Straumann na Světovém sympoziu ITI 2017

Basilej, Švýcarsko – 4.–6. 5. 2017

Efektivní terapeutický protokol: digitální pracovní postup

 

Digitalizace má nesmírný vliv na svět stomatologie a stává se z ní jedna z nejinovativnějších a nejrychleji rostoucích oblastí. Digitální procesy zavedené do stomatologie již před několika lety budou mít významný vliv na práci stomatologů a zubních techniků v budoucnu. Tato technologie ovlivní téměř všechny kroky v zubní implantologii, jmenovitě plánování léčby, usazení implantátu a výrobu dočasných a konečných náhrad. Z toho důvodu očekáváme, že digitalizace nejenom významně změní pracovní postup ve stomatologických praxích a laboratořích, ale také zvýší prediktabilitu, spolehlivost a efektivitu implantologie. Sympozium se z různých úhlů zaměřovalo na digitální pracovní postupy a údaje prezentované na sympoziu jasně ukazují, jak lze tyto zavedené technologie propojit do digitálního pracovního postupu a používat v každodenní stomatologické praxi.

 

Korporátní fórum Straumann, 4. 5. 2017

Prezentace č. 1 – Digitální přístup k implantační protetice – Prof. German Gallucci

Přednášející: Prof. German Gallucci, USA

Biografie

Prof. German O. Gallucci je přednostou oddělení pro náhrady ve stomatologii a výzkum biomateriálů a přednostou divize regeneračního a implantačního výzkumu na Stomatologické fakultě Harvardovy univerzity v USA. Doktorát ve stomatologii získal na protetickém oddělení Stomatologické fakulty Ženevské univerzity ve Švýcarsku. Dr. Gallucci se aktivně účastní klinického výzkumu spojeného s implantační protetikou a digitální stomatologií. Jeho práce byly publikovány v mezinárodních recenzovaných časopisech, dále je členem redakčních rad několika vědeckých stomatologických časopisů. Dr. Gallucci se účastní mezinárodních i národních konferencí a kongresů. Je členem Mezinárodního týmu pro implantologii (ITI) ve Švýcarsku a aktivním členem Akademie pro osteointegraci (AO) v USA, Evropské akademie pro osteointegraci (EAO), Newyorské akademie pro protetiku (GNYAP) a Mezinárodní akademie pro stomatologický výzkum (IADR).

Prezentace č. 2 – Kompletní digitální pracovní postup implantace – Dr. Tim Joda

Přednášející: Dr. Tim Joda, Švýcarsko

Biografie

Dr. Tim Joda pracuje jako docent a výzkumník na Oddělení rekonstrukčního zubního lékařství a gerodontologie na Bernské univerzitě ve Švýcarsku. Kromě toho je předsedou sekce rekonstrukčních technologií + implantologie ve stomatologii [DiRecT+ID]. Dr. Joda má certifikaci v protetice, implantologii a parodontologii a titul magistra v oblasti protetického zubního lékařství a biomateriálů (MSc Prosth Dent). Dr. Joda v roce 2014 absolvoval výzkumnou stáž na Stomatologické fakultě Harvardovy univerzity v USA. V centru jeho hlavního klinického zájmu jsou koncepty implantační rehabilitace. Dr. Joda inicioval mnoho projektů v oblasti klinického a translačního výzkumu spojených s digitálními zubními technologiemi a optimalizací pracovních postupů v implantologii. Dostal několik kompetitivních výzkumných grantů jako hlavní řešitel a výzkumné ceny Švýcarské společnosti rekonstrukční stomatologie (SSRD) a implantologie (SGI).

Prezentace č. 3 – Digitální pracovní postup v estetické zóně – Gary Finelle, DDS

Přednášející: Gary Finelle, DDS, Francie

Biografie

Gary Finelle promoval na Univerzitě Paříž VII ve Francii. Jeho doktorát byl zaměřen na hojení měkkých tkání kolem implantátů. Mezi lety 2011 a 2013 pracoval v pokročilém graduálním programu stomatologické implantologie na Stomatologické fakultě Harvardovy univerzity (Boston, Massachussets) jako rezident na plný úvazek. Jeho hlavní oblasti zájmu zahrnují aplikace digitálních technologií do postupů chirurgické a protetické implantologické terapie. Účastnil se implantologických výzkumů a publikoval ve vědeckých recenzovaných periodikách. Dr. Gary Finelle nyní pracuje v Paříži, kde má soukromou praxi zaměřenou na chirurgickou a protetickou implantologickou terapii, adhezivní stomatologii a estetickou rehabilitaci. Na částečný úvazek pracuje na estetickém oddělení Univerzity Paříž V, Hopital Charles Foix, Ivry-sur-Seine. V současnosti je členem ITI, členem Amerického stomatologického klubu v Paříži a EAO.

Prezentace č. 4 – Kompletní digitální pracovní postup implantace – Vincent Fehmer, MDT

Předseda: Vincent Fehmer, MDT, Švýcarsko

Biografie

Vincent Fehmer absolvoval studium zubní techniky a v roce 2002 promoval v německém Stuttgartu . Od roku 2002 do roku 2003 absolvoval stáže ve Velké Británii a v USA v zubních technických laboratořích s certifikací Oral Design. Od roku 2003 do roku 2009 pracoval v laboratoři s certifikací Oral Design v Berlíně v Německu – Dental Manufaktur Mehrhof. V roce 2009 získal v Německu titul MDT. Od roku 2009 do roku 2014 byl hlavním zubních technikem na Klinice pro fixní a snímatelnou protetiku ve švýcarském Curychu. Od roku 2015 pracuje jako zubní technik na Klinice pro fixní protetiku a biomateriály ve švýcarské Ženevě,. Má svou vlastní laboratoř v Lousanne ve Švýcarsku. MDT Fehmer je členem mezinárodního týmu pro implantologii a skupiny Oral Design, Evropské asociace pro zubní technologie (EADT) a Německé společnosti pro estetickou stomatologii (Deutsche Gesellschaft für Ästhetische Zahnheilkunde, DGÄZ). Aktivně přednáší na národní i mezinárodní úrovni. Mr. Fehmer dostal různá ocenění, např. cenu za nejlepší magisterský program roku (Berlín, Německo). Publikoval mnoho článků zaměřených na fixní protetiku a zubní technologie.

Prezentace č. 5 – Možnosti digitálních technologií – Prof. German Gallucci

Přednášející: Prof. German Gallucci, USA

Biografie

Prof. German O. Gallucci je přednostou oddělení pro náhrady ve stomatologii a výzkum biomateriálů a přednostou divize regeneračního a implantačního výzkumu na Stomatologické fakultě Harvardovy univerzity v USA. Doktorát ve stomatologii získal na protetickém oddělení Stomatologické fakulty Ženevské univerzity ve Švýcarsku. Dr. Gallucci se aktivně účastní klinického výzkumu spojeného s implantační protetikou a digitální stomatologií. Jeho práce byly publikovány v mezinárodních recenzovaných časopisech, dále je členem redakčních rad několika vědeckých stomatologických časopisů. Dr. Gallucci se účastní mezinárodních i národních konferencí a kongresů. Je členem Mezinárodního týmu pro implantologii (ITI) ve Švýcarsku a aktivním členem Akademie pro osteointegraci (AO) v USA, Evropské akademie pro osteointegraci (EAO), Newyorské akademie pro protetiku (GNYAP) a Mezinárodní akademie pro stomatologický výzkum (IADR).