Straumann® ImmediaXy

Další úroveň pro okamžité zákroky

Protokoly s okamžitým ošetřením jsou díky rostoucí poptávce pacientů po kratší době ošetření, rozšiřujícímu se spektru důkazů dokládajících předvídatelný dlouhodobý úspěch a pozitivnímu vlivu na produktivitu a růst v implantologii oblíbenou volbou.

Společnost Straumann® nyní na základě vědeckých zjištění a v rámci neustálých inovací posouvá okamžité zákroky na další úroveň spolehlivosti a účinnosti.

Straumann® nabízí v produktech ImmediaXy ekosystém řešení s cílem umožnit stomatologům sebevědomě a efektivně poskytovat pacientům okamžitou temporizaci – kdykoli je to možné a klinicky zvladatelné, u jednoho zubu, více zubů či případů s celým obloukem1-3.

 • End-to-end

  Bezproblémové propojení všech stupňů pracovního postupu

 • Efektivita

  Zaměření na provozní jednoduchost a optimalizaci pracovního postupu.

 • Důvěra

  Na základě vědeckého přístupu společnosti Straumann a řešení vycházejících z důkazů. 4,5 

 • Komplexní partnerství

  Více než produkty: služby, školení a iniciativy s cílem dosáhnout růstu praxe.

Straumann® ImmediaXy pokrývá všechny stupně pracovního postupu okamžitého ošetření: získávání údajů, plánování a návrh, zákrok a náhradu. Poskytuje řešení end-to-end, která jsou navržena s cílem umožnit okamžité ošetření s předvídatelnými výsledky, a to i v náročných indikacích.1-3

ImmediaXy zpřístupňuje výhody digitální stomatologie – u vás na vaší klinice nebo u dodavatelů – a je srovnatelný s řešeními třetích stran. Modulární systém, který lze upravit dle vašeho pracovního postupu

Získávání údajů

 • Intraorální skener Straumann® Virtuo Vivo™

  Náš kompaktní a lehký příspěvek pro chirurgické a protetické plánování.

  Další informace
 • Intraorální skener 3Shape TRIOS® 4

  Pro rychlé, jednoduché, přesné optické otisky.

  Další informace

Plánování a návrh

 • Straumann® coDiagnostiX™

  Umožňuje přesné chirurgické plánování a návrh vodičů.

  Další informace
 • Straumann® CARES® Visual Chairside

  Pro protetické návrhy před zákrokem.

  Další informace
 • Straumann® CARES® P series

  Vytiskněte, co potřebujete – v ordinaci. Pomocí 3D tiskáren P series. Provizoria do 20 min.

  Další informace

Chirurgie


Náhrada

 • Straumann® CARES® C series

  Pro frézování finálních náhrad přímo v ordinaci.

  Další informace
 • Frézovací centrum Straumann® CARES®

  Široké spektrum materiálů pokrývající všechny  indikace a pracovní postupy.

  Další informace

Smile in a Box

Naše digitální modulární integrovaná služba k plánování léčby a výroby za účelem pokrýt vaše chirurgické nebo protetické indikace. Zvolte požadované služby a dodáme vše, co potřebujete pro léčbu, v jedné krabici. Vaše modulární alternativa k výrobě na vaší klinice.

Další informace

Kazuistiky

Frontální úsek


Postranní úsek


Celá čelist

Co říkají lékaři

Ke stažení

Dokumenty

Videa a animace

Vědecká literatura

Články youTooth

Žádný výsledek vašeho vyhledávání

Chyba při načítání článků

Zjistěte více o článcích youTooth

Katalogy

Literatura

1 Eckert SE, Hueler G, Sandler N, Elkattah R, McNeil DC. Immediately Loaded Fixed Full-Arch Implant-Retained Prosthesis: Clinical Analysis When Using a Moderate Insertion Torque. Int J Oral Maxillofac Implants. 2019 May/June;34(3):737–744.
2 Piano S, Romeo E, Sbricoli L, Pisoni G, Cea N, Lops D. Simplified procedure for the immediate loading of a complete fixed prosthesis supported by four implants in the maxillary jaw: a 2-year prospective study. Clin. Oral Impl. Res. 00, 2015, 1-7.
3 French D, Larjava H, Ofec R. Retrospective cohort study of 4591 Straumann implants in private practice setting, with up to 10-year follow-up. Part 1: multivariate survival analysis. Clin. Oral Impl. Res.26, 2015, 1345–1354.
4 Chiapasco M, Casentini P, Zaniboni M, Corsi E, Anello T. Titanium-zirconium alloy narrow-diameter implants (Straumann Roxolid(R)) for the rehabilitation of horizontally deficient edentulous ridges: prospective study on 18 consecutive patients. Clin Oral Implants Res. 2012 Oct;23(10):1136-41.
5 Quirynen M, Al-Nawas B, Meijer HJA, Razavi A, Reichert TE, Schimmel M, Storelli S, Romeo E. Small-diameter titanium Grade IV & titanium-13zirconium implants in edentulous mandibles: 3-year results from a double-blind, randomized controlled trial. Clin Oral Implants Res. 2015 Jul;26(7):831-40.