Straumann® Emdogain®
Periodontální chirurgie a hojení ran v dutině ústní.

Straumann® Emdogain® je unikátní gel obsahující derivát sklovinné matrix. Tato směs přírodních proteinů je schopna indukovat biologické procesy, které obvykle probíhají během vývoje parodontu a mohou stimulovat určité buňky podílející se na procesu hojení měkkých a tvrdých tkání.

Prvky a výhody

Emdogain® indukuje skutečnou regeneraci

Modulací procesu hojení rány indukuje Emdogain® regeneraci funkčního připojení u zákroků na parodontu (jak dokládají histologické údaje u lidí⁵,⁶).

Emdogain® zlepšuje hojení ran při chirurgických zákrocích v ústech

Podporou modulace angiogeneze tvorbou faktorů spojených se zánětem⁹ a díky antimikrobiálnímu účinku vůči orálním patogenům urychluje Emdogain® proces hojení ran u chirurgických zákroků v ústech.

Emdogain® zvýšil předvídatelnost vašich zákroků na parodontu

Emdogain® zajišťuje následující:
– významně zlepšené klinické parametry v intraoseálních defektech ve srovnání se samostatnými postupy debridement s otevřeným lalokem12
– zvýšené zakrytí kořene je dosaženo při použití u koronálně pokročilého laloku (CAF) ve srovnání se samotným CAF13 a vede k výsledkům srovnatelným s kombinací CAF + štěpu z pojivových tkání14 

Emdogain® pomáhá zajistit spokojenost pacientů

– Při použití k ošetření intraoseálních defektů přispívá Emdogain® ke zlepšení zubní prognózy pacienta.
– Při použití u perorálních chirurgických zákroků urychluje Emdogain® uzavírání ran15 a tlumí bolest a otok po zákroku.16
– Při použití u plastiky parodontu kolem zubů a implantátů může Emdogain® zlepšit estetiku výsledků díky zlepšenému hojení ran.

Emdogain® se jednoduše nanáší

Jelikož je Emdogain® gel, jednoduše se aplikuje i ve špatně přístupných defektech

 

Emdogain® znamená klid v duši

Emdogain® je doložen rozsáhlou a dlouhodobou klinickou dokumentací. Je zdokumentován ve více než 1 000 vědeckých publikacích, včetně 600 klinických publikací17 a údajů za 10 let.14,18

Brožury a videa

Hledáte další informace? Podívejte se na centrum materiálů ke stažení.

Straumann® Emdogain® na youTooth

Všechna řešení Straumann® Emdogain®

Ke stažení

Dokumenty

Videa a animace

Katalogy

Literatura

5 McGuire MK, et al. A Prospective, Cased-Controlled Study Evaluating the use of Enamel Matrix Derivative on Human Buccal Recession Defects: A Human Histologic Examination. J Periodontol. 2016 Feb 1:1-34.
6 Sculean A, et al. Clinical and histologic evaluation of
human intrabony defects treated with an enamel matrix protein derivative (Emdogain). Int J Periodontics Restorative Dent. 2000;20:374–381.
7 Aspriello SD, et al. Effects of enamel matrix derivative on vascular endothelial growth factor expression and microvessel density in
gingival tissues of periodontal pocket: a comparative study. J Periodontol. 2011 Apr;82(4):606-12.
8 Guimarães et al. Microvessel Density
Evaluation of the Effect of Enamel Matrix Derivative on Soft Tissue After Implant Placement: A Preliminary Study. Int J Periodontics Restorative
Dent. 2015 Sep-Oct;35(5):733-8.
9 Sato et al. Enamel matrix derivative exhibits anti-inflammatory properties in monocytes J Periodontol.
Mar 2008;79(3):535-40
10 Arweiler et al. Antibacterial effect of an enamel matrix protein derivative on in vivo dental biofilm vitality. Clin Oral Investig. 2002 Dec;6(4):205‑9. Epub 2002 Nov 14.
11 Maymon-Gil T, et al. Emdogain Promotes Healing of a Surgical Wound in the Rat Oral Mucosa. J. Periodontol. 2016 Jan 16:1-16.
12 Tonetti et al. Enamel matrix proteins in the regenerative therapy of deep intrabony defects – A multicenter,
randomized, controlled clinical trial. J Clin Periodontology 2002;29;317-325
13 Tonetti MS et al. Clinical efficacy of periodontal plastic surgery
procedures: consensus report of Group 2 of the 10th European Workshop on Periodontology. J Clin Periodontol. 2014 Apr;41 Suppl 15:S36-43
14 McGuire MK, et al. Evaluation of human recession defects treated with coronally advanced flaps and either enamel matrix derivative or
connective tissue: comparison of clinical parameters at 10 years. J Periodontol. 2012 Nov;83(11):1353-62
15 Villa O et al. J Periodontol. A Proline-Rich Peptide Mimic Effects of EMD in Rat Oral Mucosal Incisional Wound Healing. 2015 Dec;86(12):1386-95.
16 Jepsen S, et al. A randomized clinical trial comparing enamel matrix derivative and membrane treatment of buccal Class II furcation involvement in mandibular molars. Part I: Study design and results for primary outcomes.J Periodontol. 2004 Aug;75(8):1150-60.
17 According to PUBMED - search term “Emdogain" or "enamel matrix derivative”.
18 Sculean A, et al. Ten-year results following treatment of intra-bony defects with enamel matrix proteins and guided tissue
regeneration. J Clin Periodontol. 2008 Sep;35(9):817-24