Zdravotně kompromitovaní pacienti

Funkčnost překračující všechna očekávání.

Zdravotně rizikový pacienti

Funkčnost překračující všechna očekávání.

Spolu s předními lékaři otestovala společnost Straumann povrch SLActive® za nejnáročnějších zdravotních podmínek a léčebných protokolů s cílem prokázat rozsáhlý hojivý potenciál systému SLActive®. Výzkum doložil výjimečnou klinickou funkčnost i u pacientů s těžkým deficitem. Podívejte se, jaké benefity vám vysoce efektivní implantáty SLActive® mohou přinést, a zlepšit tak hojení u vašich pacientů.

Pacienti po radioterapii

Randomizovaná klinická studie s implantáty SLActive® u pacientů po radioterapii prokázala 100% úspěšnost po 1letém1 i po 5letém2, 3 sledování.

Diabetičtí pacienti

Klinické studie dokládají vysokou predikovatelnost systému SLActive® u diabetických pacientů.4

Rizikový pacienti

V nedávné klinické studii5 prokázal během 8 týdnů systém SLActive® významně vyšší tvorbu nových kostních buněk ve srovnání se standardním povrchem Straumann® SLA®.

Pacienti po radioterapii

Randomizovaná klinická studie s implantáty SLActive® u pacientů po radioterapii prokázala 100% úspěšnost po jednoletém1 i po pětiletém2, 3 sledování.

Diabetičtí pacienti

Klinické studie dokládají vysokou predikovatelnost systému SLActive® u diabetických pacientů.4

Kompromitovaný ošetřovaný terén

V nedávné klinické studii5 prokázal během 8 týdnů systém SLActive® významně vyšší tvorbu nových kostních agregátů ve srovnání se standardním povrchem Straumann® SLA®.

Brožury a videa

Hledáte další informace? Podívejte se na centrum materiálů ke stažení.

Články youTooth

Literatura

1 Patients  treated with dental implants after surgery and radio-chemotherapy of oral cancer. Heberer S, Kilic S, Hossamo J, Raguse J-D, Nelson K. Rehabilitation of irradiated patients with modified and conventional sandblasted, acid-etched implants: preliminary results of a split-mouth study. Clin. Oral Impl. Res. 22, 2011; 546–551. 2 C. Nack, J.-D. Raguse, A. Stricker, K. Nelson & S. Nahles. Rehabilitation of irradiated patients with chemically modified and conventional SLA implants: five-year follow-up. Journal of Oral Rehabilitation 2015 42; 57—64. 3  Nelson, K., Stricker, A., Raguse, J.-D. and Nahles, S. (2016), Rehabilitation of irradiated patients with chemically modified and conventional SLA implants: a clinical clarification. J Oral Rehabil, 43: 871–872. doi:10.1111/joor.12434. 4 Machuca G., Cabrera J.J. “A prospective, case-control clinical study of titanium-zirconium alloyw implants with hydrophilic surface in patients with Type 2 diabetes mellitus” Manuscript accepted. 5 Straumann (2016). SLActive supports enhanced bone formation in a minipig surgical GBR model with coronal circumferential defects. Nepublikované údaje