Nejinovativnější implantační systém od společnosti Medentika®

Zdroje

Quattrocone je vysoce inovativní implantační systém. Není jenom zvláště vhodný k použití pro léčbu s QuattroFix v kombinaci s okamžitou funkcí/zátěží, ale také s měkkou kostí pro přímou implantaci do extrakčních lůžek a v esteticky zásadních oblastech.

  • Kónická struktura a progresivní mikro-makro závit zajišťují nadprůměrnou primární stabilitu – i v nepříznivých podmínkách kostního lůžka.
  • Systém je ideální pro okamžitou implantaci. Zkosený apex implantátu také nabízí doplňkové možnosti pro úzké štěrbiny.
  • Implantát Quattrocone30 – nazván dle patky implantátu s 30° náklonem – přidává novou dimenzi v léčbě bezzubých a atrofovaných čelistí.

Quattrocone – nejinovativnější implantační systém od společnosti Medentika®


Povrch

Vysoce čistý, pískovaný a kyselinou leptaný povrch pokrývá celou délku implantátu až k patce implantátu. Má ideální rozměry mikro i makro zdrsnění umožňující apozici buněk formujících kost. Systém tak podporuje optimální, a hlavně spolehlivou dlouhodobou osteointegraci implantátu. V kombinaci s koronálním mikrozávitem a kónickým povrchem zajišťuje výjimečnou tvorbu kosti v krestální oblasti, od krčku implantátu k rozhraní.


Hřebenový mikrozávit

Hřebenový mikrozávit podporuje permanentní apozici kostních buněk a jejich retenci v oblasti hřebene. Díky zavedení pod hřeben v kombinaci s vysoce přesným kónickým vnitřním spojením vytváří apozici kosti za patkou k rozhraní.


Připojení implantátu

Hluboký primární kónický spoj implantátu distribuuje síly hluboko do implantátu a zajišťuje vysokou mechanickou stabilitu. Pouze čtyři možné rotační polohy pro jasné uložení abutmentu.


Tvar implantátu

Tělo implantátů Quattrocone přechází do tvaru kořene a v kombinaci s vysokoprofilovým závitem a třemi řeznými hranami zajišťuje vysokou primární stabilitu i v náročných situacích. Perfektní pro okamžité usazení implantátu a okamžité zatížení. 


Vysokoprofilový závit

Maximální primární stabilita ve všech kostních podmínkách s nově vyvinutým vysokoprofilovým závitem. Je samořezný a šetrný ke kosti, i přes extrémně vysokou primární stabilitu. Krátká doba zavádění díky výšce závitu 1mm na otočku. 

Speciálně vyvinutý a patentovaný pro léčebný koncept QuattroFix a všechny indikace s angulovaným zavedením implantátu

Quattrocone 30 – speciálně vyvinutý a patentovaný pro léčebný koncept QuattroFix

Patka implantátu 30°

Patka angulovaná pod 30° Pro konečnou polohu ve stejné rovině s kostí v 30° inklinaci při použití léčebného konceptu QuattroFix.


Povrch

Vysoce čistý, pískovaný a kyselinou leptaný povrch pokrývá celou délku implantátu až k patce implantátu. Má ideální rozměry mikro i makro zdrsnění umožňující apozici buněk formujících kost. Systém tak podporuje optimální, a hlavně spolehlivou dlouhodobou osteointegraci implantátu. V kombinaci s koronálním mikrozávitem a kónickým povrchem zajišťuje výjimečnou tvorbu kosti v oblasti krestální kosti, za schůdkem implantátu k vnitřnímu spojení.


Mikrostruktura

Hřebenové mikrožlábky. Pro perfektní retenci kosti s léčebným konceptem QuattroFix.


Tvar implantátu

Tělo implantátů Quattrocone30 přechází do tvaru kořene a v kombinaci s vysokoprofilovým závitem a třemi řeznými hranami zajišťuje vysokou primární stabilitu i v náročných situacích. Perfektní pro okamžité usazení implantátu a okamžité zatížení. 


Vysokoprofilový závit

Geometrie vysokoprofilového závitu vyvinutá pro 30° náklon. 30° křídla závitů ideálně přenášejí síly v kosti. Bez náklonu implantátu. Výška závitu snížená na 0,60 mm umožňuje přesné vertikální polohování a rotační zarovnání těla implantátu v kosti a zaručuje vysokou primární stabilitu.


Připojení implantátu

Speciálně vyvinutý velice hluboký kónický spoj implantátu distribuuje síly pod úhlem 30° hluboko do implantátu a zajišťuje vysokou mechanickou stabilitu. Jediná možná rotační poloha vylučuje nesprávnou polohu abutmentu.