Straumann® ImmediaXy™

Další úroveň pro okamžité zákroky

Protokoly s okamžitým ošetřením jsou díky rostoucí poptávce pacientů po kratší době ošetření, rozšiřujícímu se spektru důkazů dokládajících předvídatelný úspěch8 a pozitivnímu vlivu na produktivitu a růst v implantologii oblíbenou volbou.

Společnost Straumann® nyní na základě vědeckých zjištění a v rámci neustálých inovací posouvá okamžité zákroky na další úroveň spolehlivosti a účinnosti.

Straumann® nabízí ve výrobcích ImmediaXy ekosystém řešení s cílem umožnit zubním specialistům sebevědomě a efektivně poskytovat pacientům okamžitou temporizaci – kdykoli je to možné a klinicky zvladatelné, u jednoho zubu, více zubů či případů s celkovou náhradou 3, 9-13.

 • End-to-end

  Bezproblémové propojení všech stupňů pracovního postupu

 • Efektivita

  Zaměření na provozní jednoduchost a optimalizaci pracovního postupu.

 • Důvěra

  Na základě vědeckého přístupu společnosti Straumann a řešení vycházejících z důkazů1-7

 • Komplexní partnerství

  Více než výrobky: služby, školení a iniciativy s cílem dosáhnout růstu praxe.

Straumann® ImmediaXy řešení vám pomohou splnit rostoucí očekávání pacientů...

 • Kratší* doba do plného chrupu
 • Kratší* doba léčby
 • Menší* diskomfort
 • Přirozená estetika

*ve srovnání s konvenční léčbou

Ilustrativní časové linie – doba léčby se může lišit

... a podpoří růst a produktivitu vaší praxe

 • Posouvejte sebevědomě hranice

  Naše řešení end-to-end jsou navržena s cílem umožnit okamžité ošetření s předvídatelnými výsledky.

 • Získejte čas a nákladovou efektivitu

  Užívejte si flexibilní ekosystém bez tření splňující potřeby vašich pracovních postupů.

 • Urychlete tvorbu zisku

  Naše široké portfolio řešení pro okamžité terapie umožňuje léčit komplexní indikace jako např. rehabilitace pomocí celkové náhrady u atrofovaných čelistí.

Straumann® ImmediaXy obsahuje všechny stupně okamžitého léčebného pracovního postupu: akvizici údajů, plánování a návrh, zákrok a náhradu. Poskytuje řešení end-to-end, která jsou navržena s cílem umožnit okamžité ošetření s předvídatelnými výsledky.11, 14, 15 ImmediaXy zpřístupňuje výhody digitální stomatologie – u vás na vaší klinice nebo u dodavatelů – a je srovnatelný s řešeními třetích stran. Modulární systém, který lze upravit dle vašeho pracovního postupu

Získávání údajů >

Plánování a návrh

Zákrok

Náhrada

Klinické případy

Frontální úsek

Postranní úsek

Celá čelist

Co říkají lékaři

Brožury a videa

Hledáte další informace? Podívejte se na centrum materiálů ke stažení.

Příběhy na youTooth

Žádný výsledek vašeho vyhledávání

Chyba při načítání článků

Zjistěte více o článcích na youTooth

Literatura

1. van Velzen FJJ, Ofec R, Schulten EAJM, Ten Bruggenkate CM. 10-year survival rate and the incidence of peri-implant disease of 374 titanium dental implants with a SLA surface: a prospective cohort study in 177 fully and partially edentulous patients. Clinical oral implants research. 2015;26(10):1121-1128.
2. Kim S, Jung UW, Cho KS, Lee JS. Retrospective radiographic observational study of 1692 Straumann tissue-level dental implants over 10 years: I. Implant survival and loss pattern. Clin Implant Dent Relat Res. Oct 2018;20(5):860-866.
3. Nicolau P, Guerra F, Reis R, Krafft T, Benz K, Jackowski J. 10-year outcomes with immediate and early loaded implants with a chemically modified SLA surface. Quintessence Int. Jan 25 2019;50(2):114-124.
4. Grandin HM, Berner S, Dard M. A Review of Titanium Zirconium (TiZr) Alloys for Use in Endosseous Dental Implants. Materials. 2012;5(8):1348-1360.
5. Altuna P, Lucas-Taulé E, Gargallo-Albiol J, Figueras-Álvarez O, Hernández-Alfaro F, Nart J. Clinical evidence on titanium-zirconium dental implants: a systematic review and meta-analysis. Int J Oral Maxillofac Surg. Jul 2016;45(7):842-850.
6. Herrmann J, Hentschel A, Glauche I, Vollmer A, Schlegel KA, Lutz R. Implant survival and patient satisfaction of reduced diameter implants made from a titanium-zirconium alloy: A retrospective cohort study with 550 implants in 311 patients. J Craniomaxillofac Surg. Dec 2016;44(12):1940-1944.
7. Calvo-Guirado JL, López Torres JA, Dard M, Javed F, Pérez-Albacete Martínez C, Maté Sánchez de Val JE. Evaluation of extrashort 4-mm implants in mandibular edentulous patients with reduced bone height in comparison with standard implants: a 12-month results. Clin Oral Implants Res. Jul 2016;27(7):867-874.
8. Chen ST, Wilson TG, Jr., Hämmerle CH. Immediate or early placement of implants following tooth extraction: review of biologic basis, clinical procedures, and outcomes. Int J Oral Maxillofac Implants. 2004;19 Suppl:12-25.
9. Ganeles J, Zollner A, Jackowski J, ten Bruggenkate C, Beagle J, Guerra F. Immediate and early loading of Straumann implants with a chemically modified surface (SLActive) in the posterior mandible and maxilla: 1-year results from a prospective multicenter study. Clin Oral Implants Res. Nov 2008;19(11):1119-1128.
10. De Macedo D, Madeira H, Jarry C. Single molar replacement immediately loaded with final crown through Straumann BLX and chairside digital workflow–One tooth one time technique. Clinical Oral Implants Research. 2019;30:242-242.
11. Eckert SE, Hueler G, Sandler N, Elkattah R, McNeil DC. Immediately Loaded Fixed Full-Arch Implant-Retained Prosthesis: Clinical Analysis When Using a Moderate Insertion Torque. Int J Oral Maxillofac Implants. May/June 2019;34(3):737–744.
12. Eskan MA, Uzel G, Yilmaz S. A fixed reconstruction of fully edentulous patients with immediate function using an apically tapered implant design: a retrospective clinical study. Int J Implant Dent. Nov 23 2020;6(1):77.
13. Coskunses FM, Tak Ö. Clinical performance of narrow-diameter titanium-zirconium implants in immediately loaded fixed full-arch prostheses: a 2-year clinical study. Int J Implant Dent. Apr 16 2021;7(1):30.
14. Chmielewski K, Ryncarz W, Yüksel O, et al. Image analysis of immediate full-arch prosthetic rehabilitations guided by a digital workflow: assessment of the discrepancy between planning and execution. International journal of implant dentistry. 2019;5(1):26-26.
15. Arcuri C, Barlattani A, Mazzetti V, Carosi P, Ferrigno N. Immediate restoration of a single upper central integrating digital workflow and a novel dental implant: a case report. Journal of biological regulators and homeostatic agents. 2019;33(6):171-177.