โปรแกรมการสร้างแรงจูงใจในการวิจัย

Neodent มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการวิจัย ทางวิทยาศาสตร์ในสาขาทันตกรรมรากฟันเทียม นอกจากนี้ เพื่อปรับปรุงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ของเรา ส่งเสริม และช่วยเหลือตั้งแต่การทดสอบในห้องปฏิบัติการไปจนถึงการทดสอบทางคลินิก ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ
การสมัครและการส่งโครงการของคุณ จะต้องดำเนินการทางอีเมล research@neodent.com ตาม ‘แบบฟอร์มการกำหนดปัญหาการวิจัย (Research Identification Form)’ และกำหนดเวลาสุดท้ายอยู่ในไฟล์ ‘ประกาศสาธารณะ (Public Notice)’ 

การศึกษาวิจัยก่อนหน้า

โครงการ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัยหลัก ผลิตภัณฑ์ของ Neodent ประเภทการศึกษาวิจัย ลิงก์ไปยัง Publimed
0104/15 Macrogeometry influence on the physical characterization of osseointegrable dental implant surface. Helder Henrique Machado de Menezes Drive, Alvim and Titamx EX Implants In vitro PMID 26252030
0204/15 Removal torque comparative study of conical abutments (Morse come) with and without index, before and after thermomechanical fatigue tests. Carmem Dolores Vilarinho Soares de Moura แกนรองรับครอบฟันใช้ได้ทั่วไป (Universal Abutment) In vitro PMID 27881313
0308/15 Implant osseointegration in grafted areas with different osteoconductive biomaterials: Effect of low intensity laser irradiation and implant surface modifications. Guilherme José Pimental Lopes de Oliveira พื้นผิว Acqua สำหรับการรักษา สัตว์ PMID 30238514
0109/15 Evaluation of peri-implant stresses arising from different dental materials. Finite element analysis. Manuel Tomás Borges Radaelli Titamax CM และแกนรองรับครอบฟันใช้ได้ทั่วไป (Universal Abutment) การวิจัยเชิงคำนวณ PMID 29724560
0504/15 The influence of leukocyte and platelet rich fibrin on bone regeneration after maxillary sinus augmentation: a radomized clinical trial. Elton Carlos Pichotano รากฟันเทียม Titamax Ex Acqua การศึกษาวิจัยทางคลินิก PMID 29457934
PMID 30690860
0506/15 In vitro evaluation of mechanical resistance to vertical displacement in polyurethane jaws submitted to osteotomy for inferior alveolar nerve lateralization and dental implant placement. Mariana Schaffer Brackmann รากฟันเทียม Titamax ในห้องปฏิบัติการ PMID 30908434
0207/15 Implant-supported rehabilitation after treatment of atrophic mandibular fractures.  Valfrido Antonio Pereira Filho รากฟันเทียม Titamax Ex Acqua Cllinical Case PMID 25994530
0211/16 Biomechanical behavior of narrow diameter dental implants. Flavio Domingues das Neves รากฟันเทียมที่สะดวก ในห้องปฏิบัติการ PMID 31202549
1312/16 Biological and functional performance of small diameter dental implants with different surface treatments in total edentulous patients. Fernanda Faot รากฟันเทียมที่สะดวก (Neoporos และ Acqua) การศึกษาวิจัยทางคลินิก PMID 28710652
PMID 28741684
PMID 28355313
PMID 29577575
PMID 29218786