Postup stavby v listopadu

Nejdříve jsme museli provést zemní práce. Domněle rovná louka měla sklon 2 metry, takže bylo nutné odstranit a doplnit půdu (přibližně 7 000 kubických metrů). Bylo také nutno stabilizovat podloží: Byl vytvořen základ z drceného kamene (přibližně 120 kamionů).


Po přípravě terénu (velikosti fotbalového hřiště) jsme mohli začít pracovat na základech. V současnosti se staví 52 individuálních základových vyztužených betonových sloupů podpůrné struktury. Při stavbě základů bude odstraněno přibližně 500 m³ půdy. Bylo vylito přibližně 30 míchaček betonu. V mezičase bude ve výrobních halách ve společnosti Traub v Ebnatu vyrobeno 240 předem odlitých betonových prvků.