Straumann EAO/SEPES 2017'de

5-7 Ekim, Madrid, İspanya

Hasta merkezli tedavi protokolleri: estetik ve tam dişsizlik durumu olan vakalarda öngörülebilir sonuçlar için protez ve cerrahi çözümler

Cuma, 6 Ekim 17:15 - 19:15 IFEMA Feria de Madrid, Toplantı Salonu 103.

İmplant tedavisi yalnızca uzun dönemde başarı sağlamakla kalmamış, aynı zamanda öngörülebilir tedavi sonuçları ve memnun eden estetik sonuçlar elde edilebildiğini kanıtlamıştır.. Bununla beraber halen, estetik vakalar ve önemli derecede kemik rezorpsiyonu olan tam dişsiz çeneler, başarılı oral rehabilitasyon için ciddi zorluklar ifade etmektedir. João Caramês, Helena Francisco (her ikisi de Portekizden), Charlotte Stilwell (Birleşik Krallık) ve Daniele Cardaropoli (İtalya) tarafından yapılacak sunumlar, kompleks estetik vakaların tedavisi için teknikler ve buna ek olarak hasta beklentileri ve benzersiz anatomik ve klinik durumlar dikkate alınarak kişiselleştirilmiş tedavi protokollerini mümkün kılmak üzere tasarlanmış Straumann® Tam Dişsizlik Çözümleri üzerine odaklanacaktır. Özellikle, hasta merkezli sonuçlar, tedavi planlama, protetik ve cerrahi protokoller, yakın zamanlı literatürler ve vaka değerlendirmelerine odaklanılacaktır. Oturum İspanyolcaya çevrilecektir.

Sunum No 1 - Tam dişsizlik durumu olan vakalarda Straumann® Pro Arch ile hasta merkezli tedavi protokolleri

Konuşmacı: Dr. João Caramês

Biyografi

Profesör João Caramês, Portekiz'de Lizbon'da İmplantoloji Enstitüsünün Kurucusu ve Klinik Müdürü olup İmplantoloji ve Diş Hekimliği alanında lider konumundadır. Lizbon Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Profesör, araştırmacı ve tanınmış bir uluslararası konuşmacı ve New York Üniversitesinde (ABD) ziyaretçi profesördür. İmplantoloji Enstitüsünde implant kliniğini geliştirmenin yanısıra çeşitli bilimsel yayınlar kaleme almış ve yayımlamıştır. Profesör Carames’in multidisipliner muayenehanesi Dental Tıp ve Oral Cerrahiye odaklanmış ve klinik kariyerinin başından beri binlerce hastayı tedavi etmiştir.. Profesyonel uzmanlığı ve sürekli olarak bilgi arayışı, kurduğu şirketin kültürünün doğasında bulunan temel özelliklerdir. Bunlar aynı zamanda kendisine eşlik eden klinik ekibe ilettiği değerler vardır.

Özet

Bu sunum tam dişsizlik durumu olan maksilla ve mandibula için sabit ve hareketli protetik seçenekleri kullanıcı dostu bir şekilde sınıflar. Anatomik Carames Sınıflandırması, implant sistemi veya teknik yerine hastaya bireysel olarak odaklanmak üzere geliştirilmiştir.
Anterior ve posterior çenede CBCT yoluyla değerlendirilen mevcut tedavi amaçlı kemik yüksekliği ve genişliğini temel alarak, doktorun kliniğinde genelde saptanan beş çene atrofisi seviyesi tanımlanmış olup sunumda tanıtılacaktır. Her seviye için implant sayısı, tip, konum, ortalama uzunluk ve rejeneratif işlem gerekliliğini içeren sabit ve hareketli tam köprü rehabilitasyon programları önerilecektir.
Hastaya özel tedavi önerileri, klinisyenlere tedavi planlama ve hastalarıyla iletişimleri sırasında yardımcı olmayı amaçlar.

Sunum No 2 - Tam dişsizlik durumu olan hastalarda eğimli distal implantlarla Straumann® Pro Arch kullanılarak başarılı tedavi

Konuşmacı: Dr. Helena Francisco

Biyografi

Profesör Helena Francisco Lizbon Üniversitesinde Dental Tıp Fakültesinden doktora derecesini almıştır. New York Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden (ABD) Periodontoloji ve İmplant Diş Hekimliği konusunda Lisansüstü Sertifika almıştır. Oral ve Biyomedikal Bilimler Bölümünde Oral Biyoloji ve Biyokimya Araştırma Ünitesi Araştırma Grubunun bir üyesidir. Diş hekimliği pratiğinin yanısıra Profesör Francisco Lizbon Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Oral Cerrahi ve İmplant Diş Hekimliği Lisansüstü Programında Yardımcı Doçent ve koordinatör olarak görev yapmaktadır. Çok sayıda poster ve ulusal - uluslararası yayına sahiptir.

Özet

Tam dişsizlik durumu olan çenelerin osseoentegre olmuş implantlarla rehabilitasyonunun güvenilir bir tedavi olduğu zaman içinde ispatlanmıştır. Kanıta dayalı diş hekimliğine yapılan vurgu göz önüne alındığında, implant destekli rehabilitasyonların estetik ve işlevsel sonuçlarının öngörülebilirliğini güvence altına almak için kişiye özel tedavi planlarının seçimi bilimsel kriterler tarafından titizlikle yönlendirilmelidir. Kemik rezorpsiyonu ve anatomik sınırlamalar geleneksel implant yerleştirme yöntemleri için ciddi sınırlamalar oluşturabilir ve başarılı oral rehabilitasyonu önemli ölçüde zorlaştırabilir. Bu sunum tam dişsizlik durumu olan hastaları tedavi etmek için eğik implant seçeneğine odaklanarak Straumann® Pro Arch Protokolünü ele alacaktır.

Sunum No 3 - Straumann® Novaloc® tutucularıyla implant üstü hareketli protezlerin kombinasyonu ile pratik deneyim

Konuşmacı: Dr. Charlotte Stilwell

Biyografi

Charlotte Stilwell bir protez uzmanıdır. 1983 yılında Kopenhag'da Kraliyet Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olup beş yıl boyunca Londra Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesinde hareketli protezler konusunda lisansüstü eğitim almak için Londra'ya taşınmıştır. Londra Harley caddesindeki bir multidisipliner klinikte hasta yönlendirilen bir uzman olarak 1997 yılında çalışmaya başlamadan önce 9 yıl pratisyen olarak çalışmıştır. Charlotte, ayrıca Cenevre Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesinde yarı zamanlı kıdemli eğitmen olup geleneksel ve implant üstü protezler ve oklüzyon tedavisi konularında ders vermektedir. Charlotte, ITI Eğitim Komite Üyesi ve ITI Online Akademisinin Baş Editörüdür.

Özet

Diş hekimliği kendine özgü dental zorlukları beraberinde getirecek şekilde giderek artmakta olan bir yaşlı popülasyonla karşı karşıyadır. Dişlerin azalmasıyla tam dişsizlik durumuna geçiş giderek daha ileri yaşlarda olmakta ve daha basit ama etkili rehabilitasyonlar daha uygun çözümler olabilmektedir. Kısmi ve tam hareketli implant üstü protezlerle kombinasyon halinde tutucu destek unsurları bu tür çözümlere örnektir. Bu sunum Straumann® Novaloc® adlı yeni bir tutucu destek unsuruyla hasta ve doktor deneyimlerini sunacak ve performansını başka bir tutucu destek unsuru olan Locator ile olan deneyimleri ile karşılaştıracaktır.

Sunum No 4 - Straumann® BLT implantları kullanılarak estetik bölgede anında implant yerleştirerek optimum sonuçlar elde etme.

Konuşmacı: Dr. Daniele Cardaropoli

Biyografi

Diş Hekimliği Doktorası ve İtalya'da Torino Üniversitesinde Periodontoloji Sertifikası İtalyan Periodontoloji Derneği Avrupa Periodontoloji Federasyonu, İtalyan Osseoentegrasyon Akademisi ve Osseoentegrasyon Akademisinin aktif üyesidir. Amerikan Periodontoloji Akademisinin Uluslararası Üyesidir. PROED - Diş Hekimliğinde Profesyonel Eğitim Enstitüsü (Torino) Bilimsel Direktörüdür. İtalyan Periodontoloji Derneğinin “Goldman Ödülü” ve İtalyan Ortodonti Derneğinin “Ulusal Ödülünü” almıştır. Journal of Periodontics and Restorative Dentistry ve The American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics Editörler Kurulunun Üyesidir. Hakemli dergilerde yayımlanmış pek çok makalenin yazarıdır ve özellikle Periodontoloji, İmplant Diş Hekimliği, Rejeneratif Tedavi ve Orto-Perio İnterdisipliner tedavilerle ilgilenmektedir. İtalya'da Torino'da muayenehanesi bulunmaktadır.

Özet

Estetik bölgeye implantların immediyat yerleştirilmesi klinisyenler için yumuşak doku konturunu sürdürme ve uzun dönemli sonuçlar açısından halen zorluk teşkil etmektedir. Kemik Seviyesi Konik implant ve doğru üç boyutlu yerleştirme, kemik-implant açıklığının greftlenmesiyle birlikte diş çekiminden sonra spontan alveoler kret yeniden modellenmesini dengelemek konusunda etkili gözükmektedir. Anında restorasyon, interdental, midfasiyal ve horizontal gingival dokuların stabilitesini pozitif olarak etkiler. Bu sunum estetik bölgede Straumann® BLT implantını kullanarak anında implant yerleştirme için başarı faktörlerine işaret edecektir.