Sürdürülebilirlik

Straumann Group'ta Sürdürülebilirlik

Tüm paydaşlarımız için uzun dönemli değer yaratma ve işi sorumlu bir şekilde yapma geçmişimizin kökeninde bulunan sürdürülebilirlik, stratejik bir ticari önceliktir. Şimdi bir adım daha ileriye gidiyor ve sektörde rol modeli olmayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilirlik Straumann Group ve topluluklarımızda değer oluşumunu destekler. Şirketimizi kaynakların verimli kullanımı ve sorumlu ticari uygulamalarla yürütmemize yardımcı olur ve en yetenekli kişileri bulmamızı, topluluk faaliyetlerimize stratejik şekilde öncelik sağlamamızı ve değer zinciri boyunca paydaşlarımızla etkileşime geçmemizi destekler. Yaşam kalitesini bugün ve gelecek nesiller için geliştirmek açısından sürdürülebilir şekilde davranırız.

Çerçevemiz sürdürülebilirliğe yaklaşımımızı temsil eder ve hedeflerimizi ortaya koyar.

Sürdürülebilirlik raporu 2021

Sürdürülebilirlik Straumann Group'ta stratejik bir ticari önceliktir. Bu raporda taahhütlerimizle ilgili bilgi alın.

Ağız Bakımı Geliştirme

Hastanın sağlık ve güvenliğini akılda tutarak ağız bakımında yenilikçi çözümlerin en ön saflarında olmayı planlıyoruz. Stratejik ortaklarımızla birlikte dünya çapında insanlar için ağız bakımına erişimi geliştiriyoruz. Hastaların faydalanması amacıyla müşteri bilgilendirilmesi ve eğitimini desteklemeye inanıyoruz.

İnsanlara Güç Katmak

Dahil edici, çok yönlü ve güçlendirici bir kültüre sahip olmanın başarılı bir şirketin kalbinde yer aldığına inanıyoruz. Çalışanlarımızın esenliği, sürekli olarak eğitim alıp büyümeleri ve ayrıca en yüksek mesleki sağlık ve güvenlik standartlarının sağlanması bizi insanların çalışmak istediği bir yer haline getirmekte çok önemlidir.

Dünyaya ve Topluma Önem Verme

Emisyonlarımızı en aza indirerek, atığımızı yöneterek ve materyal, enerji ve su kullanımımızı azaltarak çevreyi koruyoruz. Tedarik zinciri ilişkilerimizi sorumlu bir şekilde yönetmeyi taahhüt ediyoruz ve yerel topluluklarımızın gelişimine katkıda bulunuyoruz.

Sorumlu Davranmak

Global bir işletme olarak etik yaklaşımımızla ve sağlam yönetimle örnek olma yoluyla liderlik yapıyoruz. Risklerimizi dikkatle yönetiyor ve işimizin her yönünün ilgili standartlar ve düzenlemelerle uyumlu olmasını sağlıyoruz. En yüksek dürüstlük standartlarıyla bir şirketi şekillendiriyoruz.