Vědecké základy

Věda na dosah jedním kliknutím!

Prohlédněte si tuto webovou stránku, získáte vědecké poznatky o portfoliu produktů Straumann®, které jsou prezentovány jednoduchým a dostupným způsobem.

Měsíční souhrn krátkých přehledů nedávno publikovaných vědeckých důkazů

Navštivte STARGET
Nejdůležitější vědecké informace Straumann

Žádný výsledek vašeho vyhledávání

výsledků vašeho vyhledávání

Infografika

Komplexní vědecké důkazy v jednoduchém a přístupném grafickém formátu

Klinické a vědecké přehledové články

Potvrzování diskuzí vědeckých publikací

Zprávy

Komplexní vědecká pojednání o vybraných produktech a řešeních společnosti Straumann