Pohodlí pacienta

Posílení kladných reakcí pacientů.

Méně invazivní ošetření

Inovativní a jedinečné.

Zubní implantáty jsou současnou moderní a predikovatelnou terapeutickou možností náhrady chybějících zubů. Mnoho pacientů se však obává bolesti spojené s chirurgickou intervencí a kostní augmentací, a to hlavně v případě bezzubé čelisti. Disponujeme výrobky zajišťujícími lepší odezvu pacientů s méně invazivními léčebnými plány. Díky menším implantátům, vysoce funkčním povrchům implantátu a biologické podpoře získáváte nástroj umožňující sebejistou a flexibilní terapii a současně celkové snížení náročnosti, délky léčby, nákladů a pooperačního diskomfortu.

Přijetí

Minimalizujte obavy pacientů díky méně invazivním přístupům.

Komfort

Kratší doba léčby a menší pooperační diskomfort u kratších implantátů s menším průměrem.

Biologie

Malé implantáty chrání zásadní struktury a cévy.

Náklady

Léčebné náklady klesají, což pomáhá snižovat obavy pacientů.

Flexibilita

Léčba pacientů s velmi omezenou kostní hmotnou. Více terapeutických možností pro řešení navržených dle individuálních potřeb pacientů.

Snížená náročnost

Možnost léčit pacienty bez komplexních vertikálních augmentací kosti pomocí menších implantátů.

Klid v duši

Kvalitě a trvalosti každého implantátu Roxolid® věříme do té míry, že nabízíme nejlepší záruku v dané oblasti.

Brožury a videa

Hledáte další informace? Podívejte se na centrum materiálů ke stažení.

Články youTooth

Ke stažení

Dokumenty

Videa a animace

Vědecká literatura

Články na youTooth

Katalogy