Výzkumné aktivity

Neděláme žádné zkratky.

V současnosti participujeme na 230 výzkumných aktivitách s cílem podpořit a dále testovat výhody našich produktů. Naše výzkumné aktivity zahrnují základní laboratorní šetření v randomizovaných multicentrických klinických studiích (RCT) s cílem podpořit uvádění na trh a programy sledování po uvedení na trh. Tato šetření probíhají v našich laboratořích i ve spolupráci s experty ze světoznámých pracovišť. Výzkum je tudíž aktuální, racionální a vyznačuje se vysokou kvalitou.