Studie iniciované zkoušejícím

Přehled

Děkujeme za váš zájem o spolupráci se společností Straumann na lékařském výzkumu. Dle naší zásady „Více než jen tvorba úsměvů: obnovené sebevědomí“ bychom se chtěli stát vaším partnerem volby v estetické stomatologii. 

Blízká spolupráce se stomatology je základem úspěchu společnosti Straumann. V duchu této tradice a s cílem podpořit proces vývoje konceptu až na úroveň řešení vyzývá společnost Straumann zdravotnické výzkumníky, aby odeslali své návrhy na studie, které budou vyhodnoceny a opřipomínkovány příslušnou výzkumnou screeningovou komisí. Komise hodnotí následující typy výzkumných projektů: 

  • Preklinické studie
    Preklinické studie zahrnují testování našich výrobků v mechanických, buněčných nebo digitálních analýzách (studie in vitro) nebo histologických či povrchových analýzách (studie u zvířat). 
  • Klinické studie 
    Studie zahájená zkoušejícím (IIS) testuje klinickou hypotézu v rámci zamýšleného použití výrobků a řešení.  

Témata zaměření

Společnost Straumann doporučuje lékařům posílat návrhy na studie v následujících prioritních oblastech:

  1. Léčebné protokoly se sníženou invazivností a zvýšenou efektivitou za použití implantátů, protetiky a biomateriálů Straumann
  2. Prevence a léčba biologických a technických komplikací a léčebné protokoly
  3. Digitální technologie
  4. Analýza retrospektivních databází, registrů a sběrů údajů
Název/popis Primární zkoušející Primární testovaný výrobek Odkaz na abstrakt PubMed
Retrospective cohort study of 4,591 dental implants: analysis of risk indicators for bone loss and prevalence of peri-implant mucositis and peri-implantitis. French, David Implantáty Tissue Level a Bone Level Straumann PMID 30644101
Patient Reported Outcome Measures (PROMs) of posterior single-implant crowns using digital workflows: A randomized controlled trial with a three-year follow-up. Joda, Tim Straumann® digitální pracovní postup PMID 30144159
A Prospective Case-Control Clinical Study of Titanium-Zirconium Alloy Implants with a Hydrophilic Surface in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Machuca-Portillo, G. Tissue Level, Roxolid, SLActive PMID 28906508
Immediately Loaded Fixed Full-Arch Implant-Retained Prosthesis: Clinical Analysis When Using a Moderate Insertion Torque. Eckert, Steven Straumann Pro Arch, Bone Level Tapered, Roxolid, SLActive PMID 30703181
Enamel matrix derivative stabilizes blood clot and improves clinical healing in deep pockets after flapless periodontal therapy: A Randomized Clinical Trial. Graziani, Flippo Emdogain  PMID 30663788
Peri-implant Crestal Bone Changes Around Zirconia Implants in Periodontally Healthy and Compromised Patients. Kniha, Kristian Straumann PURE Ceramic implantát PMID 29028851
Evaluation of Bone Stability and Esthetic Results After Immediate Implant Placement Using a Novel Synthetic Bone Substitute in the Anterior Zone: Results After 12 Months. Barroso-Panella, Albert Bone Level, Roxolid, SLActive PMID 29447317
Implant survival and patient satisfaction of reduced diameter implants made from a titanium-zirconium alloy: A retrospective cohort study with 550 implants in 311 patients. Herrmann, Jan Bone Level, Roxolid, SLActive PMID 27765553
CADCAM implant crowns in a digital workflow: Five-year follow-up of a prospective clinical trial. Zitzmann, Nicola Korunky CADCAM PMID 30362650
Comparison of Cemented vs Screw-Retained, Customized Computer-Aided Design/Computer-Assisted Manufacture Zirconia Abutments for Esthetically Located Single-Tooth Implants: A 10-Year Randomized Prospective Study. Romeo, Eugenio Abutmenty CADCAM PMID 29624628