กิจกรรมระดับโลก

ขยายและเพิ่มพูน ทักษะทางด้านรากฟันเทียมของคุณ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญของ Neodent​ 

ตรวจสอบกิจกรรมครั้งต่อไปของเรา! 

รับชมกิจกรรมระดับโลกที่ผ่านมาได้ตามต้องการ!