Knihovny CADCAM

Propojením ke zjednodušení postupů.

Balíček Straumann Group Digital Solutions nabízí knihovny návrhů pro systémy CADCAM jiných výrobců umožňující návrhy CAD prostředků specifických pro pacienty, které jsou kompatibilní s implantáty a protetickými řešeními Straumann. 

Podobně jako u všech zdravotnických prostředků mohou platit určitá omezení přístupu na trh v závislosti na specifických místních zákonných pravidlech a regulačním stavu v dané jurisdikci. Uživatel systému CADCAM nese zodpovědnost za zajištění použití systému CADCAM, včetně materiálů a použitých nebo vyrobených frézovacích bločků, ve shodě se zákonnými a regulačními požadavky své země. Další otázky vám na požádání zodpoví váš místní zástupce společnosti Straumann.

Důležité dokumenty pro uživatele systému 3Shape

(prostudujte si před použitím)


Registrace
Prostudujte si tento dokument popisující registraci a instalaci knihovny DME a informace k objednávání a použití materiálů Straumann spolu s našimi smluvními podmínkami.

Příručka
Před použitím indikace třmenů implantátů a můstků je nutné si prostudovat tyto pokyny.
Před použitím indikace sklokeramiky je nutné si prostudovat tyto pokyny.
Před použitím spojení 3Shape Trios® a CARES® Visual si prostudujte tyto pokyny.

Regulační požadavky
Vzhledem k regulačním podmínkám jednotlivých zemí nemusí být komponenty dostupné na vašem trhu. Další informace vám na požádání sdělí vaše místní kontaktní osoba nebo můžete zkontrolovat dostupnost výrobku.

Důležité dokumenty pro uživatele systému exocad

(prostudujte si před použitím)

Registrace
Prostudujte si tento dokument popisující registraci a instalaci knihovny a informace k objednávání a použití materiálů Straumann spolu s našimi smluvními podmínkami.

Pokud chcete zadat svou zakázku, stáhněte si objednávací nástroj Straumann.

Kontaktujte nás

Dohoda o používání údajů*

Přečtěte si naše zásady ochrany soukromí.

Přepište výše uvedený kód