Straumann na konferenci EuroPerio 9 2018

Amsterdam, NL - 20-23. 6. 2018

Straumann Corporate Forum I

Tato akce se konala ve čtvrtek 21. června 2018 | 12.30 – 14.00 | Auditorium | RAI kongresové centrum | Amsterdam

Inovační strategie v regenerační stomatologii.

 

Prezentace č. 1 – Oprava a regenerace zubů: zavádění vědeckých poznatků do zubní klinické praxe – Paul Sharpe

Přednášející: Prof. Dr. Paul Sharpe, DDS, MSc, PhD

Biografie

 • Profesor na King’s College London ve Spojeném království
 • Člen několika redakčních rad a poradních komisí včetně Journal of Oral Biosciences, Regenerative Medicine, Archives of Oral Biology a International Journal of Developmental Biology
 • Jeho hlavními výzkumnými zájmy jsou molekulární řízení vývoje zubů, biologie zubních kmenových buněk a zubní biotechnologie.
 • V roce 2004 dostal Výzkumnou cenu v kraniofaciální biologii udělenou Mezinárodní asociací pro dentální výzkum jako uznání své práce v oblasti vývoje zubů.
 • V roce 2006 dostala jeho publikace „Stem cell-based tissue engineering of teeth“ cenu Williame J. Giese jako nejlepší publikace v oblasti biomateriálů a biologického inženýrství od stejné organizace.

Cíle

V klinickém zubním lékařství dominují techniky a přístupy, které nejsou založené na moderním chápání a porozumění buněčné a molekulární biologii vývoje zubů, homeostázy nebo oprav. Kde obecná medicína již využívá nové objevy v oblasti genomiky, biologie kmenových buněk, buněčné signalizace a tkáňového inženýrství a vyvíjí nové generace terapií, zubní lékařství neustále tápe a nedokáže uchopit potenciální benefity těchto objevů na cestě za pokročilými zubními terapiemi.  Tato prezentace obsahuje příklady, jak lze využít základní biologické objevy a zlepšit terapii v zubním lékařství na pozadí specifických problémů v zubním lékařství.   

Cíle

 • Co nám říkají nejnovější moderní přístupy v buněčné a molekulární biologii o zubních onemocněních a poruchách?
 • Od kterých přístupů lze realisticky očekávat nové zubní terapie a od kterých ne?
 • ReDent: nový biologicky založený přístup k náhradě zubů podporující přirozené reparační mechanismy.
 • BioTooth: jaké kroky jsme udělali na cestě za bioinženýrstvím celého zubu a co ještě zbývá? RePerio: Nové způsoby chápání a použití terapií kmenovými buňkami u onemocnění parodontu.

Prezentace č. 2 – Klinický potenciál sklovinného derivátu v kombinaci s nechirurgickou parodontální terapií – Adrian Kasaj

Přednášející: Prof. Dr. Adrian Kasaj, DDS, MSc, PhD

Biografie

 • Profesor parodontologie Univerzitního zdravotnického centra v Mohuči v Německu.
 • Certifikovaný specialista na parodontologii Německé parodontologické společnosti (DGParo) a Evropské zubařské společnosti
 • Člen několika redakčních rad a poradních komisí

Cíle

Klinické a histologické studie prokázaly, že léčba derivátem sklovinné matrix (EMD) podporuje regeneraci parodontu a zlepšuje časné hojení ran. Toho se obvykle dosahuje použitím EMD v kombinaci s různými navrhovanými chirurgickými technikami. Za posledních několik let bylo vyvinuto široké spektrum minimálně invazivních chirurgických zákroků s cílem snížit chirurgickou invazivitu. Tyto postupy zahrnují minimální extenzi a elevaci laloku s cílem zlepšit hojení parodontické rány a snížit vedlejší účinky pro pacienty. V poslední době byl navržen zákrok bez použití laloků kombinovaný s aplikací EMD jako další minimálně invazivní přístup v regenerační léčbě defektů parodontu.

Cíle

 • Diskuse klinické funkčnosti EMD při použití jako doplňku nechirurgické léčby parodontu.

Prezentace č. 3 – Řízení měkkých tkání a hojení ran pomocí Emdogain – Giovanni Zucchelli

Přednášející: Prof. Giovanni Zucchelli, DDS, PhD

Biografie

 • Profesor parodontologie a implantologie Boloňské univerzity v Itálii od roku 2000.
 • Inovátor několika měkkotkáňových technik plastické chirurgie
 • Autor knihy pod názvem „Mucogingival Esthetic Surgery“, bestseller, publikováno v 10 různých jazycích
 • Spoluautor dvou ilustrovaných odborných knižních publikací na téma plastické chirurgie v parodontologii a kapitoly „Mucogingival Therapy-Periodontal Plastic Surgery“ v klinické parodontologii a implantologii.

Cíle

Již bylo prokázáno, že použití přípravku Emdogain podporuje regeneraci parodontu, stimuluje tvorbu nové alveolární kosti, cementu a parodontu v ošetřovaných podkostních defektech a gingiválních chobotech. Nové znalosti chirurgické terapie měkkých tkání v kombinaci s amelogeniny umožňují dosáhnout estetického výsledku a regenerace parodontu.

Cíle

 •  Popis biologických principů, na kterých je založeno použití amelogeninů
 • Diskuse klinické aplikace amelogeninu v léčbě gingiválních chobotů
 • Diskuse klinické aplikace amelogeninu v léčbě podkostních defektů v estetické oblasti

Straumann Corporate Forum II

Tato akce se konala v pátek 22. června 2018 | 12.30 – 14.00 hod Auditorium | Konferenční centrum RAI Amsterdam

Okamžité implantační protokoly. Spolehlivost, předvídatelnost, úspěch!

Prezentace č. 1 – Ošetření implantáty dle potřeb pacienta – hlavní vědecké zprávy – Eirik Aasland Salvesen

Přednášející: Dr. Eirik Aasland Salvesen, DDS

Biografie

 •  Specialista na parodontologii
 •  Partner TSMG Madlagården v Stavangeru, kde pracuje jako ředitel akademie TSMG.
 •  Člen programu Nobel Biocare Mentorship a klinický konzultant pro severské země.
 •  Přednášející na mezinárodních fórech v oblasti parodontologie a implantologie. 

Cíle

Poskytnout komplexní vědecké a klinické informace o vývoji a dalších úpravách okamžitých terapeutických protokolů v implantologii.

Plán

 • Pokroky s významným vlivem na chirurgické protokoly
 • Pokroky s významným vlivem na protetické protokoly
 • Porozumění problémů s cílem dosáhnout efektivnějších implantologických protokolů 

Prezentace č. 2 – Rozhodování pro okamžitou implantaci v estetické zóně – France Lambert

Přednášející: Prof. France Lambert, DDS, MSc, PhD

Biografie

 • Profesor v oblasti zubních biomateriálů a přednosta Kliniky parodontologie a stomatochirurgie (www.parochu.be) Lutyšské univerzity v Belgii.
 • Specializace na parodontologii a implantologii.
 • Zaměření na (i) regeneraci kosti a biomateriály, (ii) integraci měkkých tkání kolem zubů a implantátů a (iii) inovativní a méně invazivní implantační protokoly.
 • Přednášející na mezinárodních fórech a autor několika mezinárodních publikací.

Cíle

Extrakce a okamžité zavedení implantátu je v současnosti považováno za spolehlivou terapeutickou možnost. Tento přístup může mít určité výhody – zachovává architekturu měkké tkáně a vede k okamžité spokojenosti pacientů. Je však nutno vzít v potaz klíčové aspekty, aby byl zajištěn úspěšný a estetický výsledek.

Systémový přístup v chirurgickém rozhodování při výměně jednoho zubu v estetické zóně bude navržen dle aktuálních vědeckých důkazů a klinických zkušeností. Celkovým cílem je navrhnout racionální a minimálně invazivní terapeutický přístup přínosný pro pacienty. 

Cíle

 • Zdůrazňuje výhody a limity extrakce a okamžité implantace v estetické zóně .
 • Diskuse biologických principů a chirurgických technik zaměřených na okamžité ošetření implantátem na základě klinických výzkumných údajů s ilustrací na kazuistikách.

Prezentace č. 3 – Okamžitá obnova plného zubního oblouku za použití terapeutického přístupu Straumann ProArch – Waldemar Polido

Přednášející: Prof. Waldemar Polido, DDS, MSc, PhD

Biografie

 • Klinický profesor a ředitel predoktorálního programu orální a maxilofaciální chirurgie, Stomatologická fakulta Indiana University, Indianapolis, USA;
 • Spoluředitel Centra pro implantační, estetickou a inovativní stomatologii na Stomatologické fakultě Indiana University v americkém Indianapolisu.
 • Orální a maxilofaciální chirurg, MS a PhD tituly ze stomatologické fakulty PUCRS, Porto Alegre, RS, Brazílie
 • Rezident pro orální a maxilofaciální chirurgii, University of Texas, Southwestern Medical Center v Dallasu, USA
 • Člen ITI – mezinárodní tým pro implantologii

 

Cíle

Při pohledu na očekávání a klinické limitace představuje léčba bezzubých pacientů často výzvu. Jelikož každý pacient má unikátní anatomické poměry,jedno terapeutické řešení nemusí vyhovovat všem. Z toho důvodu je nutné vést rozhodování zaměřené na pacienta s cílem dosáhnout předvídatelných a úspěšných výsledků při léčbě těchto pacientů. Tato prezentace rozebírá plánování léčby, chirurgické koncepty a techniky spojené s okamžitou náhradou kompletního oblouku fixní protetikou.

Cíle

 • Přehled klinických faktorů, které mohou ovlivnit plánování léčby při okamžité náhradě kompletního oblouku fixní protetikou, jako požadovaný vertikální prostor,horizontální vztah mezi oblouky, podpora rtů a stav měkkých tkání;
 • Přehled podrobností týkajících se digitálního pracovního postupu pro bezzubé pacienty, od CBCT analýzy až po návrh šablon pro navigovanou chirurgii;
 • Diskuse o chirurgických aspektech vztahujících se k fixní protetice u zcela bezzubého pacienta, včetně analýzy kosti, počtu a distribuce implantátů a technických tipů s cílem získat dostatečnou primární stabilitu.
 • Zdůraznění významu léčebného přístupu zaměřeného na pacienta u zcela bezzubých pacientů

Straumann Workshop

Tato akce se konala ve středu 20. června 2018 | 13.45 – 16.45 | G106-107 | RAI kongresové centrum | Amsterdam

Parodontologický regenerační zákrok: propojení techniky a technologie.

Parodontální regenerační zákrok: propojení techniky a technologie – Leonardo Trombelli

Přednášející: prof. Dr. Leonardo Trombelli, DDS, PhD, Itálie

Biografie

 • Profesor a přednosta, parodontologie, Stomatologická fakulta, Ferrarská univerzita
 • Ředitel výzkumného centra pro studium onemocnění parodontu, Ferrarská univerzita
 • Ředitel operační stomatologické jednotky, Fakultní ferrarská nemocnice

Aktivní členství:

 • Italská parodontologická společnost
 • Italská asociace osteointegrace
 • Mezinárodní asociace pro dentální výzkum
 • Člen peer review panelu periodik Journal Periodontology a Journal of Dental Research
 • Člen redakční rady periodika Journal of Clinical Periodontology
 • Soukromá praxe úzce specializovaná na parodontologii a implantologii

Abstrakt

Hluboké nitrokostní defekty představují pro lékaře významnou výzvu, protože bez správné léčby mohou vést ke ztrátě zubu. Během posledních let byly vyvinuty různé přístupy s cílem zajistit významné zlepšení klinického stavu zubu postiženého lézí, spojené s regenerací ztraceného fixačního systému. Ideálního klinického výsledku lze dosáhnout perfektním propojením chirurgické techniky s regenerační technologií u specifického pacienta se specifickou lézí.

Cíle

 • Získat znalosti o diagnostických a terapeutických postupech při léčbě nitrokostních defektů v oblasti regenerace
 • Zjistit indikace a chirurgický protokol pro přístup s jedním lalokem (SFA)
 • Naučit se zvolit nejvhodnější a současně jednoduchou regenerační technologii na základě charakteristik daného defektu v kombinaci s přístupem se dvěma laloky nebo SFA
 • Nácvik základních kroků SFA na prasečí čelisti v kombinaci s použitím přípravků Straumann® Emdogain® a cerabone®