Studie iniciované zkoušejícím

Stav Popis studie Primární zkoušející Primární testovaný produkt Publikace
Dokončené 10leté výsledky prospektivní kohortové studie 250 pacientů s implantáty Straumann SLA soft tissue level Ten Bruggenkate, Christiaan Titanové SLA Tissue Level PMID 25370914
Následné sledování Výsledky zaměřené na pacienty a klinická funkčnost snímatelných maxilárních překlenujících náhrad díky implantátům Straumann Roxolid s nižším průměrem
Zembic, Anja Tissue Level Roxolid SLActive PMID23899103
PMID 23581398
Následné sledování Až 10leté klinické zkušenosti s více než 4 500 zubními implantáty v privátní praxi French, David Titanové SLA Tissue Level PMID 25134415
Následné sledování Implantáty Straumann Roxolid s nižším průměrem pro okamžité náhrady Lambert, France Bone Level Roxolid SLActive PMID 24766161
Probíhající Mandibulární fixní překlenující náhrady ukotvené kombinací implantátů Straumann Roxolid s krátkou a konvenční délkou Calvo Guirado, José Luis Tissue Level Roxolid SLActive 4mm Cesta osteointegrace
Následné sledování Dlouhodobá klinická funkčnost implantátů Straumann Roxolid ve srovnání s titanovými implantáty pro výměny jednoho zubu Benic, Goran I. Bone Level Roxolid SLActive PMID 24015975
Následné sledování Ekonomické a klinické aspekty digitálních vs. konvenčních postupů implantační protetiky se zaměřením na pacienta
Joda, Tim Abutmenty CADCAM PMID 25179680
PMID 25864771
Následné sledování Okamžité zatížení kompletní fixované protézy na čtyřech implantátech Straumann Bone Level SLActive Piano, Sergio Bone Level Titanium SLActive PMID 25808606
Dokončené Neradiologická metoda 3rozměrného vyhodnocení polohy implantátu
von See, Constantin Guided surgery PMID 25192152
Následné sledování Časné usazení implantátů Straumann Bone Level SLActive v zadní maxille Markovic, Aleksa Bone Level Titanium SLActive PMID 24461229