Řada implantátů Straumann® Tissue Level

Skutečná ikona zubní implantologie.

Tato řada implantátů, navržena pro jednostupňovou chirurgii s cílem zjednodušit manipulaci a snížit komplexitu léčby, dělá mnohem více než jenom udržení kosti – uchovává zdraví tkání kolem implantátu. Přímočaré usazení, obnova a udržení s ohledem na biologické vzdálenosti – implantáty Tissue Level Straumann® s povrchem SLA® vykazují v nezávislé velké klinické studii nejnižší poměr rizik pro vývoj periimplantitidy po 9 letech1. S více než 40 lety inovací a výjimečnou klinickou funkčností2-5 se jedná o nejlépe zdokumentované implantační systémy na současném trhu. 

Biologie

Napodobují přirozené anatomické poměry, respektují biologickou vzdálenost ve všech směrech. Optimalizované zachování krestální kosti se systémem Bone Control Design™.

Osteointegrace

Vysoká predikovatelnost, kratší doby hojení a zlepšená regenerace kosti i v kompromitovaných lokalitách se systémem SLActive®.

Síla

Snížená invazivnost díky menším implantátům s naším vysoce funkčním materiálem Roxolid®.

Efektivita

Zjednodušená léčba a zvýšená efektivita v každodenní praxi.

Manipulace

Flexibilita a spolehlivost díky spojení synOcta®. Jednoduchá manipulace s přenosovým dílem Loxim™. 

Hygiena

Významné ulehčení díky protetickému okraji na úrovni tkáně.

Guided Surgery

Také dostupné v implantátech pro vedené zákroky.

Estetika

Zabudovaný emergence profil ulehčuje péči o měkké tkáně. 

Straumann® Standard Implant

Průkopník v jednostupňové chirurgii.

Straumann® Standard Implant – průkopník v transgingiválním hojení – je zvláště vhodný pro klasické jednostupňové zákroky. Jedná se o osvědčené řešení pro předvídatelné výstupy léčby ve všech indikacích. Obsahuje spojení synOcta® a používá se v příslušných protetických komponentech (portfolio Straumann® synOcta a abutment Straumann® Solid). Strojově upravený 2,8mm krček je optimální pro hrubou sliznici v klasických jednostupňových zákrocích, kde se implantát zavádí na úrovni měkkých tkání v přípravě na transgingivální hojení. 

Hledáte další informace? Podívejte se na centrum materiálů ke stažení.

Straumann® Standard Plus Implant

Flexibilní řešení pro více možností.

Straumann® Standard Plus implantát byl navržen pro optimální estetiku za současného dodržení biologické šíře. Hlavně za vysokých estetických nároků zajišťuje kratší strojově opracovávaný 1,8mm krček vysokou flexibilitu při ošetření měkkých tkání. Umožňuje trans-, semi- a subgingivální hojení. 

Straumann® Standard Plus 4 mm Short Implant

Nový svět možností.

Straumann® Standard Plus Short (SPS) Implant, s délkou pouze 4 mm, je nejkratší šroubovaný implantát s vnitřním spojením na trhu. Nabízí nové méně invazivní terapeutické možnosti v případech s omezenou délkou kosti, kde není před implantací nutná rekonstrukce kosti.6 Extra krátké vrtáky, závitníky a systém zastavení vrtáku ulehčují chirurgické postupy a zlepšují komfort pacienta. V rámci portfolia implantátů Soft Tissue Level/Roxolid®/SLActive® zahrnuje všechny zásadní funkce a výhody, díky kterým je celá řada tak úspěšná. Klinické studie7 ukazují, že krátké implantáty fungují stejně dobře jako delší implantáty – díky pokročilým materiálovým a povrchovým vlastnostem výrobků Straumann.

Hledáte další informace? Podívejte se na centrum materiálů ke stažení.

Straumann® Standard Plus Narrow Neck CrossFit® Implant

Jistota na omezeném prostoru.

S endosteálním průměrem 3,3 mm je implantát Straumann® Standard Plus Narrow Neck CrossFit® (NNC) první volbou pro úzké mezizubní prostory nebo úzké kostní výběžky, kdy pořád dodržuje biologickou šířku. Vysoká mechanická síla umožňuje uložení tohoto implantátu do přední a premolární oblasti ve všech typech náhrad. Není nutné dlahování s jinými implantáty. Závit s výškou 0,8 mm je navržen pro excelentní primární stabilitu. Na rozdíl od ostatních prvků výrobkové řady „Standard Plus“ obsahuje NNC samovodicí vnitřní spojení CrossFit® na úrovni měkkých tkání. Protetická platforma s Ø 3,5 mm umožňuje široké spektrum náhrad.

Hledáte další informace? Podívejte se na centrum materiálů ke stažení.

Kontaktujte nás

Dohoda o používání údajů*

Přečtěte si naše zásady ochrany soukromí.

Přepište výše uvedený kód

Ke stažení

Dokumenty

Videa a animace

Vědecká literatura

Články na youTooth

Katalogy

Literatura

1 Derks J, Schaller D, Håkansson J, Wennström JL, Tomasi C, Berglundh T. Effectiveness of Implant Therapy. Analyzed in a Swedish Population: Prevalence of Peri-implantitis. J Dent Res. 2016 Jan; 95(1):43-9. (Doctoral thesis reference: ISBN 978-91-628- 9491-7). 2 Buser D, Janner SFM, Wittneben J-G, Brägger U, Ramseier CA, Salvi GE. 10-Year Survival and Success Rates of 511 Titanium Implants with a Sandblasted and Acid-Etched Surface: A Retrospective Study in 303 Partially Edentulous Patients. Clin Implant Dent Relat Res. 2012;14(6):839-851. doi:10.1111/j.1708-8208.2012.00456.x. 3 Wittneben J-G, Buser D, Salvi GE, Bürgin W, Hicklin S, Brägger U. Complication and Failure Rates with Implant-Supported Fixed Dental Prostheses and Single Crowns: A 10-Year Retrospective Study. Clin Implant Dent Relat Res. 2014;16(3):356-364. doi:10.1111/cid.12066. 4 Fischer K., Stenberg T. al Prospective 10-year Cohort Study Based on a Randomized Controlled Trial (RCT) on Implant-Supported Full-Arch Maxillary Prostheses. Part 1: Sandblasted and Acid-Etched Implants and Mucosal Tissue. Clin Implant Dent Relat Research. 2012 Dec;14(6):808-15 5 Fischer K, Stenberg T. Prospective 10-year cohort study based on a randomized, controlled clinical trial (RCT) on implant-supported full-arch maxillary prostheses. Part II: Prosthetic outcomes and maintenance. Clin Implant Dent Relat Research. 2013 Aug;15(4):498-508 6 Calvo-Guirado JL, et al: Evaluation of extra short 4 mm implants in mandibular edentulous patients with reduced bone height in comparison with standard implants: a 12-month results. Clin. Oral Impl. Res. 00, 2015, 1–8 doi: 10.1111/clr.12704 7 Sahrmann P. et al: Success of 6-mm Implants with Single-Tooth Restorations: A 3-year Randomized Controlled Clinical Trial, Journal of Dental Res. 2016, DOI: 10.1177/0022034516633432 8 Takeshi Toyoshima et al. Primary Stability of a Hybrid Self-Tapping Implant Compared to a Cylindrical Non-Self-Tapping Implant with Respect to Drilling Protocols in an Ex Vivo Model. Clin Implant Dent Relat Res. 2011 Mar;13(1):71-8.