Seçili literatürler

Orijinal üstü Orijinal

Son yıllarda giderek artan üçüncü parti üreticiler protetik bileşenleri kopyalayarak, bu bileşenlerin orijinal implant sistemleri ile uyumlu olduklarını iddia etmektedirler. İlk bakışta bu orijinal olmayan dayanakların tasarımı, orijinal dayanağa eşdeğer olarak görünmektedir. Aslında dışarıdan incelendiğinde farkedilmeyen ama implant-dayanak sisteminin kesiti alındığında ortaya çıkan önemli farklar vardır. Orijinal protetik bileşenlerin kullanımı klinik durumlarda mükemmel uzun dönemli başarı ve sağ kalım oranları sağlamaktadır.

Straumann tarafından seçilmiş literatürlerdir.

Micromorphological differences of the implant-abutment junction and in vitro load testing for three different titanium abutments on Straumann tissue level implants. Mattheos N, Larsson C, Ma L, Fokas G, Chronopoulos V, Janda M. Clin Oral Implants Res. 2017 Apr 11. 

An In Vitro Evaluation of the Loosening of Different Interchangeable Abutments in Internal-Connection-Type Implants. Park JM, Baek CH, Heo SJ, Kim SK, Koak JY, Kim SK, Belser UC. Int J Oral Maxillofac Implants. 2017 Mar/Apr;32(2):350-355. 

Investigating the micromorphological differences of the implant-abutment junction and their clinical implications: a pilot study. Mattheos N, Li X, Zampelis A, Ma L, Janda M. Clin Oral Implants Res. 2016 Nov;27(11):e134-e143

Implants with original and non-original abutment connections. Gigandet M, Bigolin G, Faoro F, Bürgin W, Brägger U. Clin Implant Dent Relat Res. 2014 Apr;16(2):303-11. 

Prospective 10-year cohort study based on a randomized, controlled trial (RCT) on implant-supported full-arch maxillary prostheses. part II: prosthetic outcomes and maintenance. Fischer K, Stenberg T. Clin Implant Dent Relat Res. 2013 Aug;15(4):498-508.

Complication and Failure Rates with Implant-Supported Fixed Dental Prostheses and Single Crowns: A 10-Year Retrospective Study. Wittneben JG, Buser D, Salvi GE, Bürgin W, Hicklin S, Brägger U. Clin Implant Dent Relat Res. 2013 Apr 2.

Long-term outcomes of dental implants with a titanium plasma-sprayed surface: a 20-year prospective case series study in partially edentulous patients. Chappuis V, Buser R, Brägger U, Bornstein MM, Salvi GE, Buser D. Clin Implant Dent Relat Res. 2013 Dec;15(6):780-90. 

Exotic encounters with dental implants: managing. Mattheos N, Janda MS. Aust Dent J. 2012 Jun;57(2):236-42. 

Screw loosening with interchangeable abutments in internally connected implants after cyclic loading. Kim SK, Koak JY, Heo SJ, Taylor TD, Ryoo S, Lee SY. Int J Oral Maxillofac Implants. 2012 Jan-Feb;27(1):42-7.