mucoderm®
Skutečná alternativa.

3D kolagenový štěp porcinního původu

mucoderm® v určitých indikacích poskytuje skutečnou alternativu pacientovy vlastní pojivové tkáně. Tato stabilní 3D kolagenová měkkotkáňová náhrada vyrobená z porcinní dermis podporuje rychlou revaskularizaci a integraci měkkých tkání, včetně barvy a textury.

Prvky a výhody

Bezpečnost a biokompatibilita

Specifický certifikovaný vícestupňový proces čištění mucoderm® efektivně odstraňuje všechny nekolagenní proteiny a buňky a potenciální imunogeny, bakterie a viry. mucoderm® je zcela bezpečná a čistá matrice kolagenu typu I a III. mucoderm® je biokompatibilní a podporuje adhezi a proliferaci fibroblastů a endoteliálních buněk.

3rozměrná matrice

Díky unikátní porézní struktuře je mucoderm® ideální konstrukcí umožňující vrůstání krevních cév a buněk a podporující rychlou integraci a revaskularizaci tkání.²,³

Vysoká síla v tahu

Díky strukturální stabilitě umožňuje mucoderm®:
– šité, připínané nebo šroubované
– jednoduché nařezání na požadovanou velikost a tvar
– jednoduchá aplikace tunelovou technikou bez rizika roztržení matrice 

Struktura podobná lidským tkáním

mucoderm® je v určitých indikacích viabilní alternativou pacientovy vlastní pojivové tkáně:
- Zcela se remodeluje do vlastní tkáně pacienta během 6 až 9 měsíců.
- Snižuje diskomfort pacienta a morbiditu v oblasti dárcovského místa. 

mucoderm® na youTooth

Žádný výsledek vašeho vyhledávání

Chyba při načítání článků

Zjistěte více o článcích na youTooth

Brožury a videa

Hledáte další informace? Podívejte se na centrum materiálů ke stažení.

Ke stažení

Dokumenty

Videa a animace

Katalogy

Literatura

1 Zirk et al. Prevention of post-operative bleeding in hemostatic compromised patients using native porcine collagen fleeces-retrospective study of a consecutive case series. Oral Maxillofac Surg. 2016. [E-Pub vor Print-Pub] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27139018
2 Pabst AM.,  Happe A., Callaway A., Ziebart T., Stratul SI., Ackermann M., Konerding MA., Willershausen B., Kasaj A. In vitro and in vivo characterization of porcine acellular dermal matrix for gingival augmentation. J Periodont Res 2014; Epub 2013 Jul 1.
3 Rothamel D., Benner M., Fienitz T., Happe A., Kreppel M.,  Nickenig HJ. and Zöller JE. Biodegradation pattern and tissue integration of native and cross-linked porcine collagen soft tissue augmentation  matrices – an experimental study in the rat. Head and Face 2014, 10:10.
4 Kasaj A, Levin L, Stratul SI, Götz H, Schlee M, Rütters CB, Konerding MA, Ackermann M, Willershausen B. Pabst AM. The influence of various rehydration protocols on biomechanical properties of different acellular tissue matrices. Clin Oral Ivest. 2015.
5 McGuire MK, et al. A Prospective, Cased-Controlled Study Evaluating the use of Enamel Matrix Derivative on Human Buccal Recession Defects: A Human Histologic Examination. J Periodontol. 2016 Feb 1:1-34.
6 Sculean A, et al. Clinical and histologic evaluation of  human intrabony defects treated with an enamel matrix protein derivative (Emdogain). Int  J  Periodontics Restorative Dent. 2000;20:374–381. 
7 Aspriello SD, et al. Effects of enamel matrix derivative on vascular endothelial growth factor expression and microvessel density in  gingival  tissues  of  periodontal pocket: a comparative study. J Periodontol. 2011 Apr;82(4):606-12.
8 Guimarães et al. Microvessel Density  Evaluation of the Effect of Enamel Matrix Derivative on Soft Tissue After Implant Placement: A Preliminary Study. Int J Periodontics Restorative  Dent. 2015 Sep-Oct;35(5):733-8.
9 Sato et al. Enamel matrix derivative exhibits anti-inflammatory properties in monocytes J Periodontol.  Mar 2008;79(3):535-40
10 Arweiler et al. Antibacterial effect of an enamel matrix protein derivative on in vivo dental biofilm vitality. Clin Oral Investig. 2002 Dec;6(4):205-9. Epub 2002 Nov 14.
11 Maymon-Gil T, et al. Emdogain Promotes Healing of a Surgical Wound in the Rat Oral Mucosa. J. Periodontol. 2016 Jan 16:1-16.
12 Tonetti et al. Enamel matrix proteins in the regenerative therapy of deep intrabony defects – A multicenter, randomized, controlled clinical trial. J Clin Periodontology 2002;29;317-325
13 Tonetti MS et al. Clinical efficacy of periodontal plastic surgery procedures: consensus report of Group 2 of the 10th  European  Workshop  on  Periodontology. J Clin Periodontol. 2014 Apr;41 Suppl 15:S36-43
14 McGuire MK, et al. Evaluation of human recession defects treated with coronally advanced flaps and either enamel matrix derivative  or  connective tissue: comparison of clinical parameters at 10 years. J Periodontol. 2012 Nov;83(11):1353-62
15 Villa O et al. J Periodontol. A Proline-Rich Peptide Mimic Effects of EMD in Rat Oral Mucosal Incisional Wound Healing. 2015 Dec;86(12):1386-95.
16 Jepsen S, et al. A randomized clinical trial comparing enamel matrix derivative and membrane treatment of buccal Class II furcation involvement in mandibular molars. Part I: Study design and results for primary outcomes.J Periodontol. 2004 Aug;75(8):1150-60.
17 According to PUBMED - search term “Emdogain" or "enamel matrix derivative”.
18 Sculean A, et al. Ten-year results following treatment of intra-bony defects with enamel matrix proteins and guided tissue  regeneration. J  Clin  Periodontol. 2008 Sep;35(9):817-24
19 Almqvist et al. Effects of amelogenins on angiogenesis-asso ciated processes of endothelial cells. J Wound Care. 2011 Feb;20(2):68, 70-5
20 Graziani F, Gennai S, Petrini M, Bettini L, Tonetti M. Enamel matrix derivative stabilizes  blood clot and improves clinical healing in deep pockets after flapless periodontal therapy: A Randomized Clinical Trial. J Clin Periodontol. 2019 Feb; 46(2):231-240.
21 Aimetti M, Ferrarotti F, Mariani GM, Romano F. A novel flapless approach versus minimally invasive surgery in periodontal regeneration with enamel matrix de rivative proteins: a 24-month randomized controlled clinical trial. Clin Oral Investig. 2017 Jan;21(1): 327-337.
22 Straumann Sponsored Study, data on file, study ongoing
23 Wennström JL, Lindhe J. Some effects of enamel matrix proteins on wound healing in the dento-gingival re gion. J Clin Periodontol. 2002 Jan;29(1):9-14