, reglementările și standardele profesionale aplicabile în cazul dumneavoastră.

j. Înregistrarea tratamentului cu implant
Profesioniștii din domeniul sănătății care utilizează serviciile de management al calității cabinetelor stomatologice ale Registrului de implanturi disponibil pe Platforma Straumann AXS (o platformă prin care profesioniștii din domeniul sănătății pot accesa cu ușurință diverse produse și servicii ale Grupului Straumann și ale partenerilor terți) pot înregistra produsele anterioare și actuale informații de tratament despre pacienții lor, care fac obiectul unor condiții separate de partajare a datelor, prevăzute în Condițiile de utilizare AXS. Pentru astfel de utilizări, profesioniștii din domeniul sănătății respectivi vă vor furniza informații suplimentare cu privire la confidențialitatea dumneavoastră.

4. Datele pacienților

Pentru anumite servicii furnizate de Straumann, cum ar fi tratamentele ortodontice sau serviciile de pe platforma AXS, este necesară furnizarea datelor despre pacient. Prelucrăm în condiții de siguranță și cu atenția necesară orice astfel de date cu caracter personal furnizate, conform descrierii din Secțiunea 3 de mai sus sau conform descrierii de mai jos din prezenta Informare privind confidențialitatea. Vă solicităm să ne furnizați date cu caracter personal numai dacă și când este necesar. Nu utilizați informații de identificare directă, cum ar fi numele pacientului, în câmpurile de referință.

Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel cu Straumann, sunteți considerat operator de date independent pentru serviciile și tratamentele de asistență medicală pe care le furnizați și le prescrieți pacientului dumneavoastră. Garantați că, acolo unde și când este necesar, ați obținut consimțământul adecvat al pacientului pentru tratamentul său medical și l-ați informat corespunzător referitor la protecția datelor. Dacă datele cu caracter personal sunt partajate prin alte canale decât cele dedicate furnizate de Straumann, trebuie să vă asigurați că aceste date sunt partajate într-o manieră securizată, folosind o criptare adecvată.

5. Informații obligatorii

Dacă un formular de colectare a datelor conține câmpuri de date care sunt marcate ca obligatorii sau cu un asterisc (*), furnizarea acestor informații este fie impusă de lege, fie prin contract sau poate fi necesară pentru încheierea unui contract, prestare de servicii sau îndeplinirea scopului declarat. Dacă nu furnizați informațiile solicitate, poate rezulta în imposibilitatea de a îndeplini un contract, de a furniza serviciul solicitat sau de a atinge scopul declarat.

6. Cu cine partajăm datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră cu caracter personal și datele personale ale terților pe care ni le furnizați pot fi partajate cu furnizori de servicii terți, prestatori și alți parteneri utilizați de Straumann pentru procesarea comenzilor, solicitărilor și înregistrărilor dumneavoastră la cursuri și evenimente. Astfel de date cu caracter personal pot fi partajate și cu furnizori de servicii terți care oferă servicii de asistență companiei Straumann, inclusiv, de exemplu, imprimante, servicii de corespondență personalizată, centre de apeluri, agenții de publicitate, furnizori de servicii de internet și IT, parteneri de certificare, organisme notificate și centre de date. În plus, s-ar putea să partajăm informațiile dumneavoastră cu alți afiliați ai Straumann, în special pentru servicii de asistență, procesare, furnizare sau marketing.

Prestatorii noștri de servicii, furnizorii și alți parteneri pot prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal numai în scopurile dispuse de noi. Orice partajare a datelor cu caracter personal cu terți și afiliați trebuie să respecte condițiile noastre de confidențialitate.

Unii sau toți prestatorii noștri de servicii, furnizorii și alți parteneri se pot afla dincolo de granițele țării dumneavoastră de reședință, în scopurile prevăzute în această Informare privind confidențialitatea sau în alte condiții de protecție a datelor aplicabile. Standardele și legislația privind protecția datelor din astfel de țări pot diferi de cele din țara dumneavoastră de reședință. Pentru astfel de transferuri, Straumann va proteja datele cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legilor aplicabile privind protecția datelor și va asigura un nivel adecvat de protecție în temeiul acestor legi. Straumann se va baza pe așa-numitele Clauze contractuale standard pentru aceste transferuri dacă respectivul nu face obiectul unei decizii de adecvare și nu se aplică nicio derogare. Contactați-ne dacă aveți întrebări suplimentare, inclusiv despre cum puteți obține o copie.

7. Dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, însă sub rezerva cerințelor legale sau drepturilor aplicabile.

Dacă vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră sau doriți să revocați un anumit consimțământ, trimiteți un mesaj scurt la adresa de e-mail sau poștală indicată în Secțiunea 9.

8. Fișierele jurnal de pe server și modulele cookie

De fiecare dată când un vizitator accesează site-ul nostru web, datele despre acest proces sunt stocate temporar într-un fișier jurnal (Fișiere jurnal de pe server) și sunt prelucrate. Fișierul jurnal stochează următoarele informații:

- o descriere a tipului și a versiunii browserului web utilizat
- sistemul de operare utilizat
- categoria URL a celui care face trimiterea
- numele gazdă al terminalului care accesează
- data și ora solicitării serverului
- adresa IP.

O adresă IP este o adresă numerică a dispozitivului dumneavoastră tehnic (calculator sau dispozitiv mobil) utilizată pentru accesarea internetului și a site-urilor noastre web. Adresa IP permite comunicarea între computere și servere. Straumann trebuie să prelucreze aceste așa-numite date de jurnal de server din motive tehnice, pentru analiză și îmbunătățirea site-ului web, precum și pentru asigurarea securității sistemului.

La fel ca multe alte companii, folosim și așa-numitele „module cookie” și tehnologii similare pe site-urile noastre web și în aplicațiile noastre. Modulele cookie sunt fișiere mici care sunt trimise și stocate pe dispozitivul dumneavoastră și păstrate pentru a fi recuperate ulterior. Folosim atât module cookie permanente care vor rămâne pe dispozitivul dumneavoastră când ieșiți de pe site-ul web Straumann, cât și module cookie de sesiune care expiră când se termină sesiunea de navigare sau când închideți fereastra browserului. În măsura impusă de legile aplicabile, vă vom solicita acordul înainte de a utiliza aceste tehnologii. Vom furniza, de asemenea, informații despre cine poate plasa și/sau citi module cookie, precum și alte informații impuse de legile aplicabile privind protecția datelor. În măsura în care legea aplicabilă nu impune existența consimțământului, ne bazăm pe interesele noastre legitime de a facilita și asigura caracteristicile tehnice, de a asigura interacțiuni prietenoase cu site-urile web și aplicațiile noastre și pe interesul nostru de a răspunde la nevoile dumneavoastră în mod optim sau de a evalua vizitele pe site-ul nostru web în scopuri de marketing și de optimizare.

Puteți gestiona modulele cookie eliminându-le de pe dispozitivul dumneavoastră: puteți șterge toate modulele cookie deja prezente pe dispozitivul dumneavoastră ștergând istoricul de navigare al browserului. Se vor elimina astfel toate modulele cookie de pe toate site-urile web pe care le-ați vizitat. Rețineți totuși că este posibil să pierdeți și unele informații salvate (de exemplu, detaliile de conectare salvate, preferințele site-ului web). De asemenea, puteți gestiona module cookie specifice site-ului web în setările de confidențialitate și module cookie din browserul dumneavoastră preferat. Puteți seta majoritatea browserelor moderne pentru a preveni plasarea oricăror module cookie pe dispozitivul dumneavoastră; s-ar putea să fie nevoie apoi să ajustați manual unele preferințe de fiecare dată când vizitați un site web/o pagină, iar unele servicii și funcționalități s-ar putea să nu funcționeze deloc corect (de exemplu, conectarea la profil).

9. Informarea și exercitarea drepturilor la confidențialitate

Dacă aveți întrebări despre modul în care colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal, nu ezitați să ne contactați.

În plus, aveți dreptul la rectificare (Art. 16 din RGPD), ștergere (Art. 17 din RGPD), limitare a prelucrării (Art. 18 din RGPD), opoziție la prelucrare (Art. 21 din RGPD) și portabilitatea datelor (Art.20 din RGPD), sub rezerva cerințelor sau drepturilor legale.

În fiecare caz, contactați-ne la următoarea adresă:

Prin poștă: 
Institut Straumann AG
Legal Department
Peter Merian-Weg 12
CH-4052 Basel
Switzerland

De asemenea, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la: privacy.group@straumann.com.

Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre drepturile dumneavoastră la confidențialitate sau doriți să depuneți o plângere, puteți contacta și o autoritate de supraveghere în domeniul protecției datelor.

10. Amendamente

Ne rezervăm dreptul de a actualiza această informare privind confidențialitatea. Versiunea modificată a informării privind confidențialitatea va fi publicată pe acest site web cu o nouă dată a versiunii. Prin urmare, vă rugăm să recitiți informarea privind confidențialitatea când vizitați din nou site-ul nostru web. Accesul la și utilizarea site-urilor web Straumann și orice date colectate prin acestea se află sub rezerva informării privind confidențialitatea publicate pe site-ul web respectiv la acel moment.

Versiune: septembrie 2023