Straumann sponsorluğundaki çalışmalar

Durum Tanım Araştırmacı(lar) Primer Test Ürünü Ek okumalar
Takip Çapı azaltılmış Straumann Roxolid ile titanyum dental implantların hareketli mandibüler implant üstü protez retansiyonunda uzun dönemli performansı Müller, Frauke
Al-Nawas, Bilal
Romeo, Eugenio
Duyck, Joke
Reichert, Torsten E.
Perucchi, Alessandro
Kemik Seviyesi Roxolid® SLActive® PMID 21414131
PMID 24713048
İşe Alma Sinüs ogmentasyonunda hayvan kaynaklı greftlerle yeni bir sentetik kemik grefti arasında karşılaştırma Jung, Ronald VivOss Geçersiz
Takip Tek diş açıklıklarında Straumann PURE seramik implantlarının klinik performansı Gahlert, Michael Seramik Tek Parça İmplant (PURE) 4,1 mm PMID 25827600
Takip Anında veya erken implant yükleme sonrasında Straumann SLActive Doku Seviyesi dental implantlarının uzun dönemli klinik sonuçları Krafft, Tim
Jackowski, Joachim
Nicolau, Pedro
Doku Seviyesi Titanyum SLActive PMID 22171722
Devam etmekte Tek diş replasmanından sonra çapı azaltılmış veya geleneksel Straumann Roxolid dental implantlarıyla kemik seviyesindeki değişiklikleri Cochran, David
Dibart, Serge
Froum, Stuart J.
Aghaloo, Tara L.
O'Neal, Robert
Kemik Seviyesi Roxolid SLActive Geçersiz
İşe Alma Günlük uygulamada Straumann Kemik Seviyesi Konik dental implant Çeşitli Kemik Seviyesi Konik (BLT) Geçersiz
İşe Alma Maksiller tek diş açıklıklarında Straumann Kemik Seviyesi Konik Dental İmplantın immediyat yerleştirilmesi Cochran, David
Martin, William
Kemik Seviyesi Konik (BLT) Geçersiz
Takip İmmediyat geçici restorasyon sonrasında Straumann SLActive kemik seviyesi dental implantlarının uzun dönemli performansı Donos, Nikolaos Kemik Seviyesi titanyum SLActive Geçersiz
Tamamlandı Yeni bir transgingival yüzeyli Straumann Yumuşak Doku Seviyesi dental implantlarının alışılmış tipte olan implantlarla yumuşak doku etkileşiminin karşılaştırması Sculean, Anton
Mombelli, Andrea
Wallkamm, Beat
Bischof, Mark
ESTA Geçersiz
Tamamlandı Straumann SLActive Kemik Seviyesi implantlarıyla transgingival ve gömülü iyileşme ve kemik seviyesi değişikliklerinin etkisi Hämmerle, Christoph
Jung, Ronald
Chen, Stephen T.
Ganeles, Jeffery
Jackowski, Joachim
Martin, William C.
Sclar, Anthony
Terheyden, Hendrik
Sanz, Mariano
Ivanoff, Carl-Johan
Brägger, Urs
Weingart, Dieter
Gahlert, Michael
Cordaro, Luca
Kemik Seviyesi Titanyum SLActive PMID 21722188
PMID 22697581
PMID 23837502
Takip Straumann SLActive Kemik Seviyesi implantlarıyla anterior maksillada tek diş replasmanı Buser, Daniel Kemik Seviyesi titanyum SLActive PMID 19228101
PMID 20831371
PMID 24158332

Takip Günlük dental uygulamada Straumann Kemik Seviyesi SLActive implantlarını değerlendirmek için müdahalesiz bir çalışma Çeşitli Kemik Seviyesi titanyum SLActive PMID 23616977