Uyum

İşi hukuki, etik ve sorumlu bir şekilde yapmak.

Straumann Group'un genel olarak şirketin ve bireysel çalışanların işlerini hukuki, etik ve sorumlu bir şekilde yapmasını sağlaması gerçekten çok önemlidir.

Diş tedavisi ve ortodontik çözümlerde global bir lider olarak Straumann Group kanun ve düzenlemelere saygılıdır. Bu yükümlülüklerin dışında sektör dernekleri, BM, OECD ve diğer organizasyonlar tarafından oluşturulan çok sayıda isteğe bağlı mevzuat ve öneri bulunmaktadır.

Sorumluluk ve etik davranış

Straumann’ın çalışanlar için dahili Davranış Kuralları tüm ticari faaliyetlerimizde etik davranış beklentilerimizi tanımlar. Şirketin istihdam sözleşmelerinin entegre bir kısmı olarak, herhangi bir insan hakkı ihlali, rüşvet, yolsuzluk, adil olmayan rekabet, yanıltıcı pazarlama vs.'yi yasaklar. Yeni çalışanlar için işe başlama eğitimi bu kod dahil kurumsal hizalanmaya odaklanır ve böylece çalışanlar ayrımcılıktan korunur (cinsiyet, ırk, din veya cinsel yönelim temelinde eşit olmayan muamele).

Etik tedarik zinciri

Etik davranışlara uyum hem çalışanlarımız hem tedarikçilerimizden beklenir. Çalışma koşulları, insan haklarının korunması, ticari etik, yasal uyumluluk ve tedarik zincirinde çevresel korumayla ilgili "Tedarikçiler için Davranış Kuralları" belgemizi Ocak 2017'de revize ettik.