Straumann na kongresu EAO/SEPES 2017

5.–7. 10. Madrid, Španělsko

Terapeutické protokoly se zaměřením na pacienta: protetická a chirurgická řešení pro předvídatelné výsledky u estetických a plně bezzubých případů

Pátek, 6. 10. 17:15 až 19:15, IFEMA Feria de Madrid, Auditorium 103.

Implantační terapie k dlouhodobě úspěšným a předvídatelným výsledkům léčby, s pozitivní estetickou hodnotou. Estetické případy a plně bezzubé čelisti s významnou resorpcí kosti však pořád představují významné výzvy pro úspěšnou orální rehabilitaci. Prezentace přednášejících João Caramês, Helena Francisco (Portugalsko), Charlotte Stilwell (Velká Británie) a Daniele Cardaropoli (Itálie) se budou zaměřovat na techniky léčby komplexních estetických případů a bezzubá řešení Straumann® navržená s cílem dosáhnout individualizované terapeutické programy dle očekávání pacienta a na základě unikátních anatomických, klinických situací. Zvláštní pozornost se věnuje výsledkům se zaměřením na pacienta, plánování léčby, protetickým a chirurgickým protokolům, nejnovější literatuře a kazuistikám. Přednáška bude přeložena do španělštiny.

Prezentace č. 1 – Terapeutické protokoly se zaměřením na pacienta se systémem Straumann® Pro Arch pro plně bezzubé případy

Přednášející: Dr. João Caramês

Biografie

Profesor João Caramês, zakladatel a klinický ředitel Implantologického institutu v portugalském Lisabonu, je předním specialistou v oblasti implantologie a stomatologie. Jedná se o renomovaného přednášejícího na mezinárodních fórech, výzkumníka a profesora Stomatologické fakulty Lisabonské univerzity a hostujícího profesora Newyorské univerzity (USA). Je autorem mnoha vědeckých publikací a věnuje se klinické praxi na Implantologickém institutu. V multidisciplinárním zaměření prof. Caramese dominuje stomatologie a stomatochirurgie. Za svou kariéru ošetřil tisíce pacientů. Jeho profesní excelence a neustálé získávání vědomostí jsou charakteristické pro kulturu společnosti, kterou vytvořil. Tyto hodnoty také předává svému klinickému týmu, který jej provází.

Abstrakt

Tato prezentace navrhuje uživatelsky přívětivou klasifikaci fixních a snímatelných protetických možností pro bezzubou maxilu a mandibulu. Anatomická klasifikace Caramese byla vyvinuta se zaměřením na individuálního pacienta, nikoli na implantační systém či techniku.
Na základě dostupné terapeutické výšky a šířky kosti v přední a zadní čelisti stanovené pomocí CBCT bylo identifikováno pět úrovní atrofie čelisti obvykle pozorovaných v autorově praxi, které budou v této prezentaci představeny. Pro každou úroveň budou navrženy fixní a snímatelné rehabilitační programy pro celý oblouk, včetně počtu implantátů, jejich typu a polohy, průměrné délky a potřeby regeneračních postupů.
Terapeutická řešení specifická pro pacienta pomáhají klinickým pracovníkům při plánování léčby a komunikaci s pacienty.

Prezentace č. 2 – Úspěšná léčba plně bezzubých pacientů pomocí systému Straumann® Pro Arch s nakloněnými distálními implantáty.

Přednášející: Dr. Helena Francisco

Biografie

Profesorka Helena Francisco obhájila PhD na Stomatologické fakultě Lisabonské univerzity. Postgraduální certifikát v parodontologii a implantologii získala na Stomatologické fakultě Newyorské univerzity (USA) a je členkou výzkumné skupiny orální biologie a biochemické výzkumné jednotky v orálních a biomedicinských vědách. Kromě praxe ve stomatologii pracuje prof. Francisco také jako vědecká výzkumnice a koordinátorka postgraduálního programu pro stomatochirurgii a implantologii na Stomatologické fakultě Lisabonské univerzity. Je autorkou několika posterů a národních i mezinárodních publikací.

Abstrakt

Rehabilitace bezzubé čelisti osteointegrovanými implantáty se ukázala jako léčba s předvídatelnými výsledky. Vzhledem k důrazu na stomatologii založenou na důkazech by měla výběr individualizovaných léčebných plánů řídit přísná vědecká kritéria s cílem zajistit predikovatelnost estetických a funkčních výsledků náhrad nesených implantáty. Kostní resorpce a anatomické limitace mohou představovat významná omezení konvenčního usazení implantátů a velkou výzvu pro úspěšnou orální rehabilitaci. Tato přednáška se bude zaměřovat na protokol Straumann® Pro Arch, specificky na nakloněné implantáty v léčbě zcela bezzubých pacientů.

Prezentace č. 3 – Praktické zkušenosti s retenčními prvky Straumann® Novaloc™ v kombinaci se snímatelnými překlenujícími náhradami s implantáty

Přednášející: Dr. Charlotte Stilwell

Biografie

Charlotte Stilwell je specialistkou na protetiku. Kvalifikaci získala na Královské stomatologické univerzitě v Kodani v roce 1983 a přestěhovala se na pět let do Londýna, kde absolvovala postgraduální školení ve snímatelné protetice ve Stomatologické nemocnici Londýn. Poté pracovala devět let ve všeobecné stomatologické ambulanci, než v roce 1997 nastoupila na svou aktuální pozici jako specialistka na multidisciplinární klinice Harley Street v Londýně. Charlotte pracuje na částečný úvazek jako přednášející na Stomatologické fakultě Ženevské univerzity, kde přednáší konvenční a implantační protetiku a řešení skusu. Charlotte je členkou vzdělávací komise ITI a hlavní editorkou ITI Online Academy.

Abstrakt

Stomatologie bude muset řešit problematiku rostoucí populace starších pacientů se specifickými zubními problémy. Do bezzubého stavu v důsledku vypadávání zubů se pacienti dostávají ve vysokém věku a jednodušší, avšak efektivní náhrady mohou být vhodnými řešeními. Příklady takových řešení jsou prvky s retenčním knoflíkem v kombinaci s parciálně nebo zcela snímatelnými překlenujícími náhradami s implantáty. Tato prezentace řeší pacienta a klinické zkušenosti s novým prvkem retenčního kolíku, Straumann® Novaloc® a srovnává jeho funkčnost se zkušenostmi jiného retenčního kolíku, Locator.

Prezentace č. 4 – Dosažení optimálních výsledků při okamžité usazení implantátu v estetické zóně za použití implantátů Straumann® BLT

Přednášející: Dr. Daniele Cardaropoli

Biografie

Stomatolog, certifikát v oblasti parodontologie na Turínské univerzitě v Itálii. Aktivní člen Italské parodontologické společnosti, Evropské parodontologické federace, Italské akademie pro osteointegraci a Akademie pro osteointegraci. Mezinárodní člen Americké parodontologické akademie. Vědecký ředitel PROED – Institut profesionálního vzdělávání ve stomatologii (Turín). Vítěz „Goldmanovy ceny“ Italské parodontologické společnosti a „Národní ceny“ Italské ortodontické společnosti. Člen redakční rady International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry a American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics. Autor několika článků publikovaných v recenzovaných periodikách, zaměřuje se na parodontologii, zubní implantologii, regenerační terapii a orto-parodontickou interdisciplinární léčbu. Privátní praxe v italském Turíně.

Abstrakt

Okamžité zavádění implantátů v estetické zóně je pro lékaře nadále složitým postupem, hlavně udržení kontury měkkých tkání a zajištění dlouhodobých výsledků. Implantát Bone Level Tapered Implant a správné 3D uložení spolu se štěpy v oblasti štěrbiny mezi kostí a implantátem se zdají být efektivními způsoby kompenzace spontánního remodelování alveolárního hřebenu po extrakci zubu. Okamžitá náhrada má pozitivní vliv na stabilitu mezizubních, středových obličejových a horizontálních gingiválních tkání. Tato prezentace se zaměří na faktory úspěšnosti pro okamžité zavedení implantátu Straumann® BLT do estetické zóny.