Straumann EAO 2015'da

Stokholm, İsveç - 24-26 Eylül 2015

"Kanıta dayalı tedavi çözümleri"

 

Straumann Endüstri Sempozyumu - 24 Eylül 2015

Kurumsal forumun klinik ve bilimsel yönlerine giriş - Chatchai Kunvisarut, Diş Hekimi, MS

Moderatör: Chatchai Kunvisarut, Diş Hekimi, MS, Tayland

Biyografi

Chatchai Kunvisarut Diş Hekimi derecesini (yüksek akademik başarıyla) 1994'te Tayland'da Prince of Songkla Üniversitesinden almıştır. Protodontide Master derecesini 2000 yılında Chapell Hill'de North Carolina Üniversitesinden almıştır.  Eğitimi sırasında Amerikan Protodonti Kolejinden John J Sharry Protodonti Araştırma Ödülü 2.'lik derecesini  ve North Carolina Üniversitesinden Turner Ödülünü almıştır.  2002 yılında ITI bursunu kazanmış ve Florida Üniversitesi, İmplant Diş Hekimliği Merkezinde İmplant Eğitimini tamamlamıştır.

Şu anda üst düzey ITI üyesi ve 2011 yılından beri ITI Güney Doğu Asya kısmının ITI Çalışma kulübü koordinatörüdür. Halen Mahidol Üniversitesinde Fakültenin Dekan Yardımcısı olarak çalışmakta ve Mahidol Üniversitesi ve Almanya'daki Munster'de Uluslararası Tıp Fakültesinde İmplant Diş Hekimliği ve Dental Cerrahi için Ortak Master Programının Klinik Yöneticisi ve Genel Diş Hekimliği Asistanlık Programının Program Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Sunum No 1 - Sert ve yumuşak doku rejenerasyonu için endikasyon temelli çözümler - Hom-Lay Wang, Diş Hekimi, MSD, PhD

Konuşmacı: Hom-Lay Wang, Diş Hekimi, MSD., PhD, US

Biyografi

Hom-Lay Wang, Diş Hekimi, MSD., PhD,  Periodontoloji Kolej Profesörü, Profesör ve Michigan Üniversitesinde Lisansüstü Periodontoloji bölümü yöneticisidir. 25'ten fazla kitap bölümü/davetli inceleme ve 350'den fazla bilimsel makale yayımlanmıştır. Dr. Wang, Amerikan Periodontoloji Akademisinde Bilimsel Değerlendirme Komitesinde bir Danışman ve Liderlik Geliştirme ve Vasıflandırma Komitesinin üyesi , Web Sitesi Eğitim Komitesi Başkanı olup Osseoentegrasyon Akademisi Klinik İnovasyon Komitesinin üyesi ve , Amerikan Periodontoloji Kurulunun bir Diplomatı ve Eski Başkanı ve Müdürüdür. Ayrıca Amerikan Osseoentegrasyon Akademisi ve Diş Hekimleri Derneği Üst Düzey Üyesidir. The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants dergisinde Yardımcı Editördür ve Clinical Advances in Periodontics Kurucu Editörler Kurulu üyesi, Journal of Periodontology, Clinical Oral Implants Research, International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry, Journal of Clinical Periodontology, Compendium of Continuing Education in Dentistry ve birçok başka dergide Editörler Kurulu üyesidir.

Özet

Yaklaşık iki implant tedavisinden birinde implant yerleştirme öncesinde, sırasında veya sonrasında kret rezorpsiyonunu önlemek ve kret genişliği ve yüksekliğini arttırarak daha iyi implant yerleştirme ve estetik için kemik ogmentasyonu gereklidir.

Yumuşak ve sert doku greftleri şu anda birçok farklı implant klinik işlemleri için kullanılır. Bunlar arasında verilenlerle sınırlı olmamak üzere soket ogmentasyonu, immediyat implant yerleştirme, yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu (örn, sandviç kemik ogmentasyon) vertikal kemik ogmentasyonu ve sinüs ogmentasyonu vardır.

Bu sunum uygun ogmentasyon tekniğini seçmek için karar mekanizmasını açıklayacak ve bu farklı işlemler için hangi tür kemik greft ve bariyer membranların daha uygun olduğunu tartışacaktır. Bu klinik önerilerle ilişkili bilimsel kanıt ve klinik örnekler gösterilecektir.

Sunum No 2 - Tek implant restorasyonları - hangi endikasyonda hangi çözüm? - Prof. Dr. med. dent. Irena Sailer

Konuşmacı: Prof. Dr. med. dent. Irena Sailer, İsviçre

Biyografi

Irena Sailer Cenevre Üniversitesinde Sabit Protez ve Oklüzyon Bölüm Başkanı ve öğretim üyesidir. Diş hekimliği ve doktora derecesini 1997 ve 1998 yıllarında Almanya'da Tübingen Üniversitesi Tıp Fakültesinden almıştır. 2003 yılında Dr. Sailer Zürih'te Sabit ve Hareketli Protez ve Dental Materyal Bilimleri Kliniğinde Yardımcı Doçentliğini almış ve aynı klinikte Eylül 2010 ile 2013 arasında Doçent olarak görev yapmıştır. 2007 yılında, Dr. Sailer ABD'de New York Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesinde Biyomateryal ve Biyomimetik Bölümünde Ziyaretçi Akademisyen olarak çalıştı. Ayrıca 2009 yılından beri Pensilvanya Üniversitesinde Diş Hekimliği Okulunda Robert Schattner Merkezinde Önleyici ve Restoratif Bilimler Bölümünde Misafir Doçent olarak çalışmaktadır. Philadelphia, ABD

Özet

İmplant restorasyonlarının anterior ve posterior bölgelerde çeşitli talepleri karşılaması gerekliliği, implant restorasyonun tipi ve kullanılan materyal seçimini etkiler. Anterior bölgede bileşenler ve materyallerin seçilmesinde temel olarak estetik faktörler önemlidir. Posterior bölgede implant restorasyonunun yüksek gücü tatminkar sonuçlar için belirleyici faktördür. Günümüzde simante ve vidalı tek implant restorasyonlarının endikasyonları açısından ve tümüyle seramik ve metal-seramik implant restorasyonları açısından kanıtlar mevcuttur. Ancak daha yakın zamanda gelişen CADCAM teknolojisi, implant restorasyonları için yeni materyaller ve üretim teknikleri açısından yeni ufuklar açmıştır. Zirkonya veya lityum disilikat cam seramik ve titanyum rezin kombinasyonu (örn. Variobase) gibi monolitik restorasyonlar, implant restorasyonu için yeni yöntemler sunar. Bu restorasyonlar laboratuvar tarafından ve hatta hasta başında üretilebilir. Ayrıca hasta başı veya merkezi CADCAM işlemleri için önceden üretilmiş parçalar halinde iletilen yeni kompozit-seramik hibrid materyaller piyasaya çıkmıştır. Bu daha yeni restorasyon tiplerinin giderek artan uygulanması şeklinde bir yönelim gözlenebilir. Bu sunumda mevcut kanıtlar sunulacak ve güncel tedavi önerileri tartışılacaktır.

Sunum No 3 - Tam dişsizlik durumu olan hastalar için implant temelli çözümler Bugünlere nasıl geldik ve şimdi neredeyiz? - Dr. Daniel Wismeijer

Konuşmacı: Dr. Daniel Wismeijer, Hollanda

Biyografi

1979-1984 arasında Nijmegen Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde diş hekimliği okumuştur. Mezuniyetten sonra Oral Fonksiyon bölümünde görev almış ve özel diş bakımı ve Maksillofasiyal Protez alanında çalışmıştır. Doktora derecesini 1996 yılında dental implant üstü protezler konusu ile almıştır; “Breda İmplant Üstü Protezler Çalışması”. O yıl üniversiteden ayrılmıştır. 1985'ten 2006'ya kadar Breda'da Amphia Eğitim Hastanesinde Oral Cerrahi ve Maksillofasiyal Protez Bölümünde çalışmıştır.

1985 yılında dental muayenehane açmış ve 1990'dan beri Oral İmplantoloji konusunda hasta yönlendirilen bir kliniktir. Hollanda Protez Derneği ve Hollanda Gnatoloji Derneğinin Başkanlığını yapmıştır. 1993 yılından beri ITI üst düzey üyesidir. ITI'da 8 yıl boyunca ITI eğitim Temel Grubunun bir üyesi olarak görev yapmıştır. 2012 yılından beri ITI araştırma komitesinin üyesi ve 2013 yılında ITI kurul üyesi ve 2015 yılında ITI eğitim komitesinin başkanı olarak seçilmiştir.

2006 yılında ACTA Amsterdam'da Oral İmplantoloji ve Protez Diş Hekimliği Profesörü pozisyonunu kabul etmiş ve bunu özel kliniği ile birleştirmiştir. Oral İmplantoloji ve Protetik Diş Hekimliği bölümünün başkanıdır.

Özet

Hareketli veya sabit implant protezleri olan ve tam dişsizlik durumu olan hastaların tedavisi için protokoller, implant sayısı, stratejik dağılımı ve final protez tasarımıyla ilgili çeşitli seçenekler sunar.  Bu klinik konulara genellikle en yüksek önem atfedilmektedir. İmplant protez tasarımı ideal olarak dikkatli hasta seçimi ve teşhis planlamasının sonucu olmalıdır. Bu durum uygun yapay dişlerin seçilmesini ve çıkış profillerini ve ayrıca oklüzyon, fonetik, estetik parametreler ve  dudak ve yüz  desteğini mümkün kılar. Bu faktörler tedavinin mümkün olup olmadığını ve hastanın önerilen tedavi planını onaylamasını belirler.  Maksilla ve mandibulada implant üstü protezler hibrid vidalı, PFM (metal destekli porselen) ile sabitlenen ve kazınmış zirkonya bazlı protezler ile ilgili planlama ve implant tercihi tartışılacaktır. Bu sunumda bu endikasyonlarla ilgili klinik durumlar tartışılacak ve kanıta dayalı bir perspektif oluşturulacaktır.