ระบบรากฟันเทียม Neodent® 

ทันตกรรมรากฟันเทียมแบบก้าวหน้า

ระบบรากฟันเทียม Neodent มุ่งเน้นไปที่แนวคิดการรักษาแบบก้าวหน้า เช่น ความฉับไวด้วยวิธีการที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้ในราคาย่อมเยาเพื่อสร้างรอยยิ้มใหม่ๆ ในทุกๆ วัน