MEMBRÁNY

botiss permamem® membrána

Vysokodenzní PTFE bariérová membrána

Membrána permamem® je mimořádně tenká, neresorbovatelná, biologicky inertní a biokompatibilní membrána vyrobená ze 100% polytetrafluoretylenu (PTFE) s vysokou denzitou. permamem® si udržuje svou strukturální integritu jak během počáteční implantace, tak v průběhu času. Vzhledem k malé velikosti pórů slouží membrána jako účinná bariéra proti proniknutí bakterií a buněk a může proto být použita při otevřeném hojení v určitých indikacích. Díky své inertnosti a densitě nevrůstá okolní tkáň do membrány. Proto může být membrána po zhojení snadně odstraněna pomocí dvojicí pinzet v případě otevřeného hojení. Po odstranění permamem® je primární hojící proces a reepitelializace regenerující měkké tkáně dokončena do jednoho měsíce.

Mimořádně tenká a pevná

Ultra tenká (~0.08 mm)
100% syntetická PTFE bariérová membrána

Ultra tenká (~0.08 mm)
Nepropouští bakterie díky vysoké denzitě povrchu
Jednoduchá práce s měkkými tkáněmi

Tenká membrána ulehčuje manipulaci s měkkými tkáněmi, zaoblené rohy pro minimální poškození.

Manipulace

Nepropouští bakterie díky vysoké denzitě povrchu tudíž není potřeba plné překrytí mukoperiostálním lalokem. Univerzální aplikace za suchých a mokrých podmínek bez obav o slepení membrány. Snadná fixace stehy nebo piny.