Tietosuojaseloste

1. Johdanto

Henkilötietojen suojaaminen ja turvallisuus ovat erittäin tärkeitä Institut Straumann AG:lle ja sen tytäryhtiöille (”Straumann”). Keräämme ja käytämme henkilötietoja sovellettavien tietosuoja- ja yksityisyyslakien ja -asetusten mukaisesti mukaan luettuna GDPR (EU:n tietosuoja-asetus) ja Sveitsin tietosuojalaki.

Meille on tärkeää, että tiedät, mitä henkilötietoja keräämme vieraillessasi verkkosivustollamme ja käyttäessäsi palveluitamme tai tarjouksiamme. Haluamme myös sinun tietävän miten käytämme näitä tietoja myöhemmin. Tämä tietosuojailmoitus antaa tietoa tästä ja siitä, miten suojaamme henkilötietojasi manipuloinnilta, häviämiseltä, tuhoutumiselta tai epäasianmukaiselta käytöltä. Tiettyihin Straumannin palveluihin voidaan soveltaa lisätietoja, jotka annamme lisätietosuojaselosteissa.

2. Mitä toimenpiteitä teemme pitääksemme tietosi turvassa?

Teemme teknisiä ja organisatorisia turvatoimenpiteitä suojataksemme henkilötietojasi tahattomalta tai tahalliselta manipuloinnilta, häviämiseltä ja tuhoutumiselta sekä estääksemme luvattomien henkilöiden pääsyn niihin. Toimenpiteet on suunniteltu takaamaan tietojesi luottamuksellisuus ja eheys sekä varmistamaan niitä käsittelevien järjestelmien ja palveluiden jatkuva saatavuus ja kestävyys. Turvatoimenpiteisiimme lukeutuvat tietojesi salaus, palomuurit ja salasanasuojaus. Tietojenkäsittely- ja turvatoimenpiteitämme parannetaan jatkuvasti teknisen kehityksen mukaisesti. Huomaa kuitenkin, että käyttäessäsi verkkosivustojamme ja palveluitamme olet yksin vastuussa riittävästi suojattujen laitteiden (esim. virustentorjuntaohjelmisto) käyttämisestä, jotta voidaan estää kolmansien osapuolien luvaton pääsy tietoihin.

3. Miten käytämme henkilötietojasi?

”Henkilötiedot” tarkoittavat kaikkia tietoja, joissa sinut henkilökohtaisesti tunnistetaan tai joita voidaan käyttää sinun tunnistamiseesi, esimerkiksi nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi tai laskutustietosi. Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vain, jos laki sen sallii tai jos olet antanut etukäteen siihen suostumuksen. Käsittelemme tietojasi ja säilytämme ne niin kauan kuin laki sitä vaatii tai kunnes tarkoitukset, joita varten ne on kerätty, on kohtuullisesti täytetty; kumoamis-, peruutus- ja poisto-oikeudet, katso kohdat 7 ja 9 jäljempänä. Saamme sinua koskevia henkilötietoja joko suoraan sinulta, kumppaneinamme toimivilta kolmannen osapuolen yrityksiltä, joiden tuotteita olet hankkinut, ja lain sallimissa rajoissa julkisesti saatavilla olevista lähteistä. Straumann on aina sovellettavien tietosuojalakien mukainen itsenäinen rekisterinpitäjä, ellei tietyssä erikseen sovellettavassa dokumentaatiossa tai tietyissä kohdissa alla ole toisin ilmoitettu.

Henkilötietojesi käsittely meillä riippuu vuorovaikutuksestasi kanssamme ja edellyttää suostumuksesi tai oikeusperusteen. Siihen sisältyvät seuraavat:

a. Yhteydenotto- ja tietopyynnöt
Käytämme henkilötietojasi käsitelläksemme yhteydenotto- ja tietopyyntösi sekä vastataksemme niihin. Oikeusperuste riippuu pyynnön luonteesta: sopimuksesta johtuva tarve, suostumuksesi tai oikeutetut etumme.

b. Verkkokauppa ja tilaukset
Käytämme henkilötietojasi, jotka annat rekisteröityessäsi verkkokauppamme ja muille alustoille, käsitelläksemme tilauksesi, maksusi ja laskusi sekä antaaksemme asiakastukea. Myös tuotantokumppanimme käsittelevät tietojasi, ja niitä käsitellään tilaamiesi tuotteiden lähettämistä varten sekä tuotteita koskeviin tiedusteluihisi vastaamiseksi. Oikeusperustamme ovat sopimuksesta johtuva tarve, suostumuksesi, oikeudellisten vaateiden puolustaminen sekä meihin sovellettavat lakisääteiset vaatimukset, kuten laskujen säilyttäminen lakisääteisen säilytysajan.

Henkilötietojasi voidaan lisäksi käyttää verkkokaupan parantamiseen sekä markkinointitarkoituksiin oikeutettujen etujemme perusteella.

c. Markkinointi verkossa ja sen ulkopuolella
Voimme tiedottaa sinulle hammaslääketieteen alaan liittyvistä tuotteistamme, palveluistamme, koulutuskursseistamme, tapahtumistamme ja asiakaskyselyistä. Voimme myös tehdä asiakasanalyysejä, joihin voi sisältyä sinulta verkossa ja sen ulkopuolella saamiemme tietojen yhdistäminen, jotta voimme tarjota sinulle räätälöityjä tietoja tai tarjouksia sekä kursseja, tapahtumia ja asiakastyytyväisyyskyselyitä, jotka voivat kiinnostaa sinua hammaslääketieteen alalla. Oikeusperusteemme ovat suostumuksesi tai oikeutetut etumme.

d. Kurssit ja tapahtumiin rekisteröitymiset
Kun rekisteröidyt kurssille tai tapahtumaan, käytämme henkilötietojasi laskututukseen sekä kurssia tai tapahtumaa koskevaan tiedottamiseen. Myös yhteistyökumppanimme käsittelevät tietojasi, jos se on tarpeen kurssien ja tapahtumien toteuttamista ja järjestämistä varten.

e. Verkossa tehdyt työhakemukset
Kun haet avointa työpaikkaa, koulutusmahdollisuutta tai työharjoittelua meiltä, joko suoraan tai erityisen verkkosivustomme, kolmannen osapuolen toimiston tai verkkosivuston tai suosittelun kautta, käytämme ja käsittelemme osoitettasi, yhteystietojasi ja hakemustietojasi hakemuksesi käsittelyä ja arviointia varten, ottaaksemme sinuun yhteyttä sekä suorittaaksemme haastattelut. Oikeusperusteet ovat suostumuksesi, sopimuksesta johtuva tarve, oikeutetut edut tai oikeudelliset velvoitteemme tarkistaa tietyt tiedot. Voimme lisäksi käsitellä tietoja parantaaksemme hakuprosessiamme, mikä perustuu oikeutettuihin etuihimme.

f. Sosiaalisen median sivut
Straumann on edustettuna tietyissä sosiaalisen median verkoissa, kuten Facebook, LinkedIn, TikTok ja Instagram. Nämä tarjoavat tilaisuuden reagoida julkaisuihimme, kommentoida niitä, luoda käyttäjäjulkaisuja itse sekä lähettää meille yksityisiä viestejä henkilökohtaisista asioista. ETA-maiden osalta näiden sosiaalisen median sivujen hallinnan tietyt osa-alueet suoritetaan perustuen yhteiseen rekisterinpitoon, johon sovelletaan kyseisten sosiaalisen median verkkojen antamia ehtoja, jotka myös mahdollistavat järjestelyn Straumannin kanssa. Käytämme tässä kontekstissa antamiasi tietoja, joihin saatamme päästä (esim. käyttäjätunnus, kuvat, kiinnostuksen kohteet, jos sovellettavissa, yhteystiedot, vuorovaikutukset sivujemme kanssa, julkaisujemme tykkäykset ja kommentit) ainoastaan viestintään asiakkaiden ja mahdollisten asiakkaiden kanssa perustuen oikeutettuihin etuihimme. Etumme on tarjota sinulle alusta, jolla voimme näyttää sinulle ajantasaisia tietoja ja jonka avulla voit esittää pyyntösi meille ja me voimme vastata pyyntöösi nopeasti.

g. Lakisääteiset velvollisuudet ja tieteellinen tutkimus
Roolissaan lääkinnällisten laitteiden laillisena valmistajana Straumanniin sovelletaan maailmanlaajuisesti monia lakeja, säädöksiä ja standardeja, joiden tarkoituksena on taata potilaiden terveyden suojauksen korkeat tasot ja korkea laatu sekä lääkinnällisten laitteiden turvallisuusstandardien noudattaminen. Siten Straumannin on taattava tuotteidensa turvallisuus, laatu ja tehokkuus noudattamalla seuraavia ohjeellisen luettelon velvoitteita: saatava sääntelyviranomaisten hyväksynnät, saatava tietoa haittatapahtumista, seurattava ja valvottava niitä sekä raportoitava niistä, testaus ja kliiniset arvioinnit, markkinoille saattamisen jälkeinen kliininen seurantaraportointi ja seurantaprosessit, laadunhallintajärjestelmien ja laatuvalitusprosessien ylläpito. Kun tiedot välitetään valvontaviranomaisille tässä kontekstissa, ne ovat aina yhdistetyssä ja pseudonymisoidussa muodossa niin, ettei asiaan liittyviä rekisteröityjä voi tunnistaa. Näiden jatkokäsittelytoimien oikeusperusteet ovat lakisääteiset velvollisuutemme ja yleinen etu varmistaa lääkinnällisten laitteiden ja terveydenhuollon hoitojen korkea laatu ja turvallisuusstandardit, tieteellinen tutkimus ja oikeudellisten vaateiden puolustaminen tai lakisääteiset velvollisuutemme ja oikeutetut etumme noudattaa rajat ylittäviä lakeja ja säädöksiä, joita meihin sovelletaan, sekä lääkinnällisten laitteiden maailmanlaajuisten turvallisuusstandardien yleinen etu ja oikeudellisten vaateiden puolustaminen. Rekisteröidyn suostumus voi olla sovellettava perusta, jos se lain mukaan vaaditaan.

Straumann voi tehdä myös tieteellistä tutkimusta, tuotekehitystä ja kliinisiä arviointeja sovellettavien lakien ja säädösten mukaisesti perustuen pseudonymisoituihin tietoihin ja kaiken asianmukaisen dokumentoinnin ja tietojen kanssa. Tällaisten käsittelytoimien oikeusperustat ovat oikeutetut etumme saavuttaa korkea laatu ja turvallisuusstandardit lääkinnällisille laitteillemme, potilaan terveydenhoito sekä tieteellinen tutkimus.

h. Tilastolliset ja käyttötiedot
Straumann käyttää tuotteiden, palveluiden ja ohjelmistojen suorituskykyyn ja käyttöön liittyviä tietoja (”käyttötiedot”) analysoidakseen ja hyödyntääkseen ymmärrystä tällaisten tuotteiden, palveluiden ja ohjelmistojen käytöstä tilastojen avulla (yhdistetyssä tai pseudonymisoidussa muodossa) parantaakseen niitä, kehittääkseen uusia, koulutustarkoituksiin, optimoidakseen niiden käytön sekä tarjotakseen entistä parempaa tukea käyttäjille. Straumann voi käyttää tällaisia suoraan tuotteidemme, palveluidemme ja ohjelmistojemme käytön tai alkuperäisten laitevalmistajien kautta saatuja käyttötietoja siinä laajuudessa kuin käyttäjä on ostanut kyseisen tuotteen Straumannin kautta tai muodostunut yhteyden tällaiseen tuotteeseen, palveluun tai ohjelmistoon alustojemme tai verkkosivustojemme kautta. Oikeusperusteet ovat suostumuksesi tai oikeutetut etumme.

i. Viittaukset
Käyttämällä tuotteitamme ja palveluitamme saatat pystyä esittämään potilastapauksia tai antamaan pääsyn niihin muille terveydenhuollon ammattilaisille. Olet täysin ja yksin vastuussa sen varmistamisesta, että sinulla on kaikki asianmukaiset suostumukset ja tietoilmoitukset voidaksesi antaa tällaisille terveydenhuollon ammattilaisille pääsyn kyseisiin potilastapauksiin. Takaat Straumannille, että esittelet tällaisia potilastapauksia tai annat pääsyn niihin vain laillisella tavalla ja sovellettavien lakien, säädösten ja sinuun sovellettavien ammatillisten standardien mukaisesti.

j. Implanttihoidon tallennus
Terveydenhuollon ammattilaiset, jotka käyttävät Straumannin AXS-alustalla saatavilla olevan implanttirekisterin (joka on alusta, jolla hammaslääketieteen ammattilaiset pääsevät helposti Straumann Groupin ja kolmansien osapuolien kumppaneiden eri tuotteisiin ja palveluihin) hammaslääkäreiden laadunhallintapalveluita, voivat tallentaa aiemmat ja käynnissä olevat tuotteisiin ja hoitoon liittyvät tiedot, jotka on linkitetty heidän potilaisiinsa, mihin sovelletaan erillisiä tiedonjakoehtoja, jotka on annettu AXS:n käyttöehdoissa. Tällaisten käyttötapausten kohdalla vastaavat terveydenhuollon ammattilaiset antavat sinulle lisätietoa yksityisyyttäsi koskien.

4. Potilastiedot

Tietyt Straumannin tarjoamat palvelut, kuten oikomishoidot tai AXS-alustan palvelut, edellyttävät potilastietojen antamista. Käsittelemme annettuja henkilötietoja turvallisesti ja kaikella tarvittavalla huolellisuudella kuten kohdassa 3 edellä on kuvattu tai muuten on kuvattu tässä tietosuojaselosteessa. Pyydämme antamaan meille henkilötietoja vain jos ja kun niitä tarvitaan. Älä käytä viitekentissä suoraan tunnistettavia tietoja, kuten potilaan nimeä.

Ellei Straumannin kanssa ole erityisesti toisin sovittu, sinut katsotaan potilaallesi antamiesi ja määräämiesi terveydenhuollon palveluiden ja hoitojen osalta itsenäiseksi rekisterinpitäjäksi. Vakuutat, että olet hankkinut potilaan asianmukaisen suostumuksen potilaasi lääketieteelliseen hoitoon ja antanut hänelle asianmukaisen tietosuojailmoituksen jos ja kun sitä lain mukaan vaaditaan. Jos henkilötietoja jaetaan Straumannin ilmoittamien erityisten kanavien ulkopuolella, olet vastuussa sen varmistamisesta, että tällaiset tiedot jaetaan turvallisesti käyttämällä asianmukaista salausta.

5. Pakolliset tiedot

Jos tiedonkeräyslomake sisältää tietokenttiä, jotka on merkitty pakollisiksi tai tähdellä (*), tällaiset tiedot joko vaaditaan lain tai sopimuksen mukaan tai niitä voidaan tarvita sopimuksen tekemistä, palveluiden tuottamista tai ilmoitetun tarkoituksen täyttämistä varten. Jos et anna vaadittuja tietoja, emme ehkä voi täyttää sopimusta, pyydettyä palvelua ei ehkä voida tuottaa tai ilmoitettua tarkoitusta ei voida saavuttaa.

6. Kenelle jaamme tietojasi?

Meille antamasi henkilötiedot ja kolmansien osapuolien henkilötiedot voidaan jakaa kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, toimittajille ja muille Straumannin käyttämille yhteistyökumppaneille tilaustesi ja pyyntöjesi käsittelyä sekä kursseille ja tapahtumiin rekisteröitymisiä varten. Tällaiset henkilötiedot voidaan jakaa myös kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, jotka tuottavat tukipalveluita Straumannille, mukaan luettuna esimerkiksi tulostusliikkeet, postituspalvelut, puhelinpalvelukeskukset, mainostoimistot, internet- ja IT-palveluntarjoajat, sertifiointikumppanit, ilmoitetut laitokset ja datakeskukset. Lisäksi voimme jakaa tietojasi muille Straumannin tytäryhtiöille erityisesti tukea, käsittelyä, toimitusta tai markkinointia varten.

Palveluntarjoajamme, toimittajamme ja muut yhteistyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietojasi meidän tarkoituksiamme varten. Henkilötietojen jakamiseen kolmansille osapuolille ja tytäryhtiöille sovelletaan sitä, että ne noudattavat meidän tietosuoja- ja luottamuksellisuusehtojamme.

Jotkut tai kaikki palveluntarjoajamme, toimittajamme ja yhteistyökumppanimme voivat sijaita asuinmaasi ulkopuolella tässä tietosuojaselosteessa tai muissa sovellettavissa tietosuojaehdoissa kuvattuja tarkoituksia varten. Tällaisten maiden tietosuojastandardit ja -lainsäädäntö voivat poiketa asuinmaasi vastaavista. Kyseisten siirtojen tapauksessa Straumann suojaa henkilötietosi sen mukaan, mitä sovellettavissa tietosuojalainsäädännöissä vaaditaan ja varmistaa, että tällaisten lakien mukainen riittävä suojauksen taso täyttyy. Straumann luottaa tällaisten siirtojen tapauksessa niin kutsuttuihin vakiosopimuslausekkeisiin, jos vastaavaan ei sovelleta tietosuojan tason riittävyyttä koskevaa päätöstä eikä mitään poikkeusmääräyksistä voida soveltaa. Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on lisäkysymyksiä, mukaan luettuna se, mistä saat kopion.

7. Oikeutesi vastustaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyä erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, mutta tähän sovelletaan kuitenkin sovellettavia lakivaatimuksia tai oikeuksia.

Jos vastustat tietojesi käsittelyä tai kumoat antamasi suostumuksen, lähetä lyhyt viesti sähköposti- tai postiosoitteeseen, joka on annettu kohdassa 9.

8. Palvelimen lokitiedostot ja evästeet

Aina kun vierailija tulee verkkosivustollemme, tiedot tästä prosessista tallennetaan tilapäisesti lokitiedostoon (palvelimen lokitiedostot) ja niitä käsitellään. Lokitiedostoihin tallennetaan seuraavat tiedot:

- käytetyn verkkoselaimen tyypin ja version kuvaus
- käytetty käyttöjärjestelmä
- viittaavan URL-osoitteen luokka
- käyttävän päätteen isännän nimi
- palvelinpyynnön päivämäärä ja aika
- IP-osoite.

IP-osoite on sen teknisen laitteesi (tietokone tai mobiililaite) numeerinen osoite, jota käytetään internetin ja verkkosivustojemme käyttöön. IP-osoite mahdollistaa tietokoneiden ja palvelimien välisen viestinnän. Straumannin on käsiteltävä näitä niin kutsuttuja palvelimen lokitietoja teknisistä syistä, verkkosivuston analysointia ja parantamista varten sekä järjestelmän turvallisuuden takaamiseksi.

Monien muiden yritysten tapaan käytämme niin kutsuttuja ”evästeitä” ja vastaavia tekniikoita verkkosivustoillamme ja sovelluksissamme. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaan laitteellesi ja pidetään valmiina myöhempää hakua varten. Käytämme sekä pysyviä evästeitä, jotka säilyvät laitteellasi poistuessasi Straumannin verkkosivustolta, että istuntoevästeitä, joiden voimassaolo päättyy, kun selausistunto päättyy tai suljet selainikkunan. Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa pyydämme suostumuksesi ennen näiden tekniikoiden käyttöä. Annamme myös tietoja siitä, kuka voi asettaa ja/tai lukea evästeitä sekä muita tietoja, jotka vaaditaan sovellettavien tietosuojalakien mukaan. Jos sovellettava laki ei vaadi suostumusta, vetoamme oikeutettuihin etuihimme helpottaa teknisiä ominaisuuksia ja varmistaa ne, tehdä vuorovaikutuksista verkkosivustojemme ja sovellustemme kanssa helppokäyttöisiä sekä etuumme vastata tarpeisiisi optimaalisesti tai arvioida verkkosivustomme vierailut markkinoinnin ja optimoinnin tarkoituksia varten.

Voit hallinnoida evästeitä poistamalla evästeet laitteeltasi: voit poistaa kaikki laitteellasi jo olevat evästeet tyhjentämällä selaimesi selaushistorian. Tämä poistaa kaikki evästeet kaikilta verkkosivustoilta, joilla olet vieraillut. Huomaa kuitenkin, että voit menettää myös joitain tallennettuja tietoja (esim. tallennetut sisäänkirjautumistiedot ja sivun asetukset). Voit hallinnoida sivustokohtaisia evästeitä myös valitsemasi selaimen yksityisyys- ja evästeasetuksissa. Voit määrittää nykyaikaisimmat selaimet estääksesi evästeiden asettamisen laitteellesi, mutta silloin sinun on ehkä mukautettava manuaalisesti joitain asetuksia aina, kun vierailet sivustolla tai sivulla ja jotkut palvelut ja toiminnot eivät ehkä toimi lainkaan oikein (esim. profiilin sisäänkirjautuminen).

9.  Tiedot ja yksityisyyteen liittyvien oikeuksien käyttäminen

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi keräämisestä ja käytöstä, annamme mielellämme tietoja.

Lisäksi sinulla on oikeus oikaista tiedot (yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artikla), poistaa ne (yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artikla), rajoittaa niiden käsittelyä (yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artikla), vastustaa niiden käsittelyä (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artikla) ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artikla), mihin kuitenkin sovelletaan lakivaatimuksia tai oikeuksia.

Ota kaikissa tapauksissa meihin yhteyttä seuraavalla osoitteella:

Postiosoite:  
Straumann Oy
Privacy
Äyritie 12 A
01510 Vantaa
Finland

Voit myös ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteella: privacy.fi@straumann.com.

Jos haluat lisätietoja yksityisyyteen liittyvistä oikeuksistasi tai haluat tehdä valituksen, voit ottaa yhteyttä myös tietosuojavalvontaviranomaiseen.

10. Muutokset

Pidätämme oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin. Tietosuojaselosteen muutettu versio julkaistaan tällä verkkosivustolla uuden version päivämäärän kanssa. Suosittelemme siksi lukemaan tietosuojaselosteen taas, kun käyt uudelleen sivustollamme. Straumannin verkkosivustojen käyttöön ja sen yhteydessä kerättyihin tietoihin sovelletaan siten kyseisellä hetkellä vastaavalla verkkosivustolla julkaistua tietosuojaselostetta.

Versio: Syyskuu 2023