Straumann na konferenci EuroPerio 7

Vídeň, Rakousko – 6.–9. 6. 2012

„Prokázané koncepty a inovace v parodontologii a implantologii“

Společnost Straumann zavedla mnoho zásadních technologií a technik v této oblasti. Snoubí se v ní tradice s pokročilými technikami zubní regenerace, náhrad a výměn spolu s péčí o pacienty. Společnost Straumann investuje značné prostředky do vývoje inovativních produktů a řešení pomáhajících pacientům i zákazníkům. Na tomto korporátním fóru renomovaní přednášející prezentují a probírají nejnovější inovace v oblasti pokročilé kostní regenerace a konceptů implantačních systémů spolu s dlouhodobými důkazy a prediktabilitou regenerace v parodontologii.

Korporátní fórum Straumann – 7. 6. 2012

Moderátor – Prof. Dr. David L. Cochran

Přednášející: Prof. Dr. David L. Cochran, USA

Biografie

David L. Cochran, DDS, PhD promoval na Virginské univerzitě a svou specializaci D.D.S., M.S. a Ph.D. v biochemii získal na Medical College of Virginia (MCV).  Specializoval se na parodontologii na Stomatologické fakultě Harvardu. Dr. Cochran je v současnosti profesorem a přednostou Kliniky parodontologie Texaské univerzity (Centrum zdravotního výzkumu, San Antonio, Stomatologická fakulta). 

Prezentace č. 1 – Léčba chobotů: dlouhodobé důkazy a prediktabilita systému Emdogain – Dr. Michael McGuire, DDS

Přednášející: Dr. Michael McGuire, DDS, USA

Biografie

Dr. Michael McGuire, DDS s certifikací v oblasti parodontologie, Stomatologická fakulta Emory, Atlanta, GA, USA. Bakalář z psychologie, Baylorská univerzita, Waco, TX, USA. Přednášející na národních i mezinárodních fórech. Držitel ceny Robinson Regeneration Award, Clinical Research Award a Master Clinician Award Americké parodontologické společnosti. Autor více než 50 vědeckých článků a knižních kapitol na téma parodontologie. Člen redakčních rad několika periodik, včetně Journal of Periodontology a International Journal of Periodontics a Restorative Dentistry. Je ředitelem Americké rady pro parodontologii a pracoval jako prezident v několika stomatologických organizacích, včetně Americké parodontologické společnosti a Americké nadace pro parodontologii.

Cíle

Tato prezentace zahrnuje klinické a histologické důkazy efektivity koronálně pokročilých laloků při použití systému Emdogain® v léčbě chobotů. Tato klinicky orientovaná přednáška kombinuje diagnostická doporučení a techniky krok za krokem, abyste porozuměli této terapeutické možnosti a jejím indikacím.  Budou prezentovány nové informace o dlouhodobé stabilitě tohoto postupu.

Prezentace č. 2 – Pokrok v oblasti materiálů vedené regenerace kosti a povrchů implantátů – Prof. Dr. Nikolaos Donos, DDS, MS, FHEA, FRCSEng, PhD

Přednášející: Prof. Dr. Nikolaos Donos DDS, MS, FHEA, FRCSEng, PhD, Velká Británie

Biografie

Prof. Dr. Nikolaos Donos DDS, MS, FHEA, FRCSEng, PhD. Vedoucí a přednosta parodontologie a ředitel klinického výzkumu na Stomatologickém výzkumu UCL-Eastman a ředitel pro oblast zdraví dutiny ústní Komplexního biomedicínského centra UCLH/UCL v Londýně ve Velké Británii.

Cíle

Rutinní použití titanových zubních implantátů ulehčilo předvídatelnou rekonstrukci u zcela nebo částečně bezzubých pacientů. Nejnovější pokroky v oblasti typů povrchů implantátů vedly k rychlejší osteointegraci a kontaktu kosti a implantátu umožňujícímu časnější zatížení a rychlejší léčbu  pacienta. Specificky – poslední studie ukázaly, že hydrofilní povrchy jsou lepší než povrchy hydrofobní, což má významné klinické dopady.

V současnosti ulehčuje rutinní použití principu GBR proteticky řízené usazení zubních implantátů.  S úspěšným výsledkem po GBR je spojeno několik faktorů, jako je použití vhodného bariérového materiálu a kostního štěpu s cílem udržet prostor vytvořený membránou. Použití nových syntetických membrán a kostních náhrad může nabízet validní alternativy kostní regenerace ve spojitosti s implantáty.

Plán

Tato prezentace se zaměří na nejnovější informace z posledních studií zaměřených na vliv hydrofilních  povrchů implantátů při kostním hojení a použití různých biomateriálů pro GBR.

Prezentace č. 3 – Zavedené a nové koncepty implantátů – Stephen T. Chen, BDS, MDSc, PhD

Přednášející: Stephen T. Chen, BDS, MDSc, PhD, Austrálie.

Biografie

Stephen T. Chen, BDS, MDSc, PhD, vedoucí lékař, Centrum pro zdraví ústní dutiny, Stomatologická fakulta, Melbournská univerzita, Melbourne, Victoria, Austrálie. Člen Mezinárodního týmu pro implantologii (ITI); předseda australoasijské sekce ITI; předseda základní komise pro vzdělávání ITI

Cíle

S vývojem v implantologii došlo k rozšíření terapeutických možností a počet pacientů podstupujících implantaci se v posledních letech významně zvýšil.  Údaje o dlouhodobých výsledcích jsou základním požadavkem implantačního systému, je nutné je pečlivě vyhodnotit a srovnat s potenciálem inovací u materiálů a technik nutných ke kontinuálnímu zlepšování klinické léčby.
Tato přednáška představuje dlouhodobé klinické důkazy u zavedených produktů, nová implantační řešení a výsledky nejnovějších studií.

Rekonstrukční parodontologická plastická chirurgie v estetické oblasti.

 

Workshop společnosti Straumann – 6. 6. 2012

Prezentace č. 1 – Rekonstrukční parodontologická plastická chirurgie v estetické oblasti – Prof. Giovanni Zucchelli

Přednášející: Prof. Giovanni Zucchelli, Itálie

Biografie

Prof. Giovanni Zucchelli, profesor v oblasti parodontologie, Boloňská univerzita, Itálie. Vědec s mnoha publikacemi a nositel různých ocenění za výzkum v této oblasti, má doktorát v zubním lékařství a PhD ve zdravotnických biotechnologiích s aplikací na stomatologii. Je aktivním členem Evropské parodontologické federace a Italské parodontologické společnosti. Prof. Zuccheli také pracuje jako člen redakční rady periodika European Journal of Aesthetic Dentistry a je autorem knižní publikace na téma plastické chirurgie měkkých tkání.

Abstrakt

Se zvyšujícími se estetickými nároky pacientů neustále roste i potřeba znalostí a dovedností v oblasti parodontologické chirurgie. Cílem tohoto workshopu je zlepšit a rozvinout vaše dovednosti v oblasti parodontologické regenerační chirurgie. Chirurgické zákroky budou vyučovány na prasečích mandibulách, a získáte tak jasnou představu o jednotlivých postupech. Relevantní témata budou zahrnovat: vytvoření laloku, zjednodušené zachování papily, aplikace produktu Enamel Matrix Derivative (Emdogain®), šití a pooperační péče. Budeme se zaměřovat na operace v estetické zóně v rámci léčby kostních defektů i ústupu dásní.