Çözüm alanları

Tüm gereksinimlerinizi karşılayan bir portföy.

Önde gelen klinikler, araştırma enstitüleri, üniversiteler, ağlar ve topluluklarla yakın bir şekilde ve uzun dönemli işbirliği halinde dental profesyoneller için dental implantlar, aletler, protezler, biyomateryaller ve dijital çözümleri geliştirir, üretir ve sağlarız. Ürünlerimiz diş koruma, rejenerasyon, restorasyon, replasman ve ortodontide kullanılır. Tüm tedavi adımları, komple dental iş akışları, donanım, yazılım ve müşteri ve hasta yolculuğu dijital olarak desteklenir veya tam olarak dijitize edilip tümüyle entegredir.