Straumann na kongresu EAO 2016

Paříž, Francie – 29. 9. – 1. 10. 2016

Setkání Evropské asociace pro osteointegraci v roce 2016 se zaměřilo na plánování léčby a rozhodování. Proběhlo široké spektrum plenárních zasedání, prezentací, praktických tréninků v kombinaci se soutěžemi zaměřenými na klinický výzkum. Jako démantový sponzor se společnost Straumann® mohla pochlubit expozicí nejnovějších produktů a také satelitním sympoziem. 

Satelitní sympozium společnosti Straumann, 29. 9. 2016

Pod tématem „Zlepšené terapeutické protokoly – dostupnost a produktivita“ diskutovali Mario Roccuzzo, Arndt Happe a German Galluci Jak zvolit správný implantát pro danou indikaci? Jaké jsou klíčové faktory pro úspěch implantátů v estetické zóně? A jaké jsou k dispozici léčebné možnosti pro bezzubé pacienty? Pokud jste se sympozia nezúčastnili, můžete se i tak podívat na prezentace. 

Prezentace č. 1 – Jak zvolit správný implantát pro danou indikaci – Dr. Mario Roccuzzo

Přednášející: Dr. Mario Roccuzzo, Itálie

Biografie

Dr. Mario Roccuzzo v roce 1987 promoval s vyznamenáním na Stomatologické fakultě Turínské univerzity, Itálie a postgraduálnímu vzdělávání v oblasti parodontologie se věnoval v Stockholmu ve Švédsku a na Univerzitě v italské Sieně. Jeho výzkum se zaměřuje na parodontickou plastickou chirurgii, kostní regeneraci, časnou zátěž implantátů a implantaci u pacientů s kompromitovaným parodontickým terénem. Mario Roccuzzo je členem Divize pro orální a maxilofaciální chirurgii Turínské univerzity a přednášejícím v oblasti parodontologie na této univerzitě. Jako přednášející byl pozván do více než 30 zemí všech kontinentů a je aktivním členem Italské parodontologické společnosti, členem ITI a členem Vedoucí komise ITI. Dr. Roccuzzo je členem redakční rady periodik Clinical Oral Implants Research, The International Journal of Esthetic Dentistry a The International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry.

Dostal cenu za nejlepší klinickou prezentaci implantátů u pacientů s patologií parodontu na kongresu EAO 2009 v Monte Carlu a cenu za nejlepší výzkumný článek na stejné téma udělenou Německou parodontologickou společností v roce 2010. Také v roce 2013 vyhrál Cenu za klinický výzkum v osteologii za studii „Dlouhodobá stabilita měkkých tkání kolem implantátů po zachování hřebenu“. Dr. Roccuzzo má v Turínu soukromou praxi zaměřenou na parodontologii a implantologii.

Abstrakt

Očekávání pacientů se za poslední roky významně zvýšila. Jednou z největších výzev pro klinické pracovníky je výběr správného implantátu s cílem dosáhnout ideální dlouhodobé měkkotkáňové integrace odpovídající dásňové kontury a bránící vzniku kapes a/nebo chobotů. Rozhodování bude základem léčby bezzubých oblastí v různých částech dutiny ústní. Budou představeny různé chirurgické postupy, krok za krokem, hlavně v kompromitovaných oblastech v terénu traumatu, atrofie, parodontózy a/nebo infekce, kde není lehké dosáhnout ideální polohy a primární stability. Nakonec bude představen nový povrch pro možnou lepší měkkotkáňovou integraci.

Proč by se implantolog měl na tuto prezentaci podívat?

Aby vybral správný implantát s cílem dosáhnout ideální dlouhodobé měkkotkáňové integrace odpovídající dásňové kontury a bránící vzniku kapes a/nebo chobotů.

Prezentace č. 2 – Klíčové faktory pro úspěch implantátů v estetické zóně – Dr. Arndt Happe

Přednášející: Dr. Arndt Happe, Německo

Biografie

Dr. Arndt Happe v roce 1994 promoval na Münsterské univerzitě v Německu jako doktor zubní medicíny.  Strávil tři roky jako praktikant u prof. Dr. Fouada Khoury na privátní klinice implantologie a estetické stomatologie v Olsbergu a v roce 1999 získal atestaci ze stomatochirurgie. Od té doby má zavedenou renomovanou privátní specializovanou praxi v Münsteru, kde se zaměřuje na implantace, parodontologii, náhrady a estetické případy. Získal pokročilou specializaci v oblasti implantologie (2000) a parodontologie (2004) u Německé společnosti pro implantologii, resp. parodontologii. Od roku 2010 je výzkumníkem a externím přednášejícím na Kolínské univerzitě. V roce 2013 obhájil postdoktorální dizertaci. Dr. Happe je v současnosti docentem na Kolínské univerzitě.

Abstrakt

V přední maxilární oblasti je estetický výsledek kritickým parametrem pro celkový úspěch v implantologii, pořád je však náročné jej dosáhnout. Kromě osteointegrace je dlouhodobá integrace měkkých tkání klíčovým faktorem pro úspěch implantace. Komponenty náhrad však mohou interagovat s měkkými tkáněmi kolem implantátu, které slouží jako biologický uzávěr a mohou ovlivňovat výsledek. Toto rozhraní náhrady kolem implantátu je vysoce relevantním předmětem vědeckého výzkumu, jelikož může být klíčem pro dlouhodobou funkčnost implantátů a udržitelnost jejich estetických parametrů. S tkáněmi kolem implantátu interagují různé faktory, ovlivňují vertikální lokalizaci okraje kosti a rozměry a lokalizaci měkkých tkání kolem implantátu. Zahrnují individuální morfotyp, kvalitu tkání kolem implantátu, prostředí náhrady a vlastnosti abutmentu, včetně typu připojení abutmentu.

Prezentace poskytuje přehled hlavních faktorů, které mohou ovlivnit výsledky estetické implantace. Obsahuje protokoly umožňující úspěšnou léčbu náročných pacientů. 

Prezentace č. 3 – Léčebné možnosti pro bezzubé pacienty – Dr. German O. Gallucci

Přednášející: Dr. German O. Gallucci , USA

Biografie

Dr. German O. Gallucci je přednostou oddělení pro náhrady ve stomatologii a výzkum biomateriálů a přednostou divize regeneračního a implantačního výzkumu na Stomatologické fakultě americké Harvardovy univerzity. Doktorát ve stomatologii získal na protetickém oddělení Stomatologické fakulty Ženevské univerzity ve Švýcarsku. Dr. Gallucci se aktivně účastní klinického výzkumu spojeného s implantační protetikou a digitální stomatologií. Jeho práce byly publikovány v mezinárodních recenzovaných časopisech, také je členem redakční rady několika vědeckých stomatologických časopisů. Dr. Gallucci přednáší na mezinárodních i národních konferencích a kongresech. Je členem švýcarského Mezinárodního týmu pro implantologii (ITI) a aktivním členem americké Akademie pro osteointegraci (AO), Evropské akademie pro osteointegraci (EAO), Newyorské akademie pro protetiku (GNYAP) a americké Mezinárodní akademie pro stomatologický výzkum (IADR).

Abstrakt

Léčba bezzubých pacientů s fixními náhradami byla předmětem rozsáhlých diskusí v recenzovaných publikacích a na vědeckých setkáních po celém světě. Důvodem je významný rozsah vědeckých důkazů získaných od rozvoje implantologie pro tuto specifickou klinickou indikaci. V současnosti je navrhováno několik protokolů s cílem zkrátit dobu ošetření a zlepšit konstrukci náhrad. Je však nutné důkladně vyhodnotit vědecké důkazy získané v moderních klinických studiích. Prezentace obsahuje nástin léčebné sekvence s kategorizací dle příslušných konstrukcí náhrad. Cílem této přednášky je systematicky přednést klinické a vědecké informace spojené s implantací jako základ pro klinická doporučení v léčbě bezzubých čelistí s fixními protézami.

Cíle: Po absolvování této přednášky by účastníci měli být schopni:
  • Vyhodnotit různé konstrukce implantačních náhrad
  • Rozebrat různé protokoly implantace
  • Vyhodnotit dlouhodobé léčebné výsledky