Straumann na kongresu EAO 2015

Stockholm, Švédsko – 24–26. 9. 2015

„Terapeutická řešení založená na důkazech“

 

Satelitní sympozium společnosti Straumann, 24. 9. 2015

Úvod do klinických a vědeckých aspektů korporátního fóra – Chatchai Kunvisarut, DDS, MS

Předseda: Chatchai Kunvisarut, DDS, MS, Thajsko

Biografie

Chatchai Kunvisarut získal v roce 1994 titul DDS (s vyznamenáním) na Univerzitě prince ze Songkly v Thajsku. Titul magistra v oblasti protetiky získal v roce 2000 na Severokarolínské univerzitě v Chapell Hill .  Během svého vzdělávání získal 2. místo v protetické soutěži Johna J. Sharryho od Americké protetické společnosti  a Turnerovu cenu od Severokarolínské univerzity.  V roce 2002 získal stipendium ITI a absolvoval implantologické školení v Centru pro zubní implantologii na Floridské státní univerzitě.

Od roku 2011 je členem ITI a koordinátor studijního klubu sekce ITI pro jihovýchodní Asii. V současnosti pracuje jako zástupce děkana na Mahidolově univerzitě, programový ředitel pro rezidenční program obecné stomatologie a klinický ředitel pro program Joint Master v zubní implantologii a stomatochirurgii mezi Mahidolovou univerzitou a Mezinárodní zdravotnickou univerzitou v německém Münsteruo.

Prezentace č. 1 – Indikace založené na řešeních pro regeneraci tvrdých a měkkých tkání – Hom-Lay Wang, DDS, MSD, PhD

Přednášející: Hom-Lay Wang, DDS., MSD., Ph D, US

Biografie

Hom-Lay Wang, DDS., MSD., Ph D,  profesor protetiky, profesor a ředitel graduální protetiky na Michiganské univerzitě. Je autorem více než 25 publikovaných odborných kapitol / vyžádaných přehledových článků a více než 350 vědeckých článků. Dr. Wang je členem Vedoucí komise pro vývoj a kvalifikaci a  konzultantem  Vědecké dohlížející komise Americké akademie pro parodontologii. Také pracuje jako vedoucí komise pro výukové stránky a člen komise pro klinické inovace Akademie pro osteointegraci. Je držitelem certifikace Americké parodontologické společnosti a také jejím bývalým členem, přednostou a ředitelem. Je členem Americké stomatologické společnosti i Americké akademie pro osteointegraci. Pracuje jako editor v periodiku International Journal of Oral & Maxillofacial Implants a je zakládajícím členem redakční rady periodika Clinical Advances in Periodontics, členem redakční rady Journal of Periodontology, Clinical Oral Implants Research, International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry, Journal of Clinical Periodontology, Compendium of Continuing Education in Dentistry a mnoha dalších.

Abstrakt

Přibližně každé druhé ošetření implantátem vyžaduje augmentaci kosti před usazením implantátu, v jeho průběhu nebo po něm, aby nedošlo k resorpci hřebenu. Cílem je také hřeben rozšířit a zvýšit, čímž dosahujeme lepšího usazení implantátu a konečného estetického vzhledu.

Štěpy měkkých a tvrdých tkání se v současnosti používají v mnoha různých implantačních klinických postupech. Patří sem, mimo jiné, augmentace lůžka, okamžité usazení implantátu, vedená regenerace kosti (tzn. sendvičová augmentace kosti), vertikální augmentace kosti a augmentace sinusu.

Tato prezentace vysvětlí rozhodovací strom pro výběr správné techniky augmentace a rozebere typy kostních štěpů a bariérových membrán vhodné pro tyto různé postupy. Poskytne vědecké důkazy a klinické ukázky dokládající tato klinická doporučení.

Prezentace č. 2 – Náhrady s jedním implantátem – jaké řešení při té které indikaci? - Prof. Dr. med. dent. Irena Sailer

Přednášející: Prof. Dr. med. dent. Irena Sailer, Švýcarsko

Biografie

Irena Sailer je profesorkou a přednostou divize fixní protetiky a okluzního ošetření na Ženevské univerzitě. Zubařské vzdělání a titul Dr. med. dent. získala v letech 1997 a 1998 na Lékařské fakultě Univerzity v německém Tübingenu. V roce 2003 se dr. Sailer stala docentkou na klinice pro fixní a snímatelnou protetiku a výzkum zubních materiálů v Curychu, kde jako docentka pracovala od roku 2010 do září 2013. V roce 2007 absolvovala dr. Sailer stáž na Oddělení pro biomateriály a biomimetika na Stomatologické fakultě Newyorské univerzity v USA. Kromě toho je od roku 2009 spolupracující profesorkou na Oddělení pro preventivní vědy a náhrady v Centru Roberta Schattnera na Stomatologické fakultě Pensylvánské univerzity. Philadelphia, USA

Abstrakt

Náhrady s jedním implantátem musí splňovat různé požadavky v předních a zadních oblastech, s dopady na výběr typu implantované náhrady a použitých materiálů. V přední oblasti jsou pro výběr komponent a materiálů zásadní hlavně estetické faktory. V zadní oblasti je vysoká síla implantované náhrady definujícím faktorem pro úspěšný výsledek. K dispozici jsou důkazy pro indikace cementovaných a šroubovaných náhrad s jedním implantátem a k celokeramickým a metalokeramickým implantovaným náhradám. V poslední době otevřela rozvíjející se technologie CAD/CAM nové obzory k novým materiálům a výrobním technikám implantovaných náhrad. Monolitické náhrady z keramiky jako zirkon nebo lithiumdislikátová sklokeramika v kombinaci s titanovým pryskyřičným základem (např. Variobase) nabízí nové způsoby obnovy implantátů. Tyto náhrady lze vytvořit v laboratoři nebo dokonce přímo u křesla. Kromě toho byly uvedené nové kompozitní keramické hybridní materiály, které se dodávají jako prefabrikované ingoty k použití u křesla nebo v centralizovaných postupech CAD/CAM. Lze pozorovat trend směrem k většímu využití těchto novějších typů náhrad. Tato přednáška poskytuje současné dostupné důkazy a aktuální léčebná doporučení.

Prezentace č. 3 – Implantovaná řešení u bezzubých pacientů. Odkud přicházíme a kde jsme? – Dr. Daniel Wismeijer

Přednášející: Dr. Daniel Wismeijer, Nizozemsko

Biografie

V letech 1979–1984 studoval zubní lékařství na Stomatologické fakultě Univerzity v Nijmegenu . Poté pracoval na oddělení pro orální funkce a v části pro speciální zubní péči a maxilofaciální protetiku. Titul PhD získal v roce 1996 za práci zaměřenou na překlenující náhrady u zubních implantátů – „Studie překlenujících náhrad implantátů Breda“. V tomto roce opustil akademické prostředí. Od roku 1985 do roku 2006 pracoval ve Fakultní nemocnici Amphia v Bredě na oddělení pro stomatochirurgii a maxilofaciální protetiku.

V roce 1985 začal pracovat ve všeobecné zubní praxi a od roku 1990 se specializoval na orální implantologii. Je prezidentem Nizozemské protetické asociace a Nizozemské gnathologické asociace. Členem ITI je od roku 1993. V ITI pracoval 8 let jako člen základní skupiny pro vzdělávání ITI. Od roku 2012 je členem výzkumné komise ITI, v roce 2013 byl zvolen členem rady ITI a od roku 2015 je zvoleným vedoucím vzdělávací komise ITI.

V roce 2006 získal pozici profesora zubní implantologie a protetické stomatologie na ACTA v Amsterdamu. Práci zde kombinuje se svou specializovanou praxí. Je vedoucím sekce zubní implantologie a protetické stomatologie.

Abstrakt

Protokoly léčby bezzubých pacientů se snímatelnými nebo fixními implantovanými protézami nabízí různé možnosti co do počtu implantátů, jejich strategického rozložení a konečného protetického návrhu.  Tato klinická fakta jsou obvykle považována za nejdůležitější. Návrh protetické implantace by měl za ideálních podmínek vycházet z pečlivého výběru pacienta a diagnostického plánování. Umožňuje to výběr vhodných umělých zubů a jejich emergence profilu, okluze, fonetiky, estetických parametrů a podpory  rtů a obličeje.  Tyto faktory určují použitelnost a pacientovu spokojenost s navrhovaným léčebným plánem.  Přednáška bude rozebírat překlenující náhrady nesené implantátem v maxile a mandibule, wrap-around šroubované fixní náhrady, PFM fixní náhrady a fixní náhrady založené na frézovaném zirkonu spolu se spojeným plánováním a výběrem implantátů. Tato prezentace bude analyzovat klinické faktory důležité pro uvedené indikace na základě dostupných vědeckých údajů.